Frøene til reformasjon finnes allerede i islams historie

 

 

 

 

 

Omslaget til det første bindet av bokserien «Vestens Idéhistorie», publisert av forlaget Cappelen Damm, som er skrevet av Christine Amadou, består av et bilde fra Thomas Le Myésier, som levde på midten av 1300-tallet. Denne illustrasjonen er en av tolv illustrasjoner til et filosofisk verk av Ramon Llull (1232-1316) fra Mallorca som skildrer angrepet på falskhetens tårn. På dette bildet ser vi Aristoteles som en ridder sittende på hesten Ratiocinatio (fornuften). Litt lengre bak i bildet finner vi en annen skikkelse, den muslimske filosofen Ibn Rushd eller Averroes (1126-1198) som sitter på hesten Imaginatio (fantasien). Han er holdt tilbake med reimer av en kardinal og sier: Sokrates er meg kjær, men sannheten er meg enda kjærere!

Var 11. september et vendepunkt?

Da jeg kom til Norge i 1988, var det ingen stor debatt om islam og muslimer. Jeg kan huske at det var få kvinner som gikk med hijab på gatene i Oslo, men ingen barn med hijab. Niqab hadde jeg bare hørt om, aldri sett noen kvinner hverken i Iran der jeg kom fra eller i Norge. De fåtall kvinnene som gikk med hijab vekket ikke noe stor oppsikt. Muslimene som en minoritet hadde levd i Norge helt fra 70-tallet, men debatten handlet på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet om innvandrere og innvandring til Norge, ikke muslimer. Jeg husker Arne Myrdal og hans organisasjon FMI (Folkebevegelsen Mot Innvandring). Jeg husker at på slutten av 90-tallet fikk innvandrere med muslimsk bakgrunn mer oppmerksomhet. Jeg husker Carl I. Hagen og hans retorikk mot innvandrere fra muslimske land, men fortsatt langt ifra den debatten vi ser nå. Det var ingen debatt om hijab, niqab, burkini eller barnehijab. Så kom 11. september og retorikken endret seg raskt. Muslimene og islam kom mer i fokus. Amerikanerne, sammen med en rekke vestlige land, gikk til angrep på Afghanistan den 07.oktober 2001, som svar på terroren. Jeg husker da at de muslimske ekstremistene begynte å snakke om Vestens korstog mot islam. Jeg spør meg selv; var det da vi muslimene ble enda mer muslimer? Var det da vi mistet vårt mangfold og ble samlet under flagget islam som en gruppe? Og hva slags islam var det som samlet oss?

Jeg husker at det var en tendens i debatten til å definere oss muslimer som en gruppe, en primitiv, underutviklet, usivilisert masse, som var infisert med vold, terror og primitive følelser. Jeg husker hvor urettferdig det føltes for meg da, som på ingen måte kunne akseptere slike karakteristika av meg selv eller de muslimene jeg kjente rundt meg. Jeg husker ubehaget og jeg lurer på om det var noe som gikk galt med oss muslimer da? Vi ble enda mer opptatt av islam og det ble viktigere å være muslim for oss. Det ble mer hijab, flere moskéer og mer koranlesing. Det virket slik at muslimene sa til verden: -Se vi er en sammensveiset gruppe, vår nasjonalitet og kulturelle arv er mindre viktig, det viktigste er at vi er muslimer. Ble vi engstelige eller sinte, eller begge deler, når vi merket skiftet i retorikken, når en rekke andre muslimske land ble angrepet av vestlige styrker, når vi så alle bildene av de sivile muslimer som ble drept, når folk i Europa ble mer skeptiske til oss, når vi så at Palestina-Israel konflikten ikke ble bedre, osv.? Vi måtte finne på noe som kunne hjelpe oss mot denne kollektive angsten. Vi søkte trøst i religionen vår selvsagt. Da ble vi sammensveiset som en muslimsk gruppe. Kanskje vi tenkte slik; når europeerne ikke vil ha oss, så holder vi sammen som muslimer. Men hvilken islam søkte vi oss til?

