Trumpifisering

 

Jeg har med undring vært vitne til hvordan mange oppegående og intelligente mennesker ser opp til Trump og gleder seg til de neste 4 årene med ham som den 45. presidenten i USA. Når jeg sier undring, så er ikke det ironisk ment. Jeg har virkelig forsøkt å forstå hva det er som har fascinert de som støtter Trump.

Hvorfor er det slik, spør jeg meg selv? De ser jo det jeg ser, alle de impulsive og nedlatende kommentarene, all den merkelige atferden, måten han omtaler sine motstandere på, måten han ser på verden.

Det kan umulig være bare den underholdende delen med den 45. presidenten av USA som fascinerer de som støtter ham. Det må være noe mer, noe som er forførende godt.

Republican U.S. presidential candidate businessman Donald Trump poses before the start of the 2016 U.S. Republican presidential candidates debate held by CNBC in Boulder, Colorado, October 28, 2015. REUTERS/Rick Wilking - RTX1TPV9

 

 

Når målet er viktigere enn middelet

Det er vel ingen tvil om at en del av de som støtter Trump hører til den gruppen som ser rødt når de hører ordet islam, innvandrere, flyktninger og Midtøsten. Jeg leser i sosiale medier at en del av de som støtter Trump, skriver samtidig at «Islam er en fascistisk ideologi», «Islam er den verste ideologien», «Islam som er uforenlig med demokratiet», «flyktningproblemer» osv. Her gir Trump et håp om at endelig kommer en som skal hjelpe oss til å bli «kvitt» problemet. Det spiller ingen rolle hvem Trump er, saken er viktigere. Dette håpet finnes ikke bare hos europeere eller amerikanere, men også en del islamkritikere som kan gå så langt som å erklære Trump som den sekulære helten, mannen som skal redde kvinner fra islamsk undertrykkelse.

Følelsenes rolle

Det er likevel fullstendig arrogant å stemple de som støtter Trump for å være dumme eller naive. Det er mange intelligente mennesker som har knyttet håp til Trump. Mange av de jeg har snakket med liker ikke Trump som person, men er håpefulle og ser et forbedringspotensiale i hans politikk. Jeg har mine mistanker om at når Trump varslet i sin valgkampanje at han skal gjøre USA stor igjen, så hører en god del av hans europeiske støttespillere dette isteden: Vi skal gjøre Vesten stor igjen. Vesten som er i krise og noe drastisk må skje.

Vestens nedgangstid, hjelpeløshet, frykt og frustrasjon

I mitt stille sinn har jeg spurt meg selv mange ganger; opplever Vesten, som en sivilisasjon, en nedgangstid? Ikke bare økonomisk, men også kulturelt? Kan det være slik at den europeiske borgeren har følt seg som et hjelpeløst vitne til denne nedgangen? Kan man tenke seg at innvandring, spesielt fra de muslimske landene, forverret denne hjelpeløsheten, og skapte også en frykt hos europeere? Hva med den islamske terrorismen som har kommet inn i Vesten, spesielt i Europa? Og den uendelige flyktningestrømmen? Finnes det håpløshet og en frykt for å miste sin sivilisasjon, sin kulturarv og sin identitet i den europeiske sjelen? Har europeeren i tillegg gått med en frustrasjon inni seg som ble mer og mer forsterket da de opplevde at deres politikere i stor grad viste berøringsangst og unnvikelse i forhold til vanskelige temaer som handlet om muslimer, innvandring og kulturelle utfordringer i en multikulturelt Norge? Og blir den frustrasjonen enda verre når de som er bekymret for situasjonen og roper, opplever motstand fra andre europeere som uheldig stempler dem som rasister og islamofober?

 

Trumpifisering

Når Vestens sjel på individuelt og kollektivt plan er preget av frykt, håpløshet og frustrasjon, er Vesten mest mottagelig for en høyrepopulistisk tenkning. Dette har skjedd tidligere i historien og kan skje igjen. Trump aktiviserer hersker arketypen som appellerer til makt, ledelse, suksess og seier. Sagt med andre ord, motgiften til frykt, håpløshet og frustrasjon. Trump for meg minner om fastfood kjeden McDonalds. Det er enkelt, raskt, lett å begripe, smaker kanskje godt, men er i det lange løp skadelig. Trump representerer en reaksjon på en del vanskelige følelser på individuelt og kollektivt plan, men jeg har mine sterkeste tvil om at denne reaksjonen er den beste.

 

 

17 kommentarer

norskgoy

05.02.2017 kl.13:36

Dette er veldig enkelt:

Om man ønsker å ødelegge vestlige verdier, som venstresiden ønsker, så vil man få tilbakeslag. Om innvandring er et enormt gode på økonomien burde jo Hellas, eller Italia, være to av de største maktene innen den delen av et samfunn.

