Det sekulære ansvar

Debatten om islam, innvandring, ytringsfrihet og integrering er i full sving i Norge. Jeg har full forståelse for at muslimer som gruppe opplever et ubehag med denne fokuseringen på deres tro, kultur og tradisjoner. Jeg ser at en del troende muslimer uttrykker negativisme, skepsis og i verste fall fiendtlighet mot de sekulære muslimer. Jeg har forståelse for dem, fordi en ting er å få kritikk utenfra, men en annen ting er å bli konfrontert med opprørske stemmer innenfra. Mange muslimer, inkludert undertegnede, er bekymret for fremtiden. Hvordan vil denne konflikten mellom Øst og Vest ende opp? Blir avstanden mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge større? Hvis ja, hva slags konsekvenser har dette for vårt samfunn?

Jeg omfavner konstruktiv religionskritikk
En intern uenighet mellom muslimer og en diskusjon om islam er et gode. De kloke muslimer, troende, tvilende eller ikke-troende/kulturelle, som også er sekulære, forstår godt verdien av en demokratisk debatt internt. De har skjønt for lengst at islam må bevege seg med tiden og i verden og at denne bevegelsen er avhengig av kritisk tenkning, reformasjon og utvikling av troen i en sekulær og humanistisk retning.

De kloke muslimer sitter i en vanskelig posisjon mellom de reaksjonære muslimer og de høyrepopulistiske krefter.  

På den ene siden ser de at en del reaksjonære muslimer ødelegger for en hel gruppe. Denne reaksjonære gruppen forsøker stadig å hindre videreutviklingen av den islamske teologien, er fiendtlig mot kritisk tenkning og reformasjon. De reaksjonære muslimer trenger ikke å være islamister (fremme politisk islam), men ofte uten å vite det fremmer de islamismen som egentlig er en fascistisk ideologi, like ille som andre fascistiske bevegelser.

På den andre siden er en høyrepopulistisk bølge og ideologi på fremmarsj i Vesten, noe de kloke muslimer ser på med bekymring. Høyrepopulister bruker gjerne regressive muslimer som nyttige idioter for å fremme sine egne saker. De regressive muslimer tror de kjemper for muslimenes rettigheter, men egentlig er deres praksis av islam en gavepakke for høyreekstremister. De reaksjonære muslimer er minst like skadelige for muslimer som de høyrepopulistiske krefter. I sitt angrep på muslimer bruker høyrepopulistiske krefter gjerne den reaksjonære praksisen av islam blant en del muslimer som det ultimate «beviset». Høyrepopulister drømmer om et «rent Europa» i fremtiden. De preker om frihet, demokrati og likestilling, men i praksis er de selv antisekulære.

Det sekulære ansvar
Det å praktisere sekularisme er ikke lett. Først og fremst fordi en skal tåle de tankene og ytringene man ikke er enig i. Man skal ha rom for mangfold av ytringer og tro. Religionsfrihet er en av grunnsteinene til sekularismen.

Sekularisme er ikke det samme som ateisme. Et sekulært samfunn er ikke et religionsfritt samfunn. I et sekulært samfunn har alle rett til å tro på det de vil. Det er en feiltakelse å tro at en troende muslim ikke kan være sekulær. Sekulære muslimer er ikke bare ateister eller agnostikere, men det finnes også praktiserende og troende muslimer som er sekulære. Jeg vil faktisk hevde at en sekulær muslim er en god muslim. En muslim som tenker konstant kritisk om sin religionspraksis, som stiller spørsmål ved sine sannheter, som beskytter menneskeverdet, som tenker likestilling, er en god muslim. Jeg vil hevde at disse dydene er viktigere enn slavisk lesning av koran eller moskébesøk.

Jeg er overbevist om at en sekulær muslim uten noe som helst problem kan leve i Norge og bidra til videreutvikling av landet. De sekulære muslimer, troende, tvilende og ikke-troende, må være tydelige om sekularismen. De må, uredd, beskytte ytringsfrihet, menneskeverd og demokrati. Her finnes det uenigheter internt, blant annet om hvor langt grensen går for praksis av sin egen religion i samfunnet. Undertegnede mener at man har rett til å tro på det man vil, men den fulle rettigheten gjelder ikke religionsutøvelsen. Jeg er blant de muslimene som sier religion skal være fullstendig privat og religionspraksis skal ikke krenke menneskeverdet eller hindre et annet menneskes frie utvikling. Jeg er også blant de muslimene som konfronterer islamismen og de som tjener denne fascistiske pesten som har rammet muslimer.

Jeg deler ikke drømmen om et muslimfritt Europa med høyrepopulister. Denne drømmen er egentlig et mareritt som aldri skal realiseres. Vi har nok historiske bevis på hva slike drømmer har brakt med seg i virkeligheten. Troende muslimer må gi mer rom for kritisk tenkning internt. Høyrepopulistiske tendenser må på den andre siden konfronteres med debatt. Vi som representerer de interne kritiske kreftene i det muslimske miljøet skal veie våre ord og ytringer med omhu og klokskap. Avstanden mellom en konstruktiv religionskritikk og generalisering av en hel gruppe er ikke så stor som man tror.  Høyrepopulistiske krefter inviterer oss stadig til en koalisjon mot «islam», som vi må avstå fra. Vi som nå i debatten delvis på en uheldig måte er stemplet som «islamkritikere» må kritisere med ansvar. Vi må også huske på at «islamrelaterte problemer» i verden er komplekse og skyldes ikke bare religionen islam. Vi må kritisere ukultur, religion, overtro, men aldri bli med på å generalisere en gruppe som på denne måten gjøres til syndebukk.

