Hva er sekulær integrering?

Det at en innvandrer har jobb og/eller snakker brukbart norsk, er et viktig steg for å få innpass i sitt nye land, men dette alene er ikke tilstrekkelig for å kunne kalle personen godt integrert. Begrepet integrering er noe forvirrende. Hva ligger egentlig i dette begrepet? Det kan i hvertfall ikke være det samme som assimilering, at innvandreren blir en blåkopi av urinnvåneren og mister sine egne særtrekk.

Tilknytning og integrering

For meg er integrering en indre psykologisk prosess som aldri tar slutt. Det handler om en kontinuerlig utvikling og etablering av en trygg tilknytning til det nye landet. Begrepet tilknytning i psykologifaget kommer fra psykiater og psykoanalytiker John Bowlby. Tilknytning handler om et indre bånd til noen eller noe. Det kan dreie seg om tilknytning til en person (for eksempel tilknytning mellom mor og barn), men også tilknytning til et land. Noen av disse tilknytningene kan være konstruktive og sunne, andre kan være destruktive og usunne. Jeg tror de fleste som immigrerer til et nytt land starter med en ambivalent og noe utrygg tilknytning, i hvertfall hvis de kommer fra en helt annen kulturkrets. Integreringsarbeidet dreier seg derfor om å gjøre denne ambivalente tilknytningen om til en trygg tilknytning til det nye landet.

Storsamfunnet og dets borgere har selvsagt mye å si i forhold til å være medhjelpere i integreringen av innvandrere. Men innvandreren selv har den viktigste jobben å gjøre. Integrering er derfor en gjensidig prosess.

Sekulær integrering

Vi i Senter for Sekulær Integrering jobber for å bevare et sekulært Norge. Vi mener at de sekulære verdiene skal dyrkes og vernes av både Staten, men også individene som bor i Norge, uansett religion eller etnisk bakgrunn. Disse verdiene er følgende:  

  1. Et sekulært demokrati, dvs. med skille mellom stat og religion
  2. Likestilling for alle på tvers av etnisk og religiøs tilhørighet, seksuell legning, kjønn, mm.
  3. Frihet for hvert individ til å velge sitt eget livssyn og livsstil
  4. Full ytringsfrihet
  5. Religionsnøytralitet innenfor offentlig myndighetsutøvelse (forsvar, rettsvesen, politi), helsevesenet og utdanningssystemet

Norge er befolket av borgere med mangfoldig opphav, vi kommer fra forskjellige kulturer, har ulike religioner, ymse politiske meninger og kulturelle variasjoner. Hvis vi alle skal leve sammen i dette landet, må vi ha noe felles som alle kan relatere seg til, hegne om og samles rundt.

Sekularisme og sameksistens

Vi i SSI mener at de sekulære verdiene er svaret. Ved hjelp av disse verdiene kan våre nye landsmenn utvikle en sunn tilknytning til sitt nye land, men samtidig beholde sin opprinnelige identitet. Innenfor de sekulære rammene blir deres rettigheter som individer respektert av majoriteten, noe som berettiger at de også selv må ta ansvar for å bevare sekularismen.

Disse 5 verdiene er grunnpilarene for at et multikulturelt Norge skal kunne fungere. Med begrepet sekulær integrering henvender vi oss til både innvandrere, men også nordmenn. Vi ønsker å bevisstgjøre dem på at det finnes et felles ansvar for alle som bor i Norge når det gjelder å verne om disse grunnleggende verdiene. I den prosessen vi kaller sekulær integrering, vil innvandrere bli bevisstgjort på betydningen av de sekulære verdiene, som så blir internaliserte i individet. Man får et eierskap til disse verdiene og føler ansvar for at de skal opprettholdes.
 