Men, det som virkelig var snupunktet er kulturkrigen. Som er en fortsettelse av Sokol-affæren på 90-tallet da man avslørte venstresidens tåpeligheter, men man glemte at venstresiden ikke var knust. De har fortsatt i samme spor, der de ønsker et samfunn der tanker og ideer skal være nok for at samfunnet (les venstresiden) skal ødelegge. Og ikke minst, de siste uker har vist at den gruppering som liker vold, støtter vold og oppfordrer til vold er venstresiden. Sist eksemplifisert ved Robert Reich mhp UC Berkley-opptøyene. Om man da ser Trump som merkelig, hva er da venstresiden sin oppførsel? Det er to stykker i dansen, og høyresiden er langt mer villig til å godta Trump sine fakter om han opprettholder vestlige verdier/instutisjoner enn venstresidens påstand om at f.eks amerikanske lover skal være allmenngyldige ovenfor alle på kloden. Det er ironisk at man hevder at den amerikanske grunnloven skal gjelde f.eks borgere av Iran.

Islam _er_ en direkte trussel mot vestlige verdier. Det er opplagt, om man da ikke mener "islam er fred" som er noe humoristisk. Islam hånd i hånd med kommunister. Det ironiske er at islamistene drepte kommunistene i MØ på 70- og 80-tallet.

Men fortsett å forarg deg over faktene til Trump. Det er hele poenget.

Jan-Erik

05.02.2017 kl.14:28

Utgangspunktet for mye av det du skriver, er at folks bekymring er irrasjonell, men la oss si at den ikke er det? Les den nye brochmann 2 rapporten. Dersom du tar utgangspunktet i at frykten for endringene i Europa er logisk, så vil alt virke lettere å forstå.

Det andre er at pressen har til de grader en politisk slagside at de svekker sin egen tillitt. F.eks. Slik de har holdt på med å påstå at Trump gjorde narr av en funksjonshemmet mann med CP og tale problemer. Så viser det seg at han verken hadde taleproblemer eller CP, dette er fakter Trump har brukt før (se youtube). Det gjør at folk begynner å bli kritisk til alt media skriver om Trump, selv om det denne gangen er sant.

Svein Svendsen

05.02.2017 kl.15:48

Det er riktig som bloggforfatter skriver: Trump er et håp om å få dreid vesten bort fra nåværende destruktive globaliseringspolitikk, med masseinnvandring fra dysfunksjonelle samfunn til homogene og velfungerende samfunn som det norske. Denne politikk undergraver stabiliteten i samfunnet, samt både det økonomiske og kulturelle grunnlaget for velferdsstaten.

Når det gjelder Trumps personlighet så tror jeg at denne er en forutsetning for at han har klart å komme dit han har kommet. Trump vant presidentvalget til tross for at han hadde hele den politiske, økonomiske, kulturelle og mediale elite mot seg. Det skal ryggrad til for å motstå et slikt press, og Trumps selvopptatthet utgjør nok en viktig del av denne ryggraden.

GetReal

05.02.2017 kl.15:50

Uansett politisk ståsted er Trump sin oppslutning for meg også uforståelig. Men jeg synes å observere at de som er tilhengere av Trump er de samme som alltid skriker at "Norge råtner på rot" og at alt står så forferdelig til i landet samtidig som vi ligger på topp i levekårsundersøkelser. Da slår det meg at disse menneskene har en unik evne til å krisemaksimere uten å sette seg inn i ting, og å konstruere fiktive problemer. De vil for eksempel mene at alle muslimer er radikale. De kjenner heller ingen muslimer og de har antageligvis vært veldig lite ute og reist, med unntak av Gran Canaria eller Mallorca. De skylder alt vondt i verden på den rødgrønne regjeringen eller på muslimer, eller begge deler. Hår i suppen? Det er den rødgrønne regjeringen sin feil! Dessverre er det mange av disse menneskene og de er demokratiets bakside. Utfordringen er hvordan vi skal unngå at flere politikere som Trump, som spiller på uvitenhet og irrasjonell fremmedfrykt skal komme opp og fram.

Sceptic

05.02.2017 kl.16:17

Det er ikke vanskelig å forstå at Trump vant. Den enkleste innføring i dette emnet er Marstrands bok "FrP koden". Mange er lei av finkulturelle kultursnobber med en eller annen mastergrad som forteller folk hva de skal mene om det meste. Mange er lei av kultursnobbenes hån av det mange ser på som sin kultur - e.g. C&W musikkens status i USA.

Mange syntes nok også at det var viktigere å gjøre noe med arbeidsløsheten og håpløsheten i rustbelte framfor å diskutere hvilke toaletter transer skulle bruke.