69 kommentarer

Roger

28.02.2017 kl.00:41

Jeg kan forstå at mange muslimer blir stresset over kritikk og økt fokus pga dagens store innvandringspress - og på toppen kommer kritikken fra sine egne. I tillegg er debattklimaet blitt mer åpent, noe som også øker opplevd intensitet av kritikken. Slik jeg ser det, så bidrar den interne kritikken til økt tillit mellom den muslimske og ikke-muslimske befolkningen. Beste beviser på vilje til integrering er at muslimske miljøer selv tar oppgjør med ekstreme utsagn fra f.eks. imamer, at de muslimske kvinnene opplever frigjøring og deltakelse i yrkeslivet og at ytringsfrihet respekteres. Det motsatte er bevis på manglende vilje til integrering, nemlig fullstendig stillhet og fraværende kritikk internt ved håpløs oppførsel fra imamer eller andre religiøse og samtidig protester i gatene mot noen tegninger.

toto

28.02.2017 kl.06:47

Du tar litt feil . Trosfriheten er en av grunnsteinene i sekularismen . Man skal kunne tro , men troen vil måtte være personlig . Alt av relgiøsitet i det offentlige rom skal være borte . Man skal få lov til hvor man ferdes offentlig , å slippe all relgiøs påvirkning . Relgiøse klær og symboler må bort . Relgionen skal bare deles de troende i mellom , i egne lokaler eller hjemme . Det sekulære samfunn er og må være forskånet for all relgion . Også den relgionen jeg tilhører .

Shahram Shaygani

28.02.2017 kl.07:36

toto: Du har ikke lest innlegget godt nok. Alt du skriver står der. Fra teksten:
"Undertegnede mener at man har rett til å tro på det man vil, men den fulle rettigheten gjelder ikke religionsutøvelsen. Jeg er blant de muslimene som sier religion skal være fullstendig privat og religionspraksis skal ikke krenke menneskeverdet eller hindre et annet menneskes frie utvikling."

Audun Berg

28.02.2017 kl.08:56

En meget god beskrivelse. Om dette er det denne mannen virkelig mener og lever etter så er han en av de kapasitetene vi bør ta vare på. Om flere muslimer kunne forstått det han skriver og levet deretter så hadde vi ikke hatt noen problemer noe sted i verden. Han kan jo likegodt omvende seg til kristendommen. Jeg støtter ham i tankene om at om vi ikke kan ha en åpen diskusjon innen religionen og leve etter sunne og fornuftige regler så blit livet ganske håpløst. Det er i en slik sammenheng at islam og muslimene ser ut til å feile totalt.

Han siterer:--- man har rett til å tro hva man vil, men den fulle rettigheten gjelder ikke religionsutøvelsen. Nettopp. Denne mannen burde holdt forelesninger i moskeene og i forsamlinger til opplysning for en del villfarne individer som ikke har forstått sitt eget beste.

Det er på høy tid at de som kaller seg muslimer i Norge ser seg rundt og tar et oppgjør med hva de vil støtte. Vil de støtte vårt system med humanisme og sosial sikkerhet eller drap og krig? Om noen vil støtte det siste så ber jeg om at de flagger sine meninger og pakker sammen sakene sine og forlater landet snarest. Om denne mannen er så ærlig og oppriktig og kunnskapsrik så skjønner jeg ikke at han ikke har en ledende stilling innen det muslimske miljøet. Jeg tror jeg har sett ham i diskusjoner på tv, men da mer som drapstruet fordi han ikke er enige med de mest fanatiske. Denne mannen må vi ta vare på. Slike trenger vi flere av.

Judas Iscariot

28.02.2017 kl.09:32

Nå er det slik at alle de "troende" må gjøres narr av. Fordi dette er en løgn. Alt er basert på skrøner, oppspinn, misforståelse av naturlig hendelser og manipulering av historiske hendelser.

Dette tull må fjernes, fordi dette har ikke livets rett i et oppegående samfunn.

Audun Berg

28.02.2017 kl.10:07

Hva er det denne Judas egentlig mener? Hva er løyn, oppspinn og tull? Hvem er de troende som gjøres narr av? Er denne også en av de som sverger til at de "vantro" skal drepes. Jeg syns så absolutt at de tankene som Shaygani kan støttes. Hadde flere fulgt hans tanker så hadde vi hatt en bedre verden. Ganske sikkert.

Knut Olsen

28.02.2017 kl.10:11

Vi har en plikt til å gjøre narr av troende.

I tillegg må det bli slutt på offentlig støtte til disse eventyrsklubbene.

Eventyr er en privatsak og organisert eventyr bør ikke sponses på noe vis av mine skattepenger!

Tja

28.02.2017 kl.10:12

For å diskutere om et muslimfritt europa er en drøm eller mareritt, så må man først definere hva en muslim er.

Når man har en definisjon så kan man diskutere ut ifra det.

Odd Karlsen

28.02.2017 kl.10:18

Selvfølgelig vil motsetningene øke mellom vestlige og muslimer, DET er vel Hodne vs Bayan et bevis på?

Og at Bayan bare ønsket å provosere ved å gå inn i en frisørsalong åpen for alle og skulle ta av seg hijaben foran mannlige kunder!?!

For å toppe det hele; konvertere fra å være hijab-bruker umiddelbart etter Lagmansrett-dommen!!!!

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2017/02/17/195278612/malika-bayan-legger-vekk-hijaben

Disse motsetningene klare dere muslimer å bygge opp helt på egen hånd!

Odd

28.02.2017 kl.10:31

Hadde alle holdt seg der de hørte hjemme så hadde mange problemer vær unngått.

Frankie

28.02.2017 kl.10:34

Taqiya er et stikkord. Google og youtube er din venn. Vi sitter i dag med fasiten på hva muslimsk innvandring til Europa har ført til.

Roy Kvatningen

28.02.2017 kl.10:40

Jeg er "millitant ateist" og prinsipielt mot all relgion, men det er også forsjell mellom relgioner. Det er ikke tilfeldig at Islam har 0 vitenskapelige nobelpriser, eller at en finner god korrelasjon mellom islam og fravær av ytringsfrihet og andre friheter. Islam er den klart værste av alle de store relgioner/ideologier, de andre rekker ikke islam opp til knærne engang. Muslimer tror sterkere enn alle, og det de tror på er værre enn alle de andre. Se på hva Jesus stod for, se nå på krigsherren Muhammed. Det er ikke rart at oss europeere ser negativt på muslimene, vi har vi all grunn til i verden. Muslimer står for innskrenkning av rettigheter, anti-vitenskap og har krigsherren muhammed som øverste forbilde. En verden uten islam er en fantastisk våt drøm som dessverre aldri vil gå i oppfyllelse...

