En analyse av Walid al-Kubaisi's syn på Hijab og et svar til Linda Noor

Walid al-Kubaisi skrev en blogg med tittel "Eit vitnemål mot hijab" den 23.02.17 som fikk Linda Noor til å skrive et svar den 25.02.17.

En analyse av Walid al-Kubaisi's syn på Hijab

Walid er klar i sin tale når det gjelder kvinnen som bruker hijab når han skriver; «Eg meiner det same som statsministeren. Det er viktig å visa toleranse for menneske». Han stopper likevel ikke der og skriver; «Men eg meiner samstundes at vi har ei moralsk plikt til å kritisera bruken av hijab.» 

Spørsmålet er: Hvorfor mener Walid at man har en moralsk plikt til å kritisere bruken av hijab? Walid har ikke alltid vært så kritisk mot bruk av Hijab. Han forsvarte retten til å bruke hijab i boken «Rasisme forklart for barn» i 2001. Så hva har skjedd?

Walid har nemlig et analytisk blikk på saken, som mange i denne debatten mangler. Walid ser ikke bare hijaben, men de nye signalene den sender ut. Walid ser at en konservativ og regressiv strømning blant muslimer har begynt å røre på seg i de siste årene. Noen vil hevde at denne konservative bevegelsen er en naturlig reaksjon på den geopolitiske situasjonen i verden. Jeg hevder at denne reaksjonen er ikke naturlig, men regressiv og særdeles skadelig. Denne konservative og regressive bevegelsen, som Walid kaller for islamisme, livnærer seg av en drøm; At Islam og muslimer skal samles i en enhet (Ummah) og bli store igjen! Walid ser at denne bevegelsen har utnyttet den nåværende situasjonen. Muslimene er nå under hardt press fra flere kanter. Dette innrømmer jo konservative muslimer som Mohammad Usman Rana som kom med sitt berømte sitat: Islams hus brenner! På verdensbasis er det store konflikter internt om hva som egentlig er det riktige islam. De landene med flest muslimer sliter med fattigdom, korrupsjon, krig og terror. Radikalisering og terrorisme blir dessverre mer og mer et islamsk fenomen, og topper nå statistikken av terrorhandlinger globalt. Europas muslimer er under press også. Innvandringskritiske stemmer begynner å mobilisere seg og mange begynner å vise skepsis til muslimer som en gruppe som ikke har klart å tilpasse seg i Europa og Vesten. Hijab for meg og Walid, har endret seg fra å være en del av en tradisjon i den muslimske kulturen til et symbol på denne regressive bevegelsen blant muslimer.

Mener Walid at alle kvinner som bærer hijab er islamister? Overhodet ikke. Det finnes selvsagt en god del kvinner som ikke en gang vet om islamisme men som bruker hijab likevel. Det finnes mange kvinner som bruker hijab som en statement; se jeg vil gå mot strømmen! Det finnes mange kvinner som bruker hijab fordi de vil gjerne komme nærmere sin gud. Men dette endrer ikke på saken: Hijab er blitt et symbol for regressiv og konservativ islam nå, selv om at en del av de kvinner som bruker den og menn som støtter den ikke er regressive og konservative selv. Walid snakker ikke om forbud mot hijab i det offentlige rom. Han vil gjøre alle bevisste på hijabens nye signaler. Walid varsler om at man er selvsagt fri til å støtte hijab, men vær klar over det at hijab har mange sider. Så hvis man ikke er fornøyd med budskapet fordi det er ubehagelig, ikke skyt budbringeren.