Islamismens drømmesituasjon

Var ikke det post 11.septembriske klima en drømmesituasjon for islamismen som representerte politisk islam? Islamistene har alltid drømt om et stort, forent muslimsk samfunn; ummah. Ettersom muslimene følte seg avvist fra Vesten, fra demokratiet, og siden muslimene hadde mer enn noensinne behov for en gruppementalitet, kunne islamismen komme med sine budskap, symboler, sosiale bidrag, tilbud om gruppetilhørighet og drømmen om en islamsk stat, og til og med herredømme over verden en dag i fremtiden. Gikk vi muslimer i en felle? Gikk Vesten i en felle? Ble vi manipulerte til en forsterkende og destruktiv polarisering? Muslimene ble enda mer muslimer, Vesten ble enda mer engstelig for muslimene som nå var enda mer muslimer og prosessen fortsatte videre; velkommen til polariseringsspiralen! Hvis det er frykt og hat som driver oss til vanvidd, så vil jeg si, som psykiater, at frykt og hat svekker tenkning og refleksjon. De krever handling, ikke tenkning. Det paradoksale er at motgiften til frykt og hat er tenkning.

Islamsk korstog, ikke mot Kristendom og Vesten, men mot falskhetens tårn

Bildet fra Le Myesier har så mange viktige budskap til oss muslimer. I dette bildet fører Ibn Rushd sammen med Aristoteles og Kirken en kamp mot falskhetens tårn, i jakt på sannheten som er fanget i tårnet. Ibn Rushd, sammen med en rekke andre muslimske filosofer, stod for en retning i islam som appellerte til fornuft og tenkning og ikke bare religiøse overbevisninger. I motsetning til Al Ghazali (1058-1011) som la vekt på overtro og åpenbaring i islam, snakket Ibn Rushd om innsikt, fornuft og tolkning, men også bruk av kreativitet og fantasi for å kunne komme til det sanne. Tapte fornuften terreng mot overtro i muslimenes historie? Var dette tapet utgangspunktet for Hanbali retningen, Wahabisme, Salafisme og andre bokstavtro retninger innenfor islam? Hvis vi kunne reise tilbake i tid til de første årene etter 11. september 2001, hva kunne vi muslimene ha gjort annerledes? Muslimene søkte seg tilbake til sin historie, sine røtter, som en forståelig reaksjon på sjokket, men ble vi lurt av islamistene? Fikk de oss, muslimer, til å satse på de bokstavtro skolene, overtro og imitasjon (Taghlid)? Burde vi hente Ibn Rushd, Avecina, Rumi, Hafez, Khayam og en rekke andre muslimske stortenkere som la vekt på nytolkning, nyskapning, fornuft, utvikling, toleranse og kjærlighet istedenfor? Kan de, sammen med de vestlige opplysningsfilosofene, bli våre riddere i korstoget mot falskhetens tårn?

Jeg avslutter her med et dikt fra Hafez, den persiske poeten fra 1300-tallet. Diktet er hentet fra boken Hafez, I vinens speil, oversatt av Masha Vahdat og Erik Hillestad.

Å vinbærer! Send begeret rundt og by meg å drikke
for kjærlighet som fløt så lett har møtt motstand

Farg bønneteppet med vin, om den gamle vise mesteren byr deg,
For vandreren er ikke uvitende om stadiene på veien

  

20 kommentarer

Judas Iskariot

05.12.2016 kl.00:15

Et problem med islam er at dem sier at det er helt ok å lyve til "ikke-troende". Så alt så kommer der i fra skal betraktes som løgn.

Martin A. Engeset

05.12.2016 kl.09:17

Eg er ein av dei ikkje alt for mange som har sett meg inn i Koranen - og reagerar med avsky og gru: Ein religion som bygg på ei "heilag" bok så full av faktafeil og andre ikkje-religiøse feil (over utrulege 2ooo - sjå td. "www.1000mistakes.com") at den ikkje kjem frå nokon gud. Forsterka av 650+ punkt i boka så uklare, at ingen gud brukar så uklart språk i si heilage bok. Og ei "heilag" bok som har over 300 glorifiseringar av krig mot og drap og undertrykking av alle ikkje-muhammedanarar + like mange oppmoingar og ordrar til det same. Pluss over 900 punkt med stort sett nedsettande merknadar om alle ikkje-muslimar.

Mao. ein sterkt apartheidisk og undertrykkande "religion" det ikkje står nokon gud bak, men der - iflg. vetskapen - 2,5% av 1,6 milliardar truande, er så truande at dei er eller kan verta aktivistar, krigarar eller terroristar. Dette utgjer 40 millionar potensielle - men eg understrekar at dei fleste berre er potensielle enno - terroristar, etc. Terroristar for ei moralkode og eit menneskesyn vi langt på veg ynskjer oss fråbedde, og for ein religion alle feila i Koranen provar det ikkje står nokon gud bak. Vi har ikkje bruk for slike innvandrarar - sjå på kva som hende i Indonesia i si tid, og på ståande muhammedanske ordrar om at dei skal ta makta når dei kan.

