Myten om den stakkars innvandreren

Rettssosiolog Nesteren Hasani skriver i Aftenposten den 14.03.17: «Mangel på muligheter fører til at folk faller ut av samfunnet og ikke integreres.» Hasani refererer til innvandrernes økonomiske begrensninger som tvinger dem til å bosette seg i billigere bydeler. Hasanis medisin for bedre integrering er kort oppsummert sosioøkonomiske tiltak som skal løfte innvandreren ut av den sosiale underklassen. Hun avslutter med å skrive: «Byrden for integrering kan ikke utelukkende bli lagt på innvandrere. Majoritetsbefolkningen må strekke ut en hånd til minoritetene og inkludere dem i fellesskapet».

Uheldig fremstilling av innvandrere
Jeg kaller Hasanis tilnærming for den «klassiske». Jeg er ikke uenig i det at innvandreren skal hjelpes opp i sin sosiale status. Jeg mener at sosioøkonomiske tiltak mot fattigdom er viktig, men ikke nok for å fremme integreringen. Jeg vil også legge til at ensidig fokus på sosioøkonomiske tiltak kan være integreringshemmende. Ved å fremstille innvandrere som en gruppe som er svake og i konstant behov for særtiltak fra samfunnet, styrker man myten om innvandreren som offer og svak, og ikke som en jevnbyrdig borger som kan bidra på lik linje med andre.

Dette vil slå tilbake på innvandrere selv, ved å for eksempel styrke en uheldig passivisering hos dem idet de går inn i den forventede rollen. Det er et faktum at mange sliter med å få endene til å møtes, for å oppnå mål man setter seg i livet kreves personlig innsats, dette gjelder også etniske nordmenn. Å dele ut penger vil ikke føre til økt integrering, ei heller stimulere evnen til selvforsørgelse. Personlig kjenner jeg mange innvandrere som ønsker å bli utfordret, vise hva de duger til, og de ser på denne type snillisme som nedlatende og stigmatiserende (selv om at hensiktene er gode).

Poenget er at innvandrergruppen er heterogen. Mange, selv med traumebakgrunn, har ressurser, noe man aldri må glemme. Det er på ressursene fokuset bør ligge, mulighetene, potensialet. Det er dette som må heies fram. Tilnærmingen til innvandrere må være en kombinasjon av støtte og bistand hvis det trengs, kombinert med tiltak som fremmer autonomi og utvikling av reell arbeidskompetanse, med økonomisk selvstendighet som mål. Og, det skal lønne seg å arbeide.

Majoriteten skal strekke ut en hånd, men innvandreren må også gjøre det
Jeg lurer på dette: Når Hasani skriver at majoritetsbefolkningen må strekke ut en hånd til innvandrere; mener hun at dette ikke er tilfelle? Jeg lurer på om vi glemmer av og til at innvandrere i Norge har det bedre enn innvandrere de fleste andre steder i verden. Nevn det landet der innvandrere har bedre goder og flere rettigheter enn i Norge? Er det galt av og til å minne oss om alt det som er bra med Norge?

På samme måte som noen nordmenn har fordommer mot innvandrere, har noen innvandrere også fordommer mot nordmenn. En del innvandrere dømmer nordmenn for å være kalde, lite kultiverte eller moralsk dekadente. Noen med innvandrerbakgrunn nekter sine barn å delta i bursdagsselskap og enkelte skoleaktiviteter. Vi vet at noen jenter med innvandrerbakgrunn ikke får delta i svømming. Vi vet også at en del barn med innvandrerbakgrunn passes ekstra godt på, slik at de ikke blir «for norske», som blir sett på som noe negativt. For noen foreldre med innvandrerbakgrunn er det helt utenkelig at deres barn finner seg en norsk kjæreste eller gifter seg med en norskfødt mann eller kvinne.

Hvis en nordmann hadde slike holdninger om innvandrere, ville vi unisont kalle det for rasisme, men når en med innvandrerbakgrunn har det, kaller vi det for «kulturforskjell». Dessverre har slike holdninger fått lov til å etablere seg og har stilltiende blitt akseptert og normalisert. Slike holdninger er anti-integrerende. Det hjelper lite å strekke ut en hånd, hvis den som er på mottakersiden står med ryggen til og hendene i lomma.

Vi må kvitte oss med stakkars-stempelet og stimulere innvandrere til å strekke ut en hånd til nordmenn også.