Svar til Linda Noor

Linda Noor liker ikke budskapet til Walid. Hun skriver: «al-Kubaisi hevder likefullt at det er kun islamistiske og fanatiske muslimer som velger hijab som en del av islam.» Dette er feil. Walid skriver ikke dette, men at Hijab er et signal på islamisme. Her misforstår Linda Noor og de som støtter hijab i navn av religionsfrihet noe viktig: Man kan bli med på å bruke et symbol, flagg eller merke uten å være klar over at det man markerer har flere sider ved seg. Var alle som støttet AKP i Norge ondskapsfulle terrorister? Overhodet ikke. Mange av dem var idealister og trodde at de kjemper for frihet og en bedre fremtid. Når de ble konfrontert med grusomme brudd på menneskerettighetene som ble begått av de kommunistiske regimene, var de fleste AKPer benektende, gikk i forsvar, bagatelliserte rapportene og kunne til og med si; «De som driver med dette har ikke forstått kommunismen».

Walid al- Kubaisi sier ikke at alle kvinner som bærer hijab er islamister, men han varsler om en uheldig signalisering av en regressiv bevegelse. Linda Noor kan selvsagt være uenig med Walid.

Så spør jeg Linda Noor: Hvis al-Kubaisi, som er opprinnelig fra Irak og har en muslimsk bakgrunn, ikke kan kritisere regressive krefter blant muslimer, hvem har lov til å gjøre det?

Har man lov å komme med noen som helst kritikk i denne tiden uten å bli hengt ut som islamofob eller høyreekstrem? Har vi, som har vokst opp i islam, har pustet islam, har lest koranen, har fastet, har gått i moské, har gått på koranskole, har bedt til Allah 5 ganger i døgnet, lov til å komme med kritikk?

Så kommer mitt siste spørsmål: Kan vi som har en kritisk stemme, en annerledes tankemåte, være med på å løfte opp muslimenes omdømme? Kan det være slik at for den som står utenfor og har hittil hatt et homogent bilde av muslimer og har derfor fordømt dem uforbeholdent blir bildet mer kompleks eller nyansert nå? Blir ikke det da vanskeligere å demonisere muslimer, når de som står utenfor ser at det finnes muslimer som bryr seg mer om sekularisme enn islam?

Jeg avslutter med å si at man kan argumentere for eller mot Walid, men i denne debatten kan man ikke argumentere uten Walid al-Kubaisi.


 

17 kommentarer

Audun Berg

07.03.2017 kl.06:24

Det ser ut til at det finnes noen som kaller seg muslimer, men har fortsatt noe av vettet i behold. Og takk for det. Men at disse få som tør å kritisere islam ikke kommer mer fram i debattene er synd. Disse folkene har virkelig noe å tilføre i debatten. De burde ha startet en vekkelse blant muslimene i Norge før det er for sent.

Thomas olsen

07.03.2017 kl.07:14

Veldig bra skrever....

Norah Mae

07.03.2017 kl.08:03

Godt, riktig og nyansert skrevet, Shahram.

BareLurer

07.03.2017 kl.08:06

Øystein Sunde sang i sin tid om "frøken bibelstripp", uten at så veldig mange lot seg provosere av det. Linda Noor er er vel det nærmeste vi kommer "frøken koranstripp"... Men nå antar jeg at jeg får høre at jeg er en rasistisk muslimhater som angriper alle verdens muslimer? :)

javisst ja

07.03.2017 kl.08:52

Muslimene selv må være de første som tar tak i, og kveler, de skadelige strømningene i islam.

Skal muslimene overleve i et Europa i endring, må de selv endre europeernes syn på muslimer.

Det heter seg at den som tier, den samtykker. Kan islamister fritt fortelle oss andre europeere at islam skal overta, og alle vantro drepes, uten at moderate/moderne muslimer står opp mot dem, får vi alle den oppfatning at muslimer er akkurat slik, og islam er en fare vi må kvitte oss med.

Muslimene kan nemlig stå opp og kjempe når de vil! Da aviser, i den europeiske ytringsfrihetens navn, trykket tegninger av profeten Muhammed, strømmet tusenvis ut i gatene i demonstrasjon:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/muhammed-tegningene/3000-i-ulovlig-muhammed-demonstrasjon-ved-oslo-s/a/584086/

Det hevdes at millioner av muslimer i Europa støtter IS og terrorhandlinger.