Dessuten - da valget sto mellom å la folk få beholde hjemmene sine eller å la banksjefene beholde lønn og bonus så valgte demokratene banksjefene. Det er mange som ikke har glemt akkurat det.

Dag Wivestad

05.02.2017 kl.16:29

Bloggeren vil selvsagt være politisk korrekt. Føler jeg en harselering og nedvurdering av amerikanere og europeere som kan være positive til Trump? Det er USA som har valgt president, ikke en blogger eller befolkning i Norge som står bloggeren nær. Har bloggeren vært i USA utenfor de store byer? Er en svært stor del av USA sin befolknings problemer irrasjonelle? Er det udemokratisk for velgere, som med stor rett føler seg forbigått og glemt, å stemme på en kandidat som Trump. Er det riktig at bloggeren undervurderer andres rettigheter? Har bloggeren bodd i engelske byer overtatt av muslimer, eller i Frankrike i St.Denis eller Marseilles? Har ikke bloggeren noe sympati med den opprinnelige befolkningen som har sett sine hjemsteder og sine verdier og kultur tilsidesatt av islam? Oslo øst er snart på nivå med Birmingham og Luton i GB. Flertallet i store områder er muslimsk. Brexit er et resultat av tapt identitet, tapt ensartethet, tapt samhørighet i tidligere sammenknyttede samfunn. Bloggeren bør lese Oxford professor Paul Colliers Exodus om migrasjonens problemer. Konklusjon: selvsagt har europeere og amerikanere rett til å være engstelige for sin kultur, religion og verdier.Det er ikke rasisme og ikke islamofobi, men resultat av negative og legitime opplevelser om endringer i sine liv og kjente omgivelser. I 792, 1212 og 1683 måtte europeere kjempe mot muslimer og islam for å beskytte sin religion, historie og kultur. Håper ikke historien gjentar seg. Det er ikke europeere og amerikanere som skal integrere seg, men immigranter, muslimer og andre. Segregering er et problem, det vokser opp parallell samfunn i Norge. Oslo øst.

Bloggeren later som han ikke vet at det er rasjonelt for europeere å vise frykt for massiv innvandring og islamsk terror.

Bloggeren står for sekulær integrering. Denne bloggen kan stille tvil om bloggerens intensjon om sekularitet?

Bjørn

05.02.2017 kl.16:31

Det kan kort og godt forklares ut i fra flere faktorer.

1. Folk er lei av politikere som ikke leverer.

2. Trump står opp mot identitetspolitikken og mener at et individ er et individ. Dvs. mot konseptet at folk skal spesialbehandles på bakgrunn av hudfarge, legning og andre irrelevante ting.

3. Han er for mindre statlig regulering.

4. Han tør å ta tak i saker som innvandring, der andre ikke våger å snakke om realitetene, eller de bevisst angriper de som gjør det. Han er ikke i mot innvandring, men imot innvandring som ikke gavner USA.

Du kan ikke se på Trump som person isolert fra politikken han har frontet. I det store og hele er han en relativt moderat republikaner.

Blant de som ikke befinner seg på venstresiden i politikken i Europa, er det mange som støtter Trump fordi det er svært viktig at USA fortsetter å være et sterkt, kapitalistisk og individualistisk land som en motvekt til et stadig mer politisk korrekt/venstre-autoritært Europa.

USA har alltid fremstått som idealsamfunnet for mange på høyresiden i politikken, der individers muligheter kommer først, noe Obama har gjort sitt ytterste for å ødelegge.

Det er nok en god del som også støtter Trump pga. underholdningsverdien, og ikke minst øker denne støtten når man ser hvordan media og Demokratene/sosialister i USA oppfører seg som 10-åringer som ikke har fått viljen sin.

Judas Iscaroit

06.02.2017 kl.08:17

Alle vet at med Hillary hadde det vært krig med engang. Hør på hva hun selv sa under valgkampen.

Men også de avsløringer som satt demokratene i et dårlig lys, med sine korrupte oppførsel og handlinger.

Mange sa derfor nei til Hillary fordi hun ville ødelegge landet og drepe mest mulig mennesker. Se på hvor henrykket hun var med drapene i Libya.

At media og andre hyller Hillary er skremmende. Men disse folkene mangler fornuft og lever i en fantasiverden.

Per Lottrup

06.02.2017 kl.11:18

For meg er McDonalds lange bilkøer for drive inn hver ettermiddag i USA. Trump er narsissit og egoist, så lenge der ikke er noen der stikker nesen for ann hans så er det oki.

Han driver split og hersk, sådan er det i det WH, USA og han forsøker å få det til i resten av verden.

På den måten kan han styre og kontrollere, for han er New Yorker og street smart.

14 dag med kaos og hvordan skal det utvikle sig?