ACAB

28.02.2017 kl.10:41

muslimer har ingenting i europa å gjøre. de bør reise til likesinnede og praktisere sin tro i "fred".

eks-muslimer og andre minoriteter derimot burde ønskes velkommen.

toto

28.02.2017 kl.10:43

Men hvorfor bruker du relgionsfrihet når det et sekulært samfunn ? Stor forskjell på det og trosfrihet .

Muslimer er ikke integrerbare . De er segregerte i sine etniske grupper . Islam har aldri kunnet godta et demokrati som i vesten . islamske ledere ønsker seg et slamsk styre . Også muslimer i Norge ønsker det . Vær ærlig å se på hvordan muslimer lever i vesten . Det er segregering og rasisme mot de opprinnelige innbyggerene . Derfor hevder jeg at muslimer må bo i sine land , vi andre ikkemuslimer i våre . Det er vel bare 2 muslimsk land som er halvveis demokratiske .Også i de landene er demokratiet på tilbakegang . Malysia og Indonesia . Libanon er ødelagt som et demokrati . Samme med Tunis , Algeri, og Marokko .

Tyrkia er hensides demokrati . Et skjevt ord der , og man forsvinner stille å rolig .

Nei , islam og vesten passer ikke sammen .

Jan Erik Kristensen

28.02.2017 kl.10:44

"De kloke muslimer sitter i en vanskelig posisjon mellom de reaksjonære muslimer og de høyrepopulistiske krefter."

Hvis de er så kloke som du påstår, så burde de brukt klok-skapen hjemme i sitt eget land...

Det knefallet Norge har for islam er latterlig, og skaper hat.. Skal de bo i landet vårt, får de følge Norske regler og lover.

Rune

28.02.2017 kl.10:46

Hei

Vi er vel alle enige om at ett muslim fritt Europa aldi kommer til å skje , derimot beklageligvis virker det som vi får ett Europa uten jøder , jødeflukten har ikke vært større siden den andre verdenskrig og det må nok muslimer ta mye av skylden for , ikke alle men for mange vet vi har ett har mot Israel og jøder !

Dette med høyre populisme er etter min mening ett tullete ord fra venstresiden på de som ikke er enige med dem .

Det har blitt for mye migrasjon og for fort , folk føler seg med rette utrygge og dette kommer frem i valgene nå , men derfra å legge ordet populisme i dette er ikke riktig.

Ser vi på integreringen i Europa så er den mildt sagt en kjempe fiasko , og dette sammen med for mye for fort har gjort det til at Europa nå er i stand til å stemme slik det ser ut , de som har sittet har gått for lenge i mot folket !

Jan

28.02.2017 kl.10:48

Midt-Østen er snart fritt for kristne, det finnes jo fremdeles koptere i Egypt men de jages jo ned av muslimer. Disse kunne Europa ta i mot og ikke muslimer som ville finne seg bedre tilrette i andre muslimske land når de flykter. Men muslimer liker seg best i vantro land for disse land fungerer.

Torkel

28.02.2017 kl.10:48

Kanskje en del muslimer burde gå i seg selv, å se om de er en del av problemet. mange Muslimers hat mot oss europeere er veldig tydelig. enda tydeligere er hatet mot jøder kvinner osv Muslimene burde se litt på sine egne problemer før de skriker ut om rasisme osv når de selv er 10 ganger så rasistiske og fordømmende overfor andre selv.

Svein Andersen

28.02.2017 kl.11:05

Mitt lille bidrag idag er så enormt i omfang at det kan skrives flere dusin bøker om problematikken - nemlig - islam er uforenlig med demokrati.

Roy Kvatningen

28.02.2017 kl.11:06

Du tar feil om du tror det er Høyrepopulister som motsetter seg islam. En trenger ikke være høyrepopulist for å se at den anti-vitenskapelige totallitære undertrykkende ideologien islam er noe annet enn gift for verden. Ingen muslimske land har ytringsfrihet, relgionsfrihet, tillater homosexualitet, eller tillater relgionskritikk. Jo mer islam jo mer grusomt samfunn. Det er ingenting fra islam som vil bidra positivt til vestlig sivilisasjon, alt med islam er negativt, absolutt alt. Ikke rart vi er negative til muslimer.

28.02.2017 kl.11:11

Europa har ett mangfold av kulturer som ikke likner noe.

Å få ett muslimfritt europa er i så måte en idiotisk idé.

Derimot så må migrasjonen bremses betydelig. De aller fleste land i europa merker dette i alt for stor negativ grad ifht integrasjon, helse, elstremisme av etniske og ikke etniske osv.

Det er en utopi å tro at man kan ta til seg hele verdensdelers befolkninger uten at dette får alvorlige innvirkninger på både avsenderland og mottakerland.

Tenk om man hadde brukt de ressurssterke personene som kommer til oppbyggingen av eget land?

Uhjelps kulturen i den vestlige verden har skapt nesten ett helt kontinent av "sosialhjelpsmottakere".

Bjørn Voss

28.02.2017 kl.11:18

Hadde landene i Europa vært muslimfrie hadde kriminaliteten og den økonomiske nedgraderingen av landene vært minimal. Dette har steget voldsomt etter innvandringene! Hadde alle nasjonaliteter holdt seg hjemme i deres land ville hele verden hatt det bedre. Trenger noen land hjelp får de få denne hjelpen tildelt men uten utvandring til fremmede kulturer. Det skaper bare kaos. De som kommer til Europa aksepterer ikke å ta inn over seg den kulturen og de verdier Europeiske land har utviklet gjennom hundrevis av år. Drømmer de om å ta over Europa??

PD

28.02.2017 kl.11:26

Problemene med Islam er... mange.

De er immune mot kritikk.. til det punktet at de gjerne tar livet av kritikeren.. for det er jo blasfemi...