Nær sagt ingen muslimer står opp mot dette. De som tier, de samtykker.

Enhver muslim må forstå at dersom de ikke tydelig kjemper imot slike krefter, vil europeerne kjempe mot dem. Enslige røster som tar avstand fra islamister, har ingen betydning.

Helsepersonell

07.03.2017 kl.08:56

Som helsepersonell mener jeg at all religiøse plagg bør forbys i helsevesenet. Spesielt tenker jeg på sykehjem og når man jobber med demente. Her bør staten gå inn for totalforbud mot all bruk av religiøse plagg i de som jobber i statlig og kommunal helsetjeneste slik at det ikke blir opp til fylkeskommunene å måtte ta den beslutningen.

Uniformen vi som helsepersonell bærer bør være nøytral.

Kjartan

07.03.2017 kl.09:00

Du skriver: Hijab for meg og Walid, har endret seg fra å være en del av en tradisjon i den muslimske kulturen til et symbol på denne regressive bevegelsen blant muslimer. Samtidig som vi har denne: Walid al-Kubaisi skrev en blogg med tittel "Eit vitnemål mot hijab" I sum så tilsier det faktisk at den frisøren som ble dømt har rett når hun sier at det er politisk islam den hijaben faktisk representerte. Det er således ikke rasisme slik hun er dømt som. Veldig kjekt at flere og flere muslimer med muslimsk bakgrunn har det samme standpunkt som frisøren som er dømt.

Olaus

07.03.2017 kl.09:08

Dette var faktisk bortimot perfekt nyansert innenfor rammen av en kort kronikk. Veldig bra.

kjartan

07.03.2017 kl.09:11

Viser til mitt innlegg 0900

Den frisøren påsto at hijab ikke var religiøst betinget slik retten har dømt henne for. For man kan ikke diskriminere politikk og kultur. Etter å ha hørt deg og Walid al-Kubasi er jeg i den tro at frisøren bør frifinnes. Selv er jeg av den oppfatning at folk,uavhengig av hvor de kommer fra eller ha de kaller sin gud er like mye verd.

Kai Inge Buseth

07.03.2017 kl.09:55

BareLurer

Fantastisk sammenligning. :-) Kunne ikke sagt det bedre selv.

javisst ja

Til å begynne med var de få, men etter hvert har det vokst opp en hel underskog av muslimer som tar tak i og forsøker å kvele de skadelige strømningene i Islam. Men hvem er det så som forsøker å kvele denne underskogen av advarende stemmer? Først den dagen Shahram Shaygani og hans meningsfeller sine innlegg blir førstesidestoff i Dagbladet, VG og Aftenposten kan vi ha et håp om at det blir fart i sakene. Istedenfor legger venstrepressen seg som et flammehemmende teppe over motstanden mot regressive krefter blant muslimer og bidrar til desperasjonen som øker i omfang etter hvert som konsekvensene av den totalitære politiske ideologien Islam for vårt eget land og våre etterkommere blir stadig tydeligere.

Så vi kan ikke ensidig overlate ansvaret for motstanden til muslimene. Også våre enfoldige politikere, vår allestedsnærværende venstreside, og ikke minst våre kristne har et stort ansvar for at situasjonen er på vei ut av kontroll. Disse som mener seg bedre skikket til å vurdere Islam enn både Walid, Shaygani, Lily Bandehy, Mina Bai, Shabana Rehman, Farjam Movafag, Æsæl Manouchehri, Farahmand, Chaudry og Mark Gabriel, for å nevne noen av muslimene som kjemper i mot og forteller oss i klartekst om de destruktive kreftene som nok en gang er i ferd med å infiltrere Europa.

Hovmot står for fall.