32 kommentarer

Audun Berg

16.03.2017 kl.01:26

Akkurat sånn er det. Denne mannen har forstått problemet, og har kunnskaper til å sette det på trykk. En meget god beskrivelse av situasjonen.

En hund biter ikke den som gir den mat, men det gjør mange innvandrere, i overført betydning. Det er vanskelig å forstå folk som lever på NAV penger, men samtidig forakter alt annet som er norsk. Er disse dumme eller er de utspekulerte kjeltringer? Noen er utvilsomt meget intelligente og gjør det bra mens andre på død og liv skal holde på sine gamle vaner og opponere. Hvorfor kom de da til Norge? Det er innflytterne som må tilpasse seg og ikke de gamle innbyggerne. Det må være klinkende klart. Så de som har så mye imot vårt levesett og kultur kan pakke esken sin og forsvinne. Vi begynner å bli lei alle disse sutrepavene som skal ha det på sin måte hele tiden. Om ikke Norge er bra nok så reis et annet sted. Men der har de kanskje ikke NAV?

Vi er kommet til 2017 og da er det på tide at også muslimer begynner å bli siviliserte. Slik som de oppfører seg pr dato så kan det ikke sies at dette er sivilisert oppførsel. Drap på tilfeldige, korrupsjon, slaveri, terror, diktaturer som nekter folk de mest elimentære rettigheter, osv---osv. Normenn er vanligvis ikke rasister, men blir det lett om denne hetsen fra innvandrerne fortsetter.

Slike som denne mannen her med sine kunnskaper burde tatt disse menighetene i skole og fortalt dem at om de vil ha et godt liv i Norge så må de spille på samme lag som resten av befolkningen. Tyrkiske tilstander vil vi ikke ha her.

Heman

16.03.2017 kl.09:18

Stakkars dem som må bo i billigere bydeler. Hva med nordmennene som bor der? Er det synd på dem også? Invandrerne vil ha særbehandling, som alle andre som vil ha likhet

Ola Normann

16.03.2017 kl.11:00

Jeg kan ikke se at innvandrerne er "stakkarslige" på noen som helst måte. I deres egen verden tror jeg ikke de opplever seg selv som stakkarslige. Utifra forholdene de kommer fra lever de et behagelig liv i Norge. Det meste blir sørget for og dekket, og det er kun brysomme kommentarer og spørsmål fra NAV og lærere, som forkludrer hverdagen deres. Når jeg tar meg en tur på shoppingsenteret på dagtid, slår det meg hvor utrolig mange innvandrere som svinser rundt med barn, venner og familie - det hele ser veldig tilforlatelig ut.

Min mening er at vi på et overordnet nivå kan se på befolkningen vår langs to dimensjoner: De som har en innebygget vilje til å bidra ift den sosiale kontrakten som finnes i Norge. Den går på å delta i samfunnet - og bidra utifra evne - og hvor man kjenner på litt skam og uvilje mot å heve trygd utover "det normale". Man sliter og kaver og betaler sin skatt med selvfølgelighet. Den andre delen finner vi bla. hos borgere som har sin oppvekst og/eller oppdragelse i miljøer hvor det er liten eller manglende tillit til staten, politiet, politikere og domstoler. Hos disse er det ingen sperre for å lyve, skjule og trenere for å oppnå økonomiske goder. Jeg tror at det i visse miljøer nesten er status å kunne heve mest mulig fra velferdskaken vår uten nødvendigvis å gi noe tilbake.

Dette ligger simpelthen i ryggraden hos noen - og gjelder folk både i Europa og resten av verden. Man har ingenting å tape på å prøve å få tilgang til mest mulig. Det er derfor det gir liten mening å gi disse mer penger i lomma. De vil antageligvis ikke benytte dette til å sende barna på leirskole eller i norske bursdager. De vil velge å sende penger ut og på lange ferieturer til hjemlandet, og barna blir selvfølgelig med. Det er viljen til integrering som mangler - vi vet jo nå at mange ser ned på oss vestlige - og de hever seg over våre verdier og prinsipper.