Religiøs praksis skal være en privatsak

Sekulær integrering tillater at et individ kan beholde sin religiøse tilhørighet. Likevel, kan ikke religiøs praksis tillates å krenke eller svekke de sekulære verdiene, uansett hvor hellig denne praksisen måtte være for en gruppe mennesker. Vi kan for eksempel ikke kreve at andre ikke skal benytte seg av ytringsfriheten fordi deres ytring sårer våre religiøse følelser. Vi må da heller forsvare retten til å ytre seg fritt, selv om at denne ytringen oppleves som smertefull for oss. Vi kan heller ikke overdrive ved å markere oss med våre religiøse symboler innenfor offentlig myndighetsutøvelse som krever religionsnøytralitet. SSI er for religionsfrihet, men mener at det må være begrensninger på det som faller under definisjonen religionsutøvelse og at religionsfrihet og religionsutøvelse ikke er det samme. Begrensning av religionsutøvelse i form av å pådytte storsamfunnet sitt religiøse standpunkt er nødvendig for at rammene til vårt sekulære samfunn ikke blir tøyd og de sekulære verdiene forvitrer.

14 kommentarer

Dina

14.12.2016 kl.21:17

Hei, innebærer begrepet "full ytringsfrihet " også nazisme og fascisme ?

Magnus

14.12.2016 kl.21:34

Dina: mener du hatytrynger, så kan det sannsynligvis komme under loven. Det samme med rasisme og trusler om vold, drap etc.

Dina

14.12.2016 kl.22:52

Akkurat det! Da kan man jo ikke bruke begrepet full ytringsfrihet i Norge, men bare ytringsfrihet mener jeg.

Zain

15.12.2016 kl.08:20

Godt skrevet. Ytringsfriheten er under press i Europa.

KjetilT

15.12.2016 kl.12:43

Hrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm? Norge e' eit kristent land, det e' sikkert ôg, det. Og då ska' me inkje ha noke' sekulært eller religionsnøytralt i det offentlege, men ein kristenkonservativ stat kor statskyrkja styrar dei offentlege verdiane, akkurat sånn så KrF går inn for. De hugsar vel at det va' derfor Verdikommisjonen blei oppretta i si tid? Herren ønske' det, så sånn må det vær, det ôg e' sikkert ôg.

Inger

15.12.2016 kl.14:33

Godt skrevet og vel talt 😄

Til KjetilT, nei, Norge er ikke et kristent land, det er heldigvis et sekulært land selv om kirka har problemer med å innrette seg enda.

Trond

15.12.2016 kl.16:21

Det er blitt for mye nå. Noen orker ikke mer og man ser en forskjellsbehandling man ikke vil være med på. Astrid Lindgren er kalt rasist i Sverige. Vi skal nynne "hellig er vår himmel". Vi skal godta niqab som de fleste av de som bor i Norge anser som et terrorist plagg. Hvor skal vi sette grensen? Vi deler ut boliger til alle som vil ha i Oslo vel og merke hvis du ikke er norsk og har hatt noen kroner på bok. Prisene øker slik at våre barn ikke har råd til å kjøpe på sentrale østlandet. Samtidig som vi leser om en stadig økende andel innvandrere i de samme områdene. Jeg sier ikke at alle trenger å drikke øl og spise gris, men å stå på egne ben er en forutsetning. Snillismen har gått over alle støvelskaft og vi må nå ta skjea i en annen hånd. Trygde rettigheter må begrenses til et minimum, og jeg vet det går ut over noen som ikke fortjener det, men Norge kommer til å være fattig og grått om ikke mange årene.

For 30 år siden jobbet ca 1,8 milliner i Norge under 100 tusen gikk på arbeidsledighets trygd. 50 til 100 tusen fikk sosialhjelp og resten levde på den andre som gifte og denne gruppen utgjorde 700 tusen. Dette gjelder folk i alderen 20-67 år.