På den andre sida har eg opphalde meg så mykje i muhammedanske land og møtt så mange muhammadanarar - korrekt namn i og med Koranen ikkje kjem frå nokon gud - at eg er fullt klar over at dei aller fleste muhammadanarar er akkurat like mykje mennesk som andre.

Men det er uråd for oss å vita kven av muhammadanarane er/kan verta farlege.

Så kva gjer vi? 2,5% av alle tilhengarar av ein oppdikta krigsreligion, kan trass alt gjera mykje skade - no og/eller i framtida - - - og vi har born vi ynskjer alt vel.

Ein kan heller ikkje gløyma at uærlegdom er sterkt innbaka i Islam - al-Taiya, Kitman, Hilah og vers som 2/225, 5/89, 16/91, 66/2 om bruk av lovleg uærlegdom og til og med brot og misbruk av ord og sjølv eidar. Så kva kan vi tru av kva muhammedanarar og Islam seier?

Likevel: Eg er fullt klar over at dei fleste muhammadanarar er like mykje menneske som andre.

Så kva gjer ein? Bortsett frå at sterk skeptisisme er naturleg pga. tekstene i Koranen, ordrane om at alle ikkje-muhammedanarar skal undertrykkast eller verre, og pga. valdsmoralen ein ser frå for mange muhammedanarar.

Martin A. Engeset

05.12.2016 kl.09:30

Eg kan i tillegg nemna den vesle boka "Muhammad lying in the Quran" (Amazon), som listar opp 100 punkt i Koranen (og seier lista ikkje er komplett), der Muhammed klart lyg i den påstått heilage boka.

Vidar Haugen

05.12.2016 kl.11:22

Mange muslimer blei nok enda mer "muslimske" etter 11.september... Så kronikkforfatteren mener at jo MINDRE muslimske muslimene er, jo bedre? Vel, DER er jeg i det minste 100% enig med han!! ;-)

05.12.2016 kl.12:09

Enten er man muslim eller så er man det ikke. Skjønner egentlig ikke spørsmålet du stiller, " blir man mer muslim etter vestens korstog mot islam ". Føler du her prøver å dytte skylden for at muslimer blåser mennesker til h...over på vestlige land med alle spørsmålene du litt snedig stiller. For min del er jeg d...lei av å lese hvordan muslimene brøyter seg fram i det norske samfunnet med all slags krav vi nordmenn skal akseptere. Mitt hjemland Norge er blitt et utrivelig sted etter at vi åpnet dørene på vid gap for muslimer. Beklager, men det finnes ingen unnskyldning i dine spørsmål for hvordan muslimer oppfører seg!

john Blund

05.12.2016 kl.12:17

Når det i dag sies at det bør ordnes med eget banksystem for muslimer, med rentefrie lån....så er det en merkelig funksjon. Det er ikke noe som er normalt i Vestlige land....hvorfor skal da dette legges til rette for? Når noen flytter til et vestlig land, er landets regler norm, ikke innflytterens!

Audvin Linde

05.12.2016 kl.12:23

Dessverre, Shahram Shaygani, så lenge enhver muslim som følger islam, har sitt fellesskap knyttet til koranen, må vi, såkalte vantro, forholde oss til den krigserklæringen som er nedskrevet i boken og forberede oss på den!

05.12.2016 kl.12:27

Nei, det er dessverre ikke sånn det fungerer for muslimer. Dess mer makt man gir dem, dess mer frimodig blir de. De lufter sine tanker/meninger for å teste hvor sårbart det norske samfunnet er, de har funnet ut at det er veldig sårbart. Da setter de på høyeste gir og kjører på, med god hjelp av feminister/ateister på venstresiden som opptrer som bøller mot de fleste som ikke er enig.