De er kategorisk i mot Demokrati.. Islam er en totalitær religion, og en totalitær styreform... kort og godt anti Vestlig på alle tenkelige måter.

Osv osv... jeg kunne sikkert listet opp 10 emner til, men kan like godt komprimere det til "Islam har rett, alle andre tar feil, og hvis du ikke er enig samt innretter deg, så tar vi kverken på deg". Det er Islam i et nøtteskall.. selv ordet Islam betyr "underkastelse".

Det å fått sparka ut alle Muslimer fra Europa hadde vært en Gudegave (kun en måte å snakke på, jeg er Ateist). Dessverre kommer nok aldri det til å skje, med mindre en eller annen tilbakestående Imam klarer å samle "den Muslimske verden" mot Vesten.

Far Sjøl

28.02.2017 kl.11:29

Hei :-)

Når vi vet at religioner ikke har stått for noen form for korrekt opplysning på mangfoldige århundrer er jeg rett og slett sjokkert over at mennesker kan se noe negativt med å få en religionsfri verden.

Når vi i tillegg vet at organisert religion har stått bak noen av de verste overgrep gjort mot enkelt mennesker og samfunn blir det hele enda mer utrolig.

Vi bør ikke se på tro på mirakler og guder som noe positivt. Vi bør heller ikke se på læren om mennesket som et dyr som står over andre dyr. Dette stemmer ikke med virkeligheten og å tillate at religioner forsøpler sinn og menneskers kunnskap med slikt pseudovitenskap er rett og slett galskap.

Religioner har ingen positiv effekt på samfunn sett med historisk blikk på verden. Så hvorfor noen ønsker å verne religioner er for meg helt utrolig og det er dette vi ønsker å ha debatt om - hvorfor er det slik at opplyste mennesker tillater samfunn som tilber fantasifigurer som Gandalf, Jesus, Ganesha, Muhammed og Shiva? Flere av personene som gis autoritet i religioner som Abraham, Jesus, St. Peter, Muhammed er personer som ikke har levd iflg historiske kilder. Det er DETTE vi må fokusere på.

Vi må utfordre religionene og religiøse til debatt rundt disse store spørsmålene. Spørsmål om homofili, hijab, skille mellom kjønnene og omskjæring er uvesentlige spørsmål

Kritisk

28.02.2017 kl.11:30

Vi har klart oss fint uten Islam i Europa siden invasjonen ble stoppet tidlig i middelalderen.

Vi trenger ikke skifte ut en middelaldersk religion med en ny barbarisk og undertrykkende som ligger 500 år bak kristendommen i utvikling.

Marx hadde rett - religion er opium for folket...

Criman

28.02.2017 kl.11:37

Så skal man få si hva man vil uten at det skal være hat prat, det er hva du gjør som er straffbart hva du sier kan ikke være straffbart da er vi i gang med et teologisk samfunn før vi vet ordet av det.

De prøver seg disse hyklere men denne ondskapen skal tas ved roten. Å sette munnkurv på folk liker totalitære folk helt til de kommer for å hente dem selv.

Religiøse er ofte de som roper høyest da de ikke klarer forsvare sin posisjon da den er basert på private følelser med unnskyldning i gruppe tenkning.

Jan

28.02.2017 kl.11:38

I Danmark er en person tiltalt for å ha brent en Koran på sin egen eiendom. Dette gir meg ideèr, hvor mye koster en Koran?

Laban

28.02.2017 kl.11:54

Her var det mange ateistiske diktatoremner, som åpenbart er mer fanatisk enn hvilken som helst troende jeg kjenner. Dere burde kanskje lese litt om Europas tyrann, Enver Hoxha, ateisten som ville gjøre Albania til paradis helt skrellet for religion. Det ble som kjent et helvete for de fleste.

Hvis man skal forby religion i det offentlige rom, så har vi hverken ytringsfrihet eller trosfrihet, og da er vi et diktatur.

At et samfunn er sekulært, betyr ikke at det er skrellet for religion. Det betyr at det ikke er styrt av religion. At tro og livssyn er en privatsak, betyr ikke at tro og livssyn skal være usynlig. Det betyr at det folk tror ikke gjelder for andre, og det prinsippet gjelder også for ateistiske livssyn.

Skal støtten til trossamfunn tas bort, hvilket er helt greit for meg, må også støtten til slikt som Humanetisk Forbund tas bort, samt støtte til politiske organisasjoner. I et demokrati kan man ikke ha en støtteordning som selekterer ut fra noens politiske eller religiøse overbevisning.

ACAB

28.02.2017 kl.11:56

norge er knebla for lenge siden Criman. får du nok folk etter deg med ditto beskyldninger blir du fengsla. varetekt. trenger ikke dømmes engang. du blir straffa uansett. og dersom du anker og blir erklært uskyldig er du fortsatt straffa. oppreisning er ikke verdt frihetsberøvelsen.

aleawdat 'iilaa diarihim

28.02.2017 kl.11:57

drømmer ofte om et muslimfritt europa. hvorfor vil de ha dritten i midtøsten her?

Inter Resant

28.02.2017 kl.11:59

Radikale muslimer ødelegger for "sekulære" muslimer, fordi de "sekulære" vil invadere vesten med barnevogner, mens de radikale vil gjøre det med vold. De er alle av samme (m)ulla.

ACAB

28.02.2017 kl.12:04

lol

JKSG

28.02.2017 kl.12:42

Du kan si hva du vil, men et muslimfritt Europa ville vært til det beste for absolutt alle. Islamisk tro har ikke noe å gjøre i et moderne vestlig land. Absolutt hele religionen må bli revidert for den skal passe inn i noe som helst grad i et moderne samfunn

RMC

28.02.2017 kl.12:52

Hei.

Det er tragisk å måtte si det, men såkalt kloke muslimer er det ikke mange av.

Vi ser hvordan det er blitt i Europa. Utallige no-go-soner der Sharialovene gjelder. Disse sprer seg i en forrykende fart.