I dag med 7-800 tusen flere innbyggere i arbeidsfør alder er det 2,0 millionersom jobber. 138 tusen er arbeidsledige. 500 tusen lever på attføring og andre arbeidstiltak nesten 700 lever på sosialen og bare et lite unntak på 50 tusen lever på andre eller oppsparte midler. Slik utviklingen har gått og med asylinnvandringen fra muslimske land vil snart bare halvparten av de i arbeidsfør alder jobbe, mens de andre lever på velferd. Det som verre er er at 40 prosent av jobbene er innen offentlig og er arbeid betalt med de pengene de 1,2 millionene produserer. Om 10 år så vil vi se en omlegginger rett og slett fordi vi må. Gruer meg allerede. Om 10 år vil det fortsatt være 2 millioner som jobber og nesten like mange i samme alder som lever på velferd. 800 tusen i offentlig sektor, 1 millioner pensjonister og 1,4 millioner barn. Totalt 6,2 millioner som skal leve av produktiviteten til 16 prosent av befolkningen. Alle skjønner at vi ikke kan ha en innvandrergruppe som ikke er med å bære byrdene. Dette må skjerpes omgående eller må alt stoppes.

Mari.

15.12.2016 kl.17:31

Trond.

Hvor mye tid bruker folk på å sette sammen en DAB+ radio i dag, kontra en FM radio i 1960? Har du tenkt på det?

Japan bygger bilene sine med roboter, før så var det folk som gjorde det samme.

Robotiseringen vil fortsette så mye at mindre enn 10% av befolkningen trengs for å jobbe, tilmed hus vil bli skrivd ut med 3D printer.

Taxiene vil hente deg uten sjåfør, toget ditto.

Robotskurtreskere vil treske åkeren når analyserobotene har sjekket om kornet er modent.

Endel av robotiseringen vil ta tid, men vi er halveis der alt, jeg jobbet med roboter i 1990, de var fine å samarbeide med, i dag kan mange jobbe alene :)

Vi vil alle få mer fritid til å gjøre det vi liker, arbeidsledighet er fint, 100% arbeidsledighet bør være målet.

Trons

15.12.2016 kl.19:14

Det er riktig at vi får gjort mer, men vi har mange oppgaver som ikke blir gjort. Vi har også mange fra resten av Europa som kommer å tar jobber som egentlig burde blitt utført av personer som allerede bor å får støtter. Når vi i tillegg tar inn flere å setter de på trygd i stedet for å lære dem håndtverk begynner det å bli dumt. Har ikke bedre ord for det. Vi må ha en større andel av de med rettigheter inn i arbeid slik at ikke velferden blir drenert.

Judas Iscariot

15.12.2016 kl.20:09

Det man må gjøre er å integrere dem i sitt eget land. Ingen svindlere skal tas hensyn til.

Per asbjørn bendiksen

15.12.2016 kl.20:15

Flyktninger gråter skriker for og få opphold og når de har fått det /prøver de og destruere norske tradisjoner / nå n må regjering ta grep i dette problem

Jon-Anders Grannes

17.12.2016 kl.07:27

Jeg er for et skille mellom Staten og menneskeskapte ideer(religion og ideologi). Fordi jeg ønsker politikk basert på vitenskap, ikke dagens politikk baserte vitenskap. Humaniora og sosial studies er i alt for stor grad blitt basert på å tjene marxismen? Få også et skille mellom stat og sosialismen?

Steinar Magne Ytreland

17.12.2016 kl.22:12

Muslimer har en egen evne til å stadig trekke oppmerksomhet til seg selv. De vises mye i gatene, i offentlige debatter, i institusjoner, i politikken og arbeidsplasser. Det er en veldig spesiell evne til å ha, men den har de "

Oddbjørn Hansen

18.12.2016 kl.00:03

På same måte som vi har satt kristendomsutøvere på rett plass, må vi ta ett oppgjør med andre religioner som ikke tar vare på menskeretighetene. Når det dukker opp lattlige personer som tror di har styringsrett over barn og kvinner I en familie, ikke godtar att kvinner har rett til selv å bestemme hvem di vil gifte seg med, fornekter homoseksuelles rettigheter,må vi være fulstendig klare om att slik oppførsel ikke blir akseptert I norge.

Skriv en ny kommentar

hits