Ved å ignorere alle disse som har levd Islam, pustet Islam og kjent dens konsekvenser på kroppen, vil vi smertelig få erfare at den dagen kommer da det er for sent å ta advarslene deres på alvor.

Kai Inge Buseth

07.03.2017 kl.10:05

Helsepersonell

Helt enig! Det er tragisk at styret i Blidensol blir motarbeidet av naive dumskaller som ikke skjønner den negative sprengkraften i det de holder på med.

Det er nettopp slike som må våkne før det er for sent.

Martin A. Engeset

07.03.2017 kl.10:37

Eit sakleg og nøkternt innlegg. Men er det eit rop i øydemarka, eller står det for framveksten av noko modererande?

Slik verda og utviklinga ser ut i dag, treng Islam som kultur og samfunn noko meir modererande enn tekstene i Koranen - særleg dei i kapittela frå Medina. Utviklinga mot det verre i dag, tyder på at verda og Islam må ta ein debatt som går djupare enn hijab, "sverdverset", al-Taqiya (lovleg løgn), syndefri valdtekt av slavar/fangar, og vers som 8/69 (steling/røving/slavetaking "lovleg og godt), 9/29, (undertrykking av alle "vantru"), 9/33 (Islam skal dominera alle religionar sjølv om dei "vantru" vil avsky det), 2/225, 5/89, 16/91, 66/2 (lovleg løgn, lovleg brot og misbruk av ord og eidar - betal avlat etterpå dersom nødcendig) og mange andre vers.

Islamsk terror har kome dit at den aldri vil ta slutt utan noko drastisk skjer - det har kome så fram i lyset, at det stadig vil koma nye "idealistar" som vil leva etter Koranen si glorifisering og ordrar om vald og yndertrykking og drap, og td. Muhammed sitt føredøme: "Eg har blitt gjord sigerrik ved terror" (Hadith, al-Bukhari, 4-52-220), og gjene og hans førdøme då han valdtok Rayhana bint Amr og seinare Safiyya bint Huayay. Etc.

Den debatten eg siktar til, og som må koma dersom det skal bli slutt på tilstrøyminga av nye terroristar, er debatten som ligg i "The 11 Proofs" i "Islam's Manifest" (kostar 1 dollar på Amazon, men visstnok gratis på Google): Dei steinharde prova for at Koranen ikkje kjem frå ein gud. Ingen gud gjer td. utrulege 1750 faktafeil, 350 andre feil, 300 sjølvmorseiingar i si heilage bok (www.1000mistakes.com). Det historiske: Vetskapen kjenner over 100ooo spor eldre enn 610 e.Kr. (då Muhammed starta Islam) etter religionar verda over. IKKJE EIT AV DEI ER FRÅ ISLAM. 100ooo : 0 = prov av matematisk styrke for at alt Koranen påstår om eit Islam før 610 - og det er mykje - heller ikkje er sant. Og kva tyder det at det i "Bibelsk" stoff i Koranen er over 1500 til dels grove avvik frå kva Biblen verkeleg seier? - avvik Muhammed bortforklarte med den aldri prova påstanden at Bibelen er forfalska. ("1000+ Comments on the Quran") Ja, kva tyder avvika og påstanden om forfalsking som forklaring, når ein veit at det finnest fjellfaste prov for at Bibelen ikkje er forfalska, noko einkvar allvetand gud hadde visst? Nokre feil, ja. Prova forfalskingar, nei. (Eit av dei sterke prova når det gjeld GT, ligg faktisk i Koranen sjølv).

Muslimsk terror har nådd ei nivå der den ar altfor sjølvforsterkande til at den vil nokon gong ta slutt, utan vi går inn på slike fundamentale fakta - at Koranen beviseleg ikkje kjem frå nokon gud, og at det altså ikkje står nokon gud bak Islam eller bak Islam si terrorisme.

Skal vi starta debatten her og no? Spørsmålet er retta til alle muslimar og til alle andre. (For ordens skuld: Eg har møtt alt for mange muslimar til ikkje å vera klar over at dei aller fleste er like menneskelege som andre).