Trond

05.12.2016 kl.13:35

Så hva skjedde? Jeg hørte også om Myrdal og disse sørlendingene som var idioter. Det som dessverre har skjedd er jo at de har fått rett. Innvandringen til Norge slik den er i dag fører ikke noe positivt med seg. Den har blitt et pengesluk hvor muslimer hevder sin rett til ikke å jobbe for det strider mot deres religion. Nå skal de ha egne type lån uten renter og det er vi som skal betale for det. Vi huser utrolig mange i et av verdens dyreste steder å bo og betaler for dem samt at det vi får tilbake er særkrav og usikkerhet. Hvis vi hadde vist for 20 år siden hvordan det har blitt på øst-landet nå, og hvordan det ser ut i Sverige hadde vi støttet opp om Myrdal den gangen i langt større grad. Og hvem støtter vi om nye 20 år? Vi ser pensjonene blir ofret for asyl. Vi ser trygghet blir ofret for religion. Vi ser demokrati blir ofret for emokrati og krav om særbehandling av grupper som ikke vil tilpasse seg. Og den eneste gruppen som ikke vil tilpasse seg er muslimer og det er omtrent det eneste som kommer av asylsøkere. Er det på tide å droppe retten til å søke asyl?

Anne K.Hansen

05.12.2016 kl.13:44

Er så lei av Islam,Islam,Islam overalt. Provoserende hvor stor plass Islam tar i det offentlige rom. Er vi virkelig i Norge,en kan jo lure pga av forskjellsbehandlingen som foregår.Visse politikere, grupper og de andre naive dumsnille som gjør knefall for denne ukulturen forandrer Norge til et meget utrivelig sted å være for nordmenn.

Stopp særordninger for muslimer og la de på forhånd ta valget om å la seg integrere etter norske lover,regler,kultur osv eller returnere.Det er ingen tvang å bo i Norge.

Giovanni Acuto

05.12.2016 kl.13:48

islam was an enemy of europe from the start.

and you should read more history if you think the crusades was an attack on muslims.muslims just whine about the wars they lost ,the ones they won are glorified

and what about the embassy bombings in 98? this shit didnt start on 911

05.12.2016 kl.14:15

Anne, blir faktisk dårlig av hva våre folkevalgte har gjort mot befolkningen i " godhetens navn ". De har med god hjelp av grupperinger i samfunnet, som etter krigen ville blitt sett på som visse personer man ikke vil assosieres med. Islam skal pyntes på, men man kan ikke pynte på utsiden når innsiden er r... Islam i dette landet er og blir en katastrofe. Kristenheten er kastet på dyngen, verdiene som fulgte med likeså. ALT ligger åpent for islam om ikke den norske befolkning vender om fra det de kaller eventyrfigurer. Kanskje på tide at Norge får kjenne litt på hvordan virkelig fattigdom kjennes, og stiger ned fra sine høye hester. Scenario: Strømmen svikter, ( den som gjør at man kan ta handle/ta ut penger/ fylle drivstoff på bilen, ( stakkars el-biler da ). Er det noen som tenker på å ta forholdsregler?

Dipper

05.12.2016 kl.15:46

Kjære Muslimske bloggere! Hva gjør dere for å påvirke endring av de arkaiske lover og regler som gjelder for det store flertallet av Muslimer i verden. Fedre og brødre kan drepe sine døtre og søstre hvis de er sammen med menn som ikke er akseptert. Kvinner i Oslo blir angrepet av Hijab politiet hvis de ikke går med sjal. Unge ugifte kvinner får 20 piskeslag hvis de står for nærme sin kjæreste i det offentlige rom.

jeg spurte en Muslim som har bodd lenge i Norge, som går regelmessig i sin Moske, og som jeg tilfeldigvis treffer iblant hva han synes om denne praksisen. Han svarte at det er jo loven! Men som Muslim tar du ikke avstand fra disse groteske og avskyelige handlingene spurte jeg. Det er jo loven, var svaret. Så du aksepterer altså dette, sier jeg. Det er jo loven sier han igjen og går fra meg.

Så igjen kjære Muslimske bloggere, dere har en stor jobb å gjøre i de norske Moskeer.

Ola Nordmann

05.12.2016 kl.18:24

Når man ser hvor mye makt skam og politisk korrekthet har over sekulære Nordmenn kan man lett tenke seg til hvor mye makt Islam har over muslimer.

PK galskapen har vi hatt i noen tiår, Islam har hold på i 1400 år.

Reformere Islam? Lykke til!

Skvatt

05.12.2016 kl.18:54

Jau, eg tykkjer me lyt verte so varme og inkluderande som samfunn at me vedtek at alle sånne muslingar og islamistar lyt fengje dei rentefrie låna dei krev, og at Onkel Stat lyt dekkje renta på desse. For å få råd lyt han auka skattane og gje høgare rente på dei låna alle me andre hev. For me er jo berre ofslege kvite rasistar i alle høve, sann. Jau!