Nilgau

06.02.2017 kl.12:35

Det amerikanske folket har valgt sin president etter de regler som gjelder. Det må vi respektere selv om vi ikke liker personen.

Med den mediestormen som råder akkurat nå, så vil nok den bare gangen den valgte presidenten.

Det som er vanskelig å forstå, er hva demokratene ønsker å oppnå med sin splittende adferd, med god hjelp av media.

Jonathan

06.02.2017 kl.12:36

"Når Vestens sjel på individuelt og kollektivt plan er preget av frykt, håpløshet og frustrasjon, er Vesten mest mottagelig for en høyrepopulistisk tenkning."

Det er slike påstander som dette, som gjør at du ikke klarer forstå hvorfor folk støtter Trump. Du bare evner det ikke fordi du tror du kjenner sannheten, og 'disse menneskeskene har bare blitt lurt'

Bekymringene og tankene til folket blir ikke lyttet til av andre enn Trump, disse bekymringene og tankene er bekymringer og tanker til folk, som ikke blir annerkjent eller lyttet til av verken mainstream media eller dagens etablerte politikere.

Disse bekymringene og tankene til folket er reelle og bør annerkjennes og lyttes til, istedet for å latterliggjøres og henges ut. Vi kan bare se på hva som skjer med barn om følelsene deres ikke møtes og snakkes om, det blir sterke, kraftige reaksjoner, og all tillit til de voksne knuses. OM disse bekymringene og tankene til folket er bare tull, må det uansett møtes og svares på med respekt!

Sekundet dere annerkjenner bekymringene og tankene som reelle er sekundet du vil forså hvorfor folk støttet Trump. Inntil da vil du tro du sitter med hele sannheten og fortsette være like lite klok på hvorfor folk støtter Trump.

Du møter ikke noe av det som sitter i folket, tror du vi kommer til å møte deg på noe? Tror du vi ønsker å lytte til dine tanker når du ikke engang annerkjenner at det er tanker bak støtten til Trump?!

Vær snill og våkn opp, slutt å hat Trump kun fordi det er lett å populært. Vi kan hakke på personligheten til ALLE og ENHVER, la oss ikke gjøre det.

Suveren

06.02.2017 kl.12:50

Alle er veldig opptatt av Trump, ikke politikken, men han som person. Ingen er opptatt av Rodrigo Duterte eller Nicolas Maduro. Hva med Assad, en av de mest vestlig tenkende i Midtøsten... Blir bare kalt slem diktator, særlig!

Bjørn Tore

06.02.2017 kl.13:22

Du er inhabil og totalt uinteressant..!!

Røy

06.02.2017 kl.13:24

Ja, det e' heilt forferdeleg, vettu, kossen Vesten ska' vær prega av frykt, frustasjon og rasisme og at det ska' skapa motstand mot fredens religion kan me ikkje barra sitta og se på. Istaden må alle så e' politisk engasjerte på venstresidå ut og demonstrera, gå i fakkeltog og ropa Allahu Akbar, med skjegg og busserull om du e' mann og hijab om du e' kvinna, det e'kje berre lurt det e' kjempelurt. Det tenkje' eg ska' bli ein heilt fantastisk kur mot all islamofobi og a'en sinnsjukdom. Vonaleg kan me få ein situasjon kor alle blir nødde' te' å velga mellom islamisme og kommunisme, det vil verkeleg vær' ein ekta vinn-vinn situasjon ôg, det.

Lily

06.02.2017 kl.16:57

Vi har sett Clinton, Bush og Obamas politikken. I de siste 25 årene har vokst fram Wahabistene/Saudu Arabia. Kvinne situasjonen har blitt verre og verre. Sekulær stater ble statsløs og mest konservativ krefter har tatt over. Snille" Obama førte til 5 nye kriger i området, mens "slemme" Bush to kriger. Hvis Trumps politikk knekker Wahabistene kan de sekulær islam vokser på nytt. Vi har sett politikken til Clinton, Obama og Bush, Nå vi må se politikken til Trumps også. Og hvis vi mener at valgt i USA er demokratisk så vi må aksepterer resultat av valget. Når vi stå å velge mellom pest og kolera og noen velger kolera fordi tenker på noe forandringer kan skje! Dine argumenter om de som synes Trump kan være bedre enn Hillary har anti islam tenkning, er grunnløse. Og hvilken valg hadde vi bortsett fra pest og Kolaren?

Øyvind

07.02.2017 kl.16:14

Tja... når jeg ser kommentarfeltene er det kanskje ikke så rart at personer som Trump får makt.

Richard

18.02.2017 kl.13:38

Se pressekonferansene hans uten andres filter. Jeg ble overrasket over hvor normale de virket.

https://www.whitehouse.gov/featured-videos

Skriv en ny kommentar

hits