Vi kan ikke "kjøpe" oss ut av problemene med penger og NAV-støtte, innvandrerne kommer ikke til å bruke pengene til det vi ønsker likevel. Vi skal kunne KREVE at barna skal være med på leirskole, ferie, hobby sammen med andre norske. Når flere og flere klare KRAV blir introdusert, vil mange frivillig reise hjem til opprinnelseslandet sitt og få det godt der. Det er overhodet ikke mitt ansvar at innvandrere integrerer seg i Norge, det er dog mitt anliggende hva skattepengene mine blir brukt til.

Trond

16.03.2017 kl.12:01

Vi har latt oss selv betrakte innvandrere som annen rangs borgere. Vi sier til dem at du klarer ikke deg selv og derfor betaler vi regninga. Den regningen begynner og bli voldsom.

Bare et konkret eksempel. Bostøtte. Vil gjerne bo i Oslo, men har ikke råd. I stedet for at vi lar innvandreren gjøre den voksne tingen som er å prioritere; velger vi å gi konkret støtte for at de skal oppnå ønske sitt. Alle andre voksne må prioritere. Ergo behandler vi personen som et barn som ikke selv er i stand til å velge. I ettertid er vi til og med så snevre at vi kaller de fattige selv om de bor til 200.000 og mer. De som jobber må prioritere fra skattede kroner for å ha det samme, men der blir leie kostnaden en del av disponibel inntekt som den ikke gjør hos de som får. Bostøtten er integreringshemmende og bør fjernes. I tillegg er den fordyrende på leiemarkedet for studenter som ikke har denne støtten og flere har nå fått betalingsproblemer grunnet høye leie priser.

Fjern bostøtten.

Odd Karlsen

16.03.2017 kl.12:14

Jeg har virkelig forsøkt å omgås våre "nye landsmenn" både på jobb og privat, men alle ansettelser har blitt avsluttet forholdsvis brått. Privat er det "koder" som ikke vil bli etterlevd som f.eks betraktninger av det motsatte kjønn.

Mitt nåværende ståsted er et produkt av de erfaringene jeg ha høstet og fordi de ikke er positive mht arabere og afrikanere er jeg definert som rasist. Mine er faringer eier jeg, men skal jeg være nødt til å skaffe meg erfaringer med ALLE arabere og afrikanere før jeg gjør meg opp en mening?

Ift vestlig kultur og moral er integrasjon umulig. Det er mulig å ha en fredelig sameksistens med NOEN av de, men et samkvem vil aldri føles naturlig fra begge sider. Ergo blir det litt finere bosetning på Oslo øst, men fortsatt er de getto.

Da tenker jeg at hvis våre "nye landsmenn" er og forblir annenrangs borgere hvor integrerte er de da? Ville de hatt det bedre (ikke økonomisk) i et land blant sine egne?

Per Johansen

16.03.2017 kl.12:19

Artikkelforfatter glemte en vesentlig faktor og det er at man må skille muslimske innvandrere fra alle andre innvandrergrupper, for muslimene kommer ikke hit for å integrere seg i det vestlige vantro samfunnet. De har en helt annen agenda og det er å trofast følge koranen, nemlig å erobre verden. Det blir ikke mye integrering av slikt. Så hva er det vi ser? Jo, vi ser at muslimene bygger sine egne samfunn inne i vårt samfunn, mao. de lever omkring oss og ikke sammen med oss.

Alle andre innvandrere lever sammen med oss i vårt samfunn.. Noen andre enn meg som ser hva som foregår, eller er hjernene fortsatt i dvalemodus..?

Islam sniker seg inn, tilsynelatende usynlig for de fleste..

Shahram Shaygani

16.03.2017 kl.12:33

Per Johansen: Hei Per, jeg skal ikke benekte at det finnes problemer i forhold til en del mennesker med muslimsk bakgrunn. Jeg vil samtidig understreke at det finnes en god del muslimer som fungerer godt og verdimessig er integrerte. Jeg er av den oppfatning at det finnes en relativ stor gruppe muslimer som er sekulære som har vært stemmeløse. Det er uhyre viktig at vi, i denne tiden spesielt, ikke støte dem bort fra oss, men heller allierer oss sammen. Det er en lang vei å gå, men jeg tror det er den eneste veien videre for en bedre fremtid.

Jorunn

16.03.2017 kl.13:02

Shahram Shaygani: Helt enig med din kommentar postet til Per Johansen. Jeg tror det er veldig positivt hvis flere sekulære muslimer allierer seg, og tar plass i samfunnsdebatten. Vi har forstått at det er vanskelig, men desto viktigere er det. Spesielt ønsker jeg at flere muslimske kvinner tar mer plass, både i debatten og samfunnet generelt. Viktig og godt innlegg du har skrevet her.