Lizzie Efemie

07.03.2017 kl.10:47

På klær kan man se hvor i politikken man står derfor har man uniform i noen arbeidsplasser, men desverre viskes det mere ut i dag 😒

Audun Berg

07.03.2017 kl.11:48

Jeg syns denne debatten er litt for tafatt. Det er på tide å etterligne Jon Hustad i underhuset. Stopp muslimene på grensa og send dem tilbake dit de kom fra uansett hvor. Nå skal Listhaug takes igjen for at noen har avgått ved døden på asylmottak. Men de ansvarlige fører ikke protokoll på hva som har hendt. Hvorfor ikke? Er det bevisst sabotasje? Så sutrer de for at mindreårige sendes tilbake dit de kom fra. Hva så? Det er da ikke vår oppgave å ta oss av andre sine unger i langtvekkistan når vi ikke engang greier å ta oss av våre egne. Har ikke de korrupte "myndighetene" i disse landene noe som helst ansvar? Så mye "pisspreik" og tafatthet som i disse sakene skal en lete lenge etter. Vi har jo ingen rettigheter i vårt eget land lengre. Andre skal bestemme både hva vi skal si og hva vi skal gjøre. Hvem har sveket landet ved å inngå slike avtaler? På venstresiden var det en eneste hederlig mann og det var Martin Gunnar Knutsen. Den gangen sovjetunionen kollapset så stod han fram og innrømte at vi har blitt holdt for narr og blitt lurt i alle de år. Han beklaget og sa takk for seg. Slik burde flere ha gjort. Hva er de disse løpeguttene og dumme kvinnfolk ser i denne islamgreia? Noe av det verste en har av historie. Og dette ønsker de velkommen. Hun nautet med hijaben skiftet plutselig mening da hun forstod at hun hadde "driti på draget". Akkurat. Da hadde hun fått nok reklame. Men jeg syns faktisk hun var nest sexy med hijaben på. Nei det er bare en måte å få stoppet dette svineriet på og det er å hive samtlige muslimer ut av landet. Reis hvor dere vil, men for all del forlat Norge, og kom aldri tilbake.

Martin A. Engeset

07.03.2017 kl.14:23

Eg kom over ein debatt i media i går, der innvandrarar har sett igong hets mot "norskisma" i Noreg. Dei kunne godta normal-nordmenn, men kravde retten til å definera kva som er normal-nordmenn.

Ingen kommentar - og ingen nødvendig.

Ps. Eg ser at ingen muslim har svara på kva alle feila, etc. i Koranen syner. Eller på andre fakta som syner at Koranen ikkje er frå ein gud. Trass i at dette er det aller mest sentrale punktet av alt som handlar om Islam.

Ismael

07.03.2017 kl.14:36

Det er klart at innvandrere med bagrunn fra muslimske land er dårlig integrert i Norge og i andre veslige land. Jeg tror at grunnen til dette er et stort dilemma blandt muslimske innvandrere. Dilemmaet handler om ønsket å nyte det gode livest i vesten på ene siden og avvisning av vestlige verider og samfunn på den andre. Vestlige politikere som viker stadig og legget til rette for sære kraver fra konservative og regressive krafter i Islam har også bidratt til den mislykkede integreringen. Politikere har strekket seg unødvendig for langt for å tilfredstille og gi mer makt til islamister. Det er grunnen til at Høyre ekstreme grupper anklager etablerte politikere for knefall for islamister. Sær behandling av muslimer bidrar til fremvekst av parallel samfunn i vesten hvor islamister får egne styringer. Som andre konveritter er Linda Noor mest sannsynlig manipulert og hjernevasket av islamister som hennes arguementer viser.

svein andersen

07.03.2017 kl.15:47

Jeg hater alle former for undertrykking av kvinner.

Skriv en ny kommentar

hits