Det kan vel konstateres at Islam er den religion som ikke lar seg forene med noen annen religion enn sin egen.

Etter Ayatollah Seyyed Ruhollah Khomeini styret Sjah av Persia kom påbudene om at kvinnene i landet måtte ikle seg hijab, niqab samt burka. Slik hadde ikke kvinnene i Iran det under Sjah av Persia. De var frie. Nå er de nedgradert til fødemaskiner.Iran ble i 1979 brått forandret fra et autokratisk, vestlig orientert monarki, under styret av sjah Muhammed Reza Pahlavi, til en islamsk teokratisk republikk under Ayatollah Khomeini. Revolusjonen var delt i to faser. I den første fasen ble sjahen veltet av en allianse av liberale, venstreradikale og religiøse grupper. I den andre fasen, som ofte blir kalt den islamske revolusjon, kom prestestyret til makten og innførte en teokratisk islamsk republikk.

Man vet at mange muslimer ikke ønsker noe vestlig levesett og velger å holde seg blant de rette troende og ikke de vantro.

Det er for lengst ytret ønske fra islamistgrupper i Norge følgende at de ønsker at bydelen Grønland skal bli en egen stat i Norge : " «Vi vil ikke være en del av det norske samfunnet. Og vi ser det heller ikke som nødvendighet å flytte ut av Norge da vi er født og oppvokst her. Og Allahs jord tilhører alle. Men la Grønland bli vårt. Sperr av bydelen og la oss styre den slik vi ønsker. Dette er til det beste for begge parter. Vi ønsker ikke leve sammen med skitne udyr som dere.»

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrortrusselen-mot-norge/etterforsker-trusler-om-terror-fra-norsk-islamistgruppe/a/10067780/

Det er ikke uten grunn at man er bekymret for utviklingen også i Norge.

Lizzie Efemie

28.02.2017 kl.12:59

Muslimer burde gå i sæ sjølv for å se om de e en del av problemet. Muslimers hat mot oss vestlige e veldig tydelig og enda tydeligere er hatet mot jødan. Man kan ikke nekte folk til å tro på eventyr, men de som tror trenger ikke å ta eventyr boka ut i det offentlige rom det hører karneval tia til.. 📚

Bjørn Tore

28.02.2017 kl.13:04

Say no more..!!! https://www.youtube.com/watch?v=Rbkl1yViatQ

Nicolai

28.02.2017 kl.13:08

Du begrunner ikke hvorfor et Europa uten muslimer er et mareritt. Jeg vet at det finnes mange hardtarbeidende muslimer som ikke gjør noen noe vondt, men hvorfor er det en berikelse? Det er ikke sånn at vi ikke kjenner til eller vet om andre kulturer, religioner og folkeslag selv om det bare hadde bodd nordmenn i Norge i 2017. Folk sier at det er ubetinget en berikelse med muslimer men de begrunner det aldri.

Roy Kvatningen

28.02.2017 kl.13:08

De flinkeste og smarteste muslimene går ikke inn i vitenskap eller annet virke som er til nytte for menneskeheten. De går inn i relgionsstudier og blir islamvitere/imamer. Derfor har muslimer 0 vitenskapelige nobelpriser og er ellers fantastisk underrepresentert innen alt som kan relateres til vitenskap og teknologi. Hele ideologien er notorisk bakstreversk og har som mål å undertrykke alt som strider imot koranen eller muhammed - deres perfekte ideal av en krigsherre som tok livet av titusenvis for å spre islam. Hvorfor kaster IS homofile fra bygninger i dag? Fordi dette var skikken fra muhammeds tid. Dette er også tradisjon i mange islamske land, og et flertall av muslimer globalt mener at dette er helt greit, det står jo i koranen. Globalt støtter ca 80% av muslimer vold for å forsvare islams ære. For eventuelt vettuge muslimer som tenker å reformere relgionen, det er da mer overkommelig å skrote hele islam og starte noe nytt. Det finnes også mange utbrytergrupper som kaller seg muslimske, men som forkaster store deler av det hatske budskapet og vil leve i fred med andre. Disse utbryterrelgionene jaktes ned som kjettere i islamske land, og nå også i vesten. Les feks om butikkeieren fra Glasgow som ble knivdrept for å ha spottet islam: https://www.theguardian.com/uk-news/2016/aug/09/tanveer-ahmed-jailed-for-murder-glasgow-shopkeeper-in-sectarian-attack

Spooky

28.02.2017 kl.13:24

Hvorfor er et muslimfritt Europa et mareritt? Et religionsfritt Europa høres mer ut som paradis for meg.

Det gjelder alle religioner, ikke bare Islam. Religion har satt menneskeheten et millennium tilbake i utvikling.

Folk må få tro hva de vil, men det offentlige burde være totalt religionsnøytralt. Ingen offentlige tilskudd til religion, ingen offentlig støtte til religion. Ingen offentlige hensyn til religion osv.

Holocaust

28.02.2017 kl.13:25

Først var det jødene. Denne gangen er det muslimene.

Bare historien som gjentar seg. Ikke noe spesielt egentlig.

Jeg spår en islamsk holocaust i Europa om ca 10 - 20 år.

Nå får muslimene oppleve hvordan jødene hadde det i Europa.

Jan Johnsen

28.02.2017 kl.13:34

Igjen gleder jeg meg over en klok kommentar av Shahram Shayhani. Etter min mening er hans synspunkter helt avgjørende for at vi skal få en fruktbar debatt mellom muslimer og kristne i vårt land. Og det vil vi alle være best tjent med!

ACAB

28.02.2017 kl.13:51

send muslimsvina hjem. har ikke noe å gjøre i norge eller europa.

