Vi i Senter for Sekulær Integrering ønsker mer forskning på moskémiljøene

Tirsdag den 01.11.16 ble rapporten om Moskémiljøene i Oslo lansert av avisen Utrop. Rapporten, som antydet en del problematiske forhold i disse miljøene, falt ikke i spesielt i god jord hos de moskéene som ble undersøkt. Samme dag arrangerte Utrop en paneldebatt bestående av Basim Ghozlan (Forstander for Det Islamske Forbundet med tilknytning til Rabita-moskéen), Nasim Rizvi (styremedlem i Innvandrerens Landsorganisasjon og Buskerud innvandrerråd), Moshan Raja (Årets Osloborger, en utmerkelse i regi av Aftenposten), Seyed Masih Soltani (Daglig leder i Det norske Imam Ali Senter) og meg (som leder for SSI - Senter for Sekulær Integrering). De fleste i panelet, bortsett fra meg, var kritiske til rapporten. Jeg vil først gi ros til Utrop og forsker Masoud Ebrahimnejad for å ha tatt initiativ til og gjennomført denne undersøkelsen og håper at dette blir fulgt opp med flere undersøkelser av Moské-miljøene i Norge. Til mine meddebattanter vil jeg si at det var trist å se at de hovedsakelig gikk i forsvarsposisjon og ingen gikk inn for å støtte mer undersøkelse og forskning rundt moskémiljøene. Jeg synes det var beklagelig at de trakk inn forskerens bakgrunn (norsk-iraner) for å svekke hans troverdighet. De viste liten evne til å tenke selvkritisk.

SSI jobber for å fremme sekulære verdier i vårt samfunn og mener at under en overordnet sekulær samfunnsstruktur er det mulig å leve sammen på tvers av etniske, kulturelle og religiøse skillelinjer. Vi er samtidig opptatt av internalisering av disse verdiene i individet. Internalisering betyr at individet har et psykologisk forhold til disse verdiene og har etablert en lojalitet til dem.

SSI mener at religion er først og fremst en privatsak som skal være atskilt fra Staten, spesielt innen tre områder: offentlig myndighetsutøvelse (rettsvesenet, politiet og Forsvaret), utdanningssystemet og helsevesenet. Vi vil poengtere at SSI jobber ikke for et religionsfritt samfunn og mener at individet skal ha religionsfrihet.

Når det gjelder islam, har SSI en fremtidsvisjon. Vi mener at islam kan og må reformeres og moderniseres. SSI tror at en kjerne til modernisering og reformasjon allerede finnes i islamsk tradisjon, kultur og historie, men er dessverre av forskjellige grunner blitt neglisjert og erstattet med en uheldig konservatisme. Det er muslimene selv som først og fremst har ansvar for å gjøre noe med dette.

Vi i SSI er av den oppfatning at praktisering av religion ikke nødvendigvis må komme i konflikt med integreringen av individet i Norge. Tvert om, kan et modernisert, opplyst og reformert islam her i Norge bidra til å fremme integreringen. SSI ønsker å tenke utenfor boksen og i våre fremtidsvisjoner finner man et islam som er tilpasset Europa, som har kvittet seg med tradisjoner som er i konflikt med et moderne og humanistisk menneskesyn. I fremtidsvisjonen til SSI blir et reformert og europavennlig islam praktisert av muslimene i Vesten og misjoneres til andre land og ikke omvendt. Hverken muslimene eller andre i Vesten er tjent med at bokstavtro eller politisk islam vokser i Europa.  

SSI mener at i debatten om islam og Europa har man for mye fokus på de enkelte radikale miljøer og har glemt å utfordre de større miljøene med konservative krefter, tankesett og tradisjoner som strider mot sekularismen.

Rapporten til Utrop viser at SSIs fremtidsvisjon om denne type islam ligger langt unna.

Rapporten viser:

  1. At demokratiet og ytringsfriheten er under press i Norge, fordi mange var redde for å snakke fritt om forholdene i disse miljøene, selv under anonymitet.
  2. At det ikke undervises noe som helst om den europeiske idéhistorie, filosofi, litteratur og kultur i moskéene. Ei heller norsk historie, kultur og samfunnskunnskap.
  3. At det ikke finnes en norsk utdannet imam.
  4. At det ikke finnes en kvinnelig eller homofil imam.
  5. At Sharia-lov er etablert i en del av disse miljøene og praktiseres og anbefales.
  6. At alle de sosiale aktivitetene som tilbys av moskéene kan svekke deltagelsen av muslimer i samfunnet og skape parallellsamfunn. Vi leser stadig om fravær av minoritetsjenter i idretten, om barn som ikke får være med på leirskole. I denne rapporten finner vi noe av forklaringen på dette. Moskéene har et utstrakt tilbud av fritidsaktiviteter, idrettsarrangementer og turer. De fleste av disse er kjønnssegregerte. Det er lett å forestille seg at konservative foreldre vil heller velge dette som et «tryggere» alternativ for sine barn, i stedet for å sende dem til vanlig organisert idrett og turer og arrangementer i regi av skolen. Da er de sikre på at barna er ivaretatt i tråd med foreldrenes religiøse krav.
  7. At det helt klart er behov for mer undersøkelse av Moskémiljøene i Norge.

Etter vårt syn er det behov for en politisk innsats rettet mot moskémiljøene i Norge. Vi i SSI gir ikke opp håpet om å realisere et modernisert og sekulærvennlig islam.