Muslim

05.12.2016 kl.20:37

Dere norske som mener at det er nå utrivelig å bo her nå kan bare dra til et annet land dere:)

Jon Emil Kvalsund

05.12.2016 kl.21:01

Shaygani skriver "Fikk de oss, muslimer, til å satse på de bokstavtro skolene, overtro og imitasjon (Taghlid)? Burde vi hente Ibn Rushd, Avecina, Rumi, Hafez, Khayam og en rekke andre muslimske stortenkere som la vekt på nytolkning, nyskapning, fornuft, utvikling, toleranse og kjærlighet istedenfor? Kan de, sammen med de vestlige opplysningsfilosofene, bli våre riddere i korstoget mot falskhetens tårn?"

Det som slår meg er hvorfor det som står i Koranen ikke er godt nok?

Shaygani nevner ovenfor ord som nytolkning, nyskapning, fornuft, utvikling, toleranse og kjærlighet, er jo ikke akkurat gjennomgangs temaet i Koranen.

På bakgrunn av hva som står i den boka tror jeg man kan skyte en hvit pil etter en islamsk reformasjon.

Torbjørn

05.12.2016 kl.21:51

Frøene til muslimsk reformasjonen?

Det høres fint ut, men det er nok bare ordspill for de som har satt seg inn i ideologien Islam.

Siv Jensen traff nok spikeren bedre en ho var klar over, når ho uttalte at Islam er en ond ideologi.

Reformasjonen av kristendommen, kom ved at Luther på 1500 tallet, så at katolikkene hadde så mange tillegg at det ikke lignet på originalen. Og det viste seg at originalen var bedre enn tillegg og kopier. Men å reformere Islam er å gå stikk motsatt vei. Går en moderat muslim dypt inn i de islamske skrifter så blir han mer lik Muhammed, og mer voldelig, og mer lik I.S.

Muhammed kom rundt år 620 ridende inn i Mekka med en stor hær til hest, og de holdt opp svarte flagg inngravert straff / hevn, etter å ha tatt landsby etter landsby med plyndring, voldtekt og å skjære over strupen på de som ikke ville omvende seg til hans nye lære / ideologi. Her har Boko Haram og I.S. hentet inspirisjonen sin fra med sine svarte flagg.

Also_Sprach

06.12.2016 kl.00:02

Et poeng som veldig sjelden nevnes, ikke bare i diskusjonen rundt islam men også andre religioner, er religionenes negative påvirkning på økonomisk og kulturell utvikling. Vi så det veldig tydelig i Europa da kristendommen utslettet 1.500 års kulturell og vitenskapelig utvikling av grekerne og romerne og førte til at tiden fra 400-1500 i etterkant er blitt kalt «the dark ages» og på samme måte klarte Al Ghazali å få overbevist lederne i Bagdad at matematikk var djevelens verk og at all vitenskap måtte forbys. Resultatet ser vi veldig klart i dag, der muslimske land, til tross for forholdsvis velordnet statsstruktur, er blant de fattigste i verden. Eneste veien til et vellykket økonomisk samfunn er gjennom en sekulær grunnlov og et pluralistisk demokrati. Siden muslimske land fortsetter med å la religionen styre alt vil eneste veien for muslimer til å ha økonomisk og akademisk fremgang være å flytte til et land som Norge som oppfyller disse kriteriene. Islamske land produserer samlet færre vitenskapelige arbeider på 1,3 milliarder innbyggere enn Spania med 40 millioner gjør alene og har produsert 3 nobelprisvinnere i vitenskapelige fag, og der vinnerne kommer fra det sekulære Tyrkia, sen sekulære islamske retningen Ahmadiyya samt en fra den Egyptiske overklassen som aldri har vært spesielt religiøs. Skal land som Tunis, Pakistan og Jordan få økonomisk vekst så er det første de må gjøre å fjerne alt som har med religion å gjøre fra styre og stell og la det være noe folk holder på med hjemme på privaten.

kjell heggebakk

11.12.2016 kl.09:00

Boken: islam og terrorisme bør leses av alle." Mark Gabriel"professor ved et av de tyngste universitet i Egypt fikk føle på kroppen da han begynte å stille spørsmål.

Han klarte å rømme ,etter flere drapsforsøk , til Sørafrika. Han tar for seg islam fra begynnelsen av og forklarer vers for vers hva det hele går ut på og det er virkelig skremmende lesing.

Skriv en ny kommentar

hits