Martin A. Engeset

28.02.2017 kl.14:20

Shahram Shaygani, kvifor flyktar De og andre muslimar frå det mest sentrale av alle spørsmål: Kva tyder alle faktafeila og andre ikkje-religiøse feil i ei påstått heilag bok - Koranen - frå ein påstått allvetande gud? Dei provar at Koranen ikkje kjem frå nokon gud - ingen allvetande gud gjer utrulege 2400+ feil og sjølvmotseiingar, som td. www.1000mistakes.com dokumenterar, i si heilage bok. Bør ein dermed prova oppdikta "religion" med over 900 punkt i si heilage(?) bok frå negative til integrering og "vantru", til sterkt rasediskriminerande mot alle ikkje-muslimar, godkjennast som religion? - ein klar krigs- og undertrykkingsreligion med 300+ punkt i Koranen som glorifiserar vald mot og undertrykking eller drap av alle "vantru", og like mange som oppmoar til eller krev det same ("Verses of War", Amazon), og ein religion med klare reglar om bruk av lovleg uærlegdom i gjerning (f.x. vers 8/69, 48/15) og ord (al-Taqiyya, Kitman og sjølv lovleg misbruk av ord og eidar (f.x. 2/225, 5/89, 16/91)). Ein "religion" som beviseleg er oppdikta - sjå alle feila i boka = ikkje frå ein gud, og slett ikkje frå ein allvetande gud. Og kva med den vesle boka "Muhammad Lying in the Quran", Amazon, som listar opp 100 punkt i Koranen der den påpeikar usanning? Og kva med "ISLAM'S MANIFEST included THE 11 PROOFS"? - prov for at Islam er ein oppdikta "religion? - det står Dykk fritt å prøva å tilbakevisa prova, men td. prov 1 og nokre til er umogeleg å tilbakeprova.

Shahram Shaygani

28.02.2017 kl.14:31

Martin A. Engeset: Hei, jeg er mye mer opptatt av en bedre fremtid enn å finne de feilene i Koran. Det er vel ikke vanskelig å finne merkelige kommentarer i hvilken som helst bok som er skrevet for over 1000 år tilbake, er det? Jeg er mer opptatt av ytringsfrihet, at du og andre ikke skal være engstelig for å skrive det det du skriver om islam eller annen helligdom. Spørsmålet jeg tar opp her er hva skal til for at vi kan leve sammen? For at vi kan leve sammen, må vi finne en middelvei, der vi på den ene siden utfordrer reaksjonære krefter blant muslimer og samtidig ikke miste sekularismen.

Populisten

28.02.2017 kl.14:22

Ønsker populistene velkommen. Herlig å se at høyrebølgen er på framgang i sterke europeiske land. Vi trenger ikke islam og muslimer som skal omvende vårt demokrati for å tilpasse det deres religion.

Ronny

28.02.2017 kl.14:27

"Jeg deler ikke drømmen om et muslimfritt Europa med høyrepopulister. Denne drømmen er egentlig et mareritt som aldri skal realiseres. Vi har nok historiske bevis på hva slike drømmer har brakt med seg i virkeligheten. "

Jeg er i mot Islam. Er jeg en høyrepopulist da ?

Mennesker er forskjellige og vil alltid være det. Om dette skal fungere så må vi tålerere, forstå og respektere hverandre til tross for at vi er uenige. Jeg er ikke sikker på om jeg ser det i det du skriver ovenfor.

28.02.2017 kl.15:06

Ett muslimfritt Europa vil tvert i mot være paradis. Islam har kun tilført negative elementer, holdninger, kultur og religion i Europa. Oppegående mennesker forstår dette.

Laban

28.02.2017 kl.15:07

@Ronny - Det betyr ikke at du ER en høyrepopulist, men at du deler synet ditt på akkurat dette med blant annet høyrepopulister.

Per Henning

28.02.2017 kl.15:47

Jeg er uenig at noe kan kalles 'sekulær muslim'. Den leksikalske betyding av sekulær er ikke-religiøs. Å bruke begrepet 'sekulær muslim' er derfor som å si 'kristen ateist'. Utover det er det mange fornuftige tanker i artikkelen.

RMC

28.02.2017 kl.16:57

Til Sharham vedrørende spørsmål om hvordan man kan leve sammen.

Jeg er personlig politisk helt nøytral. Innen tro så er jeg nok kristen, men har andre oppfatninger enn alt som står skrevet i Bibelen.

Jeg går ut fra at du mener hvordan man skal kunne leve sammen her i Norge. Det er et omfattende spørsmål.

Norge har tatt imot svært mange muslimer med åpne armer. Landet har gått langt ( kanskje for langt ) i å tilpasse oss mange muslimers levesett.

Mange norske muslimer ønsker ikke være en del av samfunnet. Dette lærer de fra de er veldig små. Selv andre og tredje generasjons muslimer tviholder på steinalderskikker. Kvinner og menn skal være atskilte og småbarn blir indoktrinert. Dette er foreldrenes ansvar med i hvert fall å integrere barna sine.

I mange tilfeller skjer ikke dette og små barn blir tullet inn i hijab.

Moskeer har atskilte bønnerom for kvinner og menn.

Mange muslimer ser på oss nordmenn som vantro individer.

En del av det å spre islam er å jobbe med barn og unge. Å inkludere muslimske helligdager og tradisjoner i barnehager og barneskoler er noe muslimer i Vesten jobber aktivt for.

Slik er det også i Norge. Vi ser tendensene med at jul og julefeiring ikke skal nevnes med mer. For ikke å " støte " muslimer, er til og med barnebilder av Nasse Nøff fjernet fra norske sykehus ( barneavdelingen ).

En vet ikke om man skal le eller gråte.

Så lenge norske myndigheter ikke sier stopp vedrørende det som kan se ut som en stadig mer tilpasning til Islam, så vil man aldri lykkes med integrering.

Det må være tillat å si fra at kvinnelige muslimer ikke ka vandre rundt på sykehjem i niqab eller hijab.

Det har vært så galt her i Norge at legevakta har måttet snu dersom pasienten var en muslimsk kvinne og legen en mann.

Skal dette kunne gå bra, så står det like mye opp til mange muslimer selv.

Jeg leste et intervju med Sandra Solomon - en frafallen muslim.