Khalid Raja

16.03.2017 kl.15:31

Det er veldig viktig at innvandrerbarn ikke blir for norske, men det er likevel forskjell på gutter og jenter. For eksempel for innvandrergutter det er bare bra at de får trent seg opp seksuelt på norske jenter, det er som å spille på grusbane, god trening men du vil helst spille på gressbane når det virkelig gjelder. Derfor vi skaffer kusine fra hjemland som dem skal gifte seg med, men det er bare bra at dem får trening på norske jenter først. Men for innvandrerjenter å skaffe seg norsk kjæreste er fullstendig mangel på ære og RESPEKT! og kan ikke aksepteres av familie. Familiens ære blir fullstendig ødelagt og foreldre mister all RESPEKT! i hjemland. Og da det blir store problem når flytningfamilie reiser på ferie til hjemland hvert år, det blir veldig traumatisk når dem ikke får den RESPEKT! fra lokalsamfunn som dem har krav på. Og dem får ikke engang støtte fra NAV for det livsviktige tapet av RESPEKT! Da kan fort eneste løsning bli etsende syre, som i filmen "Et spørsmål om RESPEKT!" Der er det grunnen til at det heldigvis går bra til slutt og at det er feelgood film når familiens ære blir gjenopprettet. Fordi, hvordan ellers skal innvandrerjenter bli giftet til fetter fra hjemland, uten at ære og RESPEKT! er på plass?

Audun Berg

16.03.2017 kl.16:12

Khalid Raja. Der kom sannheten fram. Det er akkurat det vi har visst hele tiden. Så godt som hele gjengen er en flokk med førsteklasses drittsekker. Og sånne folk snakker om ære? De har jo ikke begrep om hva ære er. Og på toppen kaller de oss rasister for nesten alt mulig. Om jeg har hatt litt respekt for innvandrere tidligere så forsvannt resten med dette innlegget. Det viser det sanne ansiktet til islam og disse gamle perverse tradisjonene disse folkene har.

Her forlanges det mer og mindre at norske jenter skal brukes som søppel for disse drittsekkene, mens om en norsk skulle finne en innvandrer så blir det bråk. Nei dra tilbake dit dere kom fra forskrudde tullinger. Det er ikke slik en behandler andre mennesker. Og flyktninger som reiser tilbake på ferie? Svindlere kaller vi slike. Når en kan reise tilbake på ferie så er en ikke reell flyktning. Da kan en bare reise på ferie å bli der. Slike folk som dette våger å snakke om ære og respekt? Søppel vil jeg kalle slikt. Det er akkurat det det er. Er ikke vi like gode mennesker som en innavlet pakkis eller afganer? Jeg har reist rundt i verden i mange år og behandlet folk med respekt og fått respekt tilbake, men med en slik innstilling som Khalid her legger for dagen så hadde jeg ikke vært mye verd.

Jeg kjenner en som ble sammen med en innvandrer. Alt var så fint og bra helt til de fikk et barn sammen. Da begynnte helvetet. Det kunne hun ha skjønnt på forhånd. Jeg er for tiden i utlandet og behandler folk med respekt og som likemenn og det virker helt greit. Men det svineriet som muslimene driver med tar de fleste avstand fra. Og her er det muslimer også.

Se på hvor mye dritt denne æreskulturen og innavlen har resultert i. Hele den der kulturen er noe stort søppel. Pell dere ut av Norge og andre land før folk blir ordentlig forbannet og tar til våpen. Dette innlegget er noe av det verste dritt jeg har sett at noen har skrevet her. En kan ikke ha noe med sånne falske kjeltringer å gjøre. Slike blir aldri integrerte og vil alltid lage problemer. Med en slik simpel innstilling til andre så fortjener de ihvertfall ingen respekt. Og ingen ære.

16.03.2017 kl.16:28

Audun, kanskje du skal sjekke ut denne før du trekker forhastede konklusjoner: https://www.youtube.com/watch?v=xTwzgB_3VjM

Eller denne: https://www.youtube.com/watch?v=4s0qHC-GBnU

Tom Peng Pung

16.03.2017 kl.17:03

Enig med Shaygrani, unntatt bruken av ordet "invandrere". Det er ikke innvandrere som er problemet, men araberne og muslimer generelt. Det er de som utdanner seg til sosionomer, journalister og annet ubrukelig, for så å hakke på de som betaler for deres utdannelse: Etnisk norske, som må finne oss i å få rasistemplet så ettertrykkelig meislet inn i panna av de evig krenkede.