 

10 kommentarer

Odd Karlsen

07.11.2016 kl.12:22

Hadde DNK (kirken) opptrådt som disse moskéene hadde det blit ramaskrik! Separasjon av kvinner og menn, antihomoprekner, kjønnsdiskriminering blir godkjent i godhetstyranneriet ånd fordi majoriteten er brune muslimer! Feige er riktig beskrivelse.

Frank

07.11.2016 kl.12:38

Her må Stortinget og politikerne komme på banen og fortelle at her i Norge må Islam og Moskeene reformeres og moderniseres f.eks innen utgangen av 2017.

Ståle

07.11.2016 kl.14:42

Imamene og moskeene tillegges en alt for stor rolle i menneskers liv.

Hvor mange hvite nordmenn og kvinner hadde funnet seg i at den lokale menigheten og presten plutselig skulle vært deres viktigste talerør mot myndigheter og andre?

Hvilke typiske norske lokalsamfunn hadde funnet seg i at en øvrighetsperson på besøk i bygda kun hadde snakket med presten og sjefen for menighetsrådet??

Ingen, selvsagt. Lokalpolitikere, alt av foreninger, interesseorganisasjoner og ikke minst befolkningen selv ville protestert.

Hvilke norske barnevernsarbeidere med vettet i behold ville sendt hvite ungdommer som i faresonene for å bli radikalisert til "behandling" i en konservativ kristen sekt som f.eks Jehovas vitner, Smiths venner eller indremisjonen??

Imamaer og moskeer tillegges altfor stor makt og er en kjempehindring i integreringsarbeidet.

per

07.11.2016 kl.15:01

Er det mulig å ha en muslimfri dag media, please.

Frank

07.11.2016 kl.15:14

Daayiee Abdullah er homofil Imam. Han sier at det er kunnskapsløse muslimer, ikke islam, som forbyr homofili. Mange homofile muslimer forblir i skapet livet ut. Mange skjuler sin legning ved å inngå ekteskap med det motsatte kjønn. Skal vedde 50-øre på at det finnes en del homse imamer i Norge?

Daniel

07.11.2016 kl.15:38

Jeg er ikke muslim men jeg må si at jeg blir meget provosert av holdningen til "SSI". Hvem er dere til å skulle bestemme hva slags ting som skal byttes ut i en eldgammel tradisjon og religion. Hvorfor skal det være et mål å ha en homofil imam, eller en kvinnelig imam for den skyld? Hvem gir dere rett til å bestemme hva slags sider av koranen muslimer skal følge og hvilke sider man skal forkaste?

Pål

07.11.2016 kl.18:03

Ganske sikker på at du er muslim Daniel

Audun Berg

07.11.2016 kl.18:31

Omvend dere til kristendommen og ferdig med hele islamidiotiet. Ganske enkelt. Vår vestlige kultur og levemåte er basert på ganske enkle bud og regler. De ti bud holder lenge. Det er ikke naturlig å være homse, det er rett og slett naturstridig. Men en del er født med en slik genfeil desverre. La dem holde det der for dem selv og ikke påtving oss normale noe vi ikke finner tiltrekkende. Hvor mange korgutter og andre har blitt misbrukt av disse hellige homsene. Katolikker i sølibat og andre perverse. Nei det er bedre at noen kan gå på et horehus enn at en skal ødelegge livet for ungdommer som ikke vet bedre. Slutt med denne homsereklamen. Vær så snill. Hun og hann hører sammen for reproduksjonen. Slik er hele naturen. Av og til tar noen feil hull, men de er i mindretall. Det er noe merkelig med disse muslimene. Alle er horer fra de er født. Så da er hele gjengen en flokk horeunger og alle er etterkommere av en eller annen muhammed. Nesten alle mannfolk heter jo det. Det er utrolig så mye tull og tøys disse greier å hevde.

Frank

07.11.2016 kl.19:32

Det er mange religioner, og alle religioner har sin egen Gud. Muslimene sier at dere Gud er den rette. De mener sikkert at deres Gud har skapt alt levende vesen på jord. I så tilfelle. For 10 år siden hadde Naturhistorisk Museum i Oslo en utstilling om dyrs seksuelle legning. WHAT?

Forskning på dvergsjimpansene, våre nærmeste slektninger i dyreriket, viser at hele arten er bifil. OOOPS!

Selv småfuglene, som har vært ansett som de rene dydsmønstre, tar seg stadig utuktige turer over til naboreirene, og meisene er verst. Væren sørger nok for sin rolle som befrukter for saueflokken sin, men foretrekker å hygge seg med mannlige partnere. OOOOPS - What the fuck?

Vi kommer ikke unna en del andre seksuelle fenomener, slik som jomfrufødsel. Hos bladlus og pinnedyr er alle hunner og legger egg som er genetiske kopier av seg selv. Men hvis forholdene blir dårlige, produserer avkom av to kjønn og får dermed stokket om på genene sine. Med slike dyr som sammenlikningsgrunnlag blir ikke homoseksualitet så rart lenger.

Hvis Islam har den rette Gud, da forstår jeg ikke hvorfor den Gud laget så mange homofile i vår verden?

Molemi

08.11.2016 kl.11:28

Destruering er løsningen på alle avvik på liv innen islam.

Skriv en ny kommentar

hits