Hun sier at det er halal ( tillat ) å lyve til de vantro. Videre : " bedrag, løgn, taqiyya, falskhet, det er det jeg selv møter. Når jeg snakker om islam sier jeg alltid at jeg ikke har lært om islam ved å lese de islamske tekstene, jeg har levd med islam under sharia-loven. Jeg vet presis hvordan det er for kvinner, det er et helvete, det er ikke et liv. Det er fangenskap, slaveri, fysisk, psykisk og følelsmessig voldtekt.

Kan du gi noen eksempler på livet for kvinner i Saudi-Arabia?

? Det er noe jeg aldri vil glemme. Da jeg var 10-11 år gammel så jeg halshugginger. Hver fredag samlet folk seg for å se på det og bøddelen sa «Allahu Akbar». Som barn overvar vi dette. Og det er 100 prosent sharia-lov og det er den måten man feirer fredagen på.

Min konklusjon er at det blir ufattelig vanskelig. Norge har vel forsøkt etter beste evne å skape en middelvei. Når den middelveien ikke er ønsket av de muslimer som lever og ønsker Sharialover i Norge vil man aldri lykkes.

Imamene har en stor oppgave foran seg. Det er veldig bra at du tar opp dette Shahram. Man trenger som aldri før et sterkt fokus på nettopp dette.

Daniel

28.02.2017 kl.17:07

Det er en særdeles uredelig tilsnikelse å hevde at såkalte høyrepopulister ønsker et muslimfritt Europa. For man glemmer her det store skillet mellom islam og muslimer.

Det er absolutt helt legitimt å ha de sterkeste oppfatninger om islam som man vil. Det skyldes at religion, som islam HEVDES å være, ikke står over ytringsfriheten. Og det som er hovedkritikken til såkalte høyrepopulister går på islam som såkalt religion og hva islam representerer. For realitetene er, uavhengig hvor politisk ukorrekt, at islam i dagens form er fullstendig uforenlig med siviliserte samfunn. Det er islam som bryter med filosofien som råder i storsamfunnet om at kvinner og menn er likeverdige. Det er islam som bryter med grunnleggende friheter i storsamfunnet som religionsfriheten og ytringsfriheten. Det er islam som er referansen både m.t.p avskyelige handlinger som at jøde har blitt skjellsord i skole og ikke minst at homofile blir utsatt for vold.

La meg få tilføye: Det betyr ikke at jeg hevder at muslimer generellt støtter/legitimerer dette, men at det kommer fra islam. Og muslimer bør være inneforstått med dette og ta konsekvenser deretter ved å reformere islam til nyere tid

Trumpinoffice

28.02.2017 kl.17:19

Her er det apologetprat i store mengder. All reell angst for Islam avvises som høyrepopulisme, men etter 1400 år med Islam vet de fleste europere bedre. Islam er noe svineri, en fascistisk, rasistisk, brutal og undertrykkendende ideologi som ikke har noe i et humant demokrati å gjøre. Nok en gang ser vi at en muslim eller en kommunist forsøker å skille mellom det såkalte "moderate islam" og de såkalt "ekstreme". Som muslim, vet du selvsagt at dette er bare tullball

Islams jihad foregår på mange plan og med alle mulige midler

Målet er totalt verdensherredømme. Det spiller ingen rolle om så 80% av muslimene er såkalt "fredelige" Det er ikke de som setter agendaen når det gjelder Islam. Kan du Shaygani være så snill å være ærlig med oss, eller er du enda en utlending som skal belære oss "rasistiske" nordmenn?

Jens

28.02.2017 kl.17:28

En stor del av Europas største byer vil innen kort tid være totalt muslim dominert.

Stockholm, Malmø, Oslo, London, Amsterdam, Paris, Marseille, Køln, Barcelona og Brussel er noen av de som først blir muslimske enklaver.

Jens

28.02.2017 kl.17:32

Det virkelige marerittet er et muslimsk dominert Europa.

Audun Berg

28.02.2017 kl.17:36

Det ser ut som at Shahram har fått en mengde hint i denne diskusjonen. Og alle sier stort sett det samme. Her er ingen plass for islam i europa eller norge.

Det hele er så enkelt som å omvende seg til kristendommen og holde norges lover. Da går det som regel greit i hele den vestlige verden. Hva er det han etterlyser? Ytringsfrihet, likestilling, ærlighet, respekt, og sameksistens. Alt helt greit, men på våre premisser og ikke sharialoven. Vi har norsk lov i norge og det holder lenge. En stat i staten av muslimer vil vi ikke ha. Så jeg sier igjen at de som ikke liker norsk lov og væremåte eller religion, vennligst reis til et annet land. Vi har ikke bruk for usiviliserte bakstrevere her i norge. Det har kostet oss mye slit og forsakelser å bygge opp det velferdssamfunnet vi har i dag og vi vil ikke finne oss i at dette blir undergravet av disse ørkentraverne. Hvorfor kan de ikke bygge opp sine egne land isteden for å komme hit som tiggere og asylanter når islam er så fantastisk? Det kan virke som for mange av disse er født demente. Noen få er utrolig intelligente og derfor så står de på dødsliste fordi de våger å protestere mot svineriet. Islam er ingen religion, men en politisk doktrine for å underlegge seg andre land eller fokeslag slik som de gjorde i tidligere tider. Vi er kommet lengre enn år 1500 etter vår tidsrekning. Kanskje burde muslimene se på en kalender og lese litt historie. Det hviler et stort ansvar på disse som er oppegående og følger med når det gjelder å unngå svenske tilstander her i norge. Det hele er ganske enkelt. Glem islam og du kan ha et godt liv i norge og andre land i vesten.

Jarle

28.02.2017 kl.17:49

"Vanlige muslimer" må gå mye hardere ut mot de radikale muslimene, i medier,etc.Noen gjør det, men altfor mange tier og dermed gir signal om at de (kanskje)samtykker...Mennesker som ikke er muslimer, havner ofte i"bås", når de uttaler seg negativt om emne. Både muslimske og ikke muslimske kvinner burde også komme mer på banen og uttale seg, men jeg skjønner at de er mer redde(muslimske) for å ytre seg.

Religion er "oppfunnet og nedtegnet av menn: Du skal alltid adlyde Herren...

John

28.02.2017 kl.18:04

Det er helt legitimt å ønske et Europa fritt for islam. Kristendom, jødedom, budfhisme, hinduisme, etc, også for den saks skyld. Det er 2017, og mennesker skal fortsatt basere sine liv på utdaterte eventyr, proppfulle av dårlig moral?

Trumpinoffice

28.02.2017 kl.18:20

Kristendommen er bra, et av fundamentene i den vestlige siviliasjon. Uten kristendommen, ingen sivilisasjon slik vi kjenner den. Det var kristne, Paven mfl som for eks gikk i spissen for å utrydde slaveriet. Slaveriet eksisterer i beste velgående i flere muslimske land. Noen ideologiske prinsipper kristendommen har gitt oss: fri vilje, alle mennesker er like overfor gud, prinsippet med skille stat og kirke er også kristent faktisk. Islam ,derimot, er kun underkastelse under en nådeløs gud

Sekulær

28.02.2017 kl.18:24

Muslimer har overskredet sin velkomst for lenge siden. Innen noen tiår så kan de ha blitt jaget ut av Europa.

Erik

28.02.2017 kl.18:25

Hvorfor er det ingen muslimer som krever reformasjon hvis det er slik at de mener at islamister ikke står for den rette Islam, og at de selv står for det samme som vestlige vil kalle menneskerettigheter,likeverde og frihet til å tro? Kan de ikke påpeke hvilke av versene som skal bort - i morgen? - eller hvorfor ikke igår? Kan de ikke i morgen forkaste Kairoerklæringen og sharia offentlig og utvetydig? - hvis alt er så klart mener jeg? Det er jo for pokker den samme trilogien de forholder seg til, og såvidt meg bekjent er det ikke endret ett ord der siden starten for 1400år siden, og det skal heller ikke skje iht samme innhold. Det ligger 1400 år med historie tilgjengelig som viser hva Islam skaper og ikke skaper - er det noen som helst som vil ha noe av dette? Ikke engang muslimer vil ha dette, de rømmer hals over hode men står som tamme sauer så fort imamene og moskeene er på plass. Da ser vi hvorfor 1400år historie om Islam er som den er. Hva skulle tilsi at noe skulle endre seg der så lenge ikke en eneste muslim er villig til å ta avstand fra det de mener gjør Islam islamistisk?

Jan

28.02.2017 kl.19:01

Jeg har to spørsmål:

1.Hvorfor flytter muhammedanere til Norge?

2. Hva skal denne fremmede gudelæren landet gi lander vårt?

Steinar

28.02.2017 kl.19:42

Muslimfritt Europa? Det må føles som å være kurert for kreft.

Blomma

28.02.2017 kl.20:00

Hva er problemet med et muslimfritt Europa. Ingen Kebab?

28.02.2017 kl.21:27

Jeg håper inderlig at etterhvert som barn i hele verden blir mer og mer utdannet og lærer ting som å lese og skrive, matte, naturfag, fysikk, historie, og andre viktige fag, vil religion sakte men sikkert dø ut. Jeg kjenner ingen som er i mot utdanning, og det at vi faktisk har funnet ut hvordan verden virker og ikke lenger trenger en blind tro for å besvare livets store spørsmål på en tilfredstillende måte gjør at dersom vi kan formidle kunnskapen videre til så mange som mulig kan individene selv gjøre bevisste valg basert på all tilgjengelig informasjon, og med all informasjon tilgjengelig og i bruk vil nok vitenskapen vinne over religion over noen få generasjoner.

Med fysikk og vitenskap i bunn er det ingen grunn til å hate andre mennesker basert på ting som tilnærmet geografisk opprinnelse eller farge på hudorganet. Disse attributtene har svært liten direkte påvirkning på et individ.

Daniel Abrahamsen

28.02.2017 kl.21:43

Er så lei av alle de "må følge norske lov og regler" kommentarer. Dere fremstiller folket i midtøsten som kunnskapsløse amøber. Ingen som har hørt eller lest om hammurabi ? Den første kongen som dannet lov og orden under babylon imperiet. Og jo, babylon er dagens Irak !

Sekulær

28.02.2017 kl.22:40

Daniel Abrahamsen: Har du bodd i en blokk/borettslag med en del innvandrere, så vil du forstå at disse ikke en gang bryr seg om reglene i borettslaget.

Hammurabi er noe araberne har glemt forlengst. Eneste som er igjen av antikken i araberlanda er Allah, som egentlig er en flere tusen år gammel deity kalt Al-Ilah.

Grimkjell

28.02.2017 kl.22:45

Når noen samfunn er dysfunksjonelle hva er da årsaken? Er det menneskene eller kulturen? Det skrives mye i denne artikkelen om "kloke muslimer". Det er mulig vi ser dem når noen slår på lyset. Kan det være at "klok" har en annen betydning i arabiske kultur? Ser vi på de samfunn som i årrekker har vært styrt av denne pussige gudelæren er det vel ikke mye å bygge klokskap på.

toto

01.03.2017 kl.06:44

Jeg deler drømmen om et muslimfritt Europa uten høyrepopulister. Denne drømmen er egentlig ikke et mareritt som må og skal realiseres , men en nødvendighet .

Ale ser hvordan muslimer har begynt å forlange sharia i alle europeiske land de siste 15 år . Demokratiet med en større muslimsk befolkning vil bli et mareritt i Europa . Vi leser nesten daglig om beslag av militærvåpen i moskeer .Sist i Tyskland .

Så hva godt har da islam å tilføre det europeiske demokratiet ?

Ingen verdens ting , utenom en kommende borgerkrig . Det vil tilspisse seg , europeere vil ikke sitte stille å se deres samfunn bli ødelagt av islam , dette er realitetene .

Trumpinoffice

01.03.2017 kl.15:52

28.02.2017 kl.21:27 prater bare tull. Mange av dagens muslimske fanatikere og terrorister, har høy utdannelse og har feite jobber. eks 9.11 terroristene

Skriv en ny kommentar

hits