"Rettssosiolog Nesteren Hasani "

Det sier ikke lite!

Shahram Shaygani

16.03.2017 kl.17:11

Tom Peng Pung: Hei Tom. Jeg tror ikke man hverken kan eller bør generalisere mennesker, det blir like mye feil synes jeg om det gjelder nordmenn, arabere eller muslimer. Jeg har tro på en uredd, men god debatt om vanskelige saker. Jeg kan forsikre deg at det finnes mange innvandrere med muslimsk bakgrunn som har god og sunne holdninger når det gjelder Norge og nordmenn.

Audun Berg

16.03.2017 kl.17:08

Hvorfor skal jeg se på youtube? Jeg kan vel ha mine meninger og erfaringer som hvem som helst annen. Og jeg tror at jeg har vel så mye erfaring som ganske mange andre. Når en kommer helt på det elimentære hos de fleste så er de fleste ganske like. Om en er brun eller svart eller hvit spiller liten rolle. Det der tøvet med raser er noe oppkonstruert svineri. Om det var forskjellige raser så kunne de ikke blandes. Det er en menneskelig rase til forskjell fra dyrene.

At noen kulturer mener seg opphøyet over andre er jo ganske kjennt fra lang tid tilbake, men vi fikk en korreksjon for ca 2000 år siden. Jeg tror jeg vil holde meg til den. Elsk din neste som deg selv og gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg. Det der holder lenge. Men å dømme ned norske jenter til å bli sammenlignet med en grusbane den er drøy. Hva er det som er så fantastisk med innvandrerne i slik henseende? Er de lissom såååå mye bedre. Og hentebruder av søskenbarn? Nei se til å bli siviliserte, skrullinger.

Tom Peng Pung

16.03.2017 kl.17:40

Shaygani: Jeg tviler heller ikke et øyeblikk på at det finnes "mange innvandrere med muslimsk bakgrunn som har god og sunne holdninger når det gjelder Norge og nordmenn."

Her vil jeg særlig trekke frem Malaysiske og Indonesiske muslimer, i tillegg til de "frafalne" og enkeltsående andre muslimer. Men finner du noe "miljø" i den somaliske, pakistanske, eller Afganske leieren som mener dette? Jeg vil i så fall vite det. Det er enkeltpersoner som lever på hemmelig adresse som fronter det du kaller "mange innvandrere med muslimsk bakgrunn som har god og sunne holdninger når det gjelder Norge og nordmenn."

Men la meg spørre i statistikkens navn angående "generalisering". Hvor mange miljøer i Nord-øst og Sør-Øst Asia, invandret til Norge, som TOATALT dominerer nyhetsbildet og brenner biler, kravlister i gedigne pergamentruller? Ser du ikke i det minste statistisk HVEM det er som lager problemer for all annen innvandring, og er eneste gruppe/ideologi som trenger integrering? Trenger indere integrering? Kinesere, Filipinere, Thai, Sør-Koreanere etc? I så fall har det gått meg hus forbi.

Shahram Shaygani

16.03.2017 kl.18:05

Tom Peng Pung: Hei igjen, jeg skal ikke gå i forsvar. Jeg har selv reagert på dette som du skriver. Jeg personlig forstår godt at du reagerer og er bekymret for fremtiden. Som jeg skrev litt lengre opp, er det lang vei å gå her. Spørsmålet er kan vi skape en sekulær bevegelse blant innvandrere? Kan vi skifte debattklimaet? Skape nye normer? Hvis det er en trøst, så vil jeg si at den sekulære bevegelsen blant muslimer i Norge har begynt å røre på seg. For eksempel SSI (senter for Sekulær Integrering) ble stiftet i fjor. Jeg kan bare komme med det at nestleder i SSI er fra Pakistan og jeg kjenner til noen intelektuelle fra Irak, afghanistan og Somalia. Jeg tror disse må få mer støtte fra samfunnet og politikere. Jeg virkelig vil rose nettavisen som har gitt oss en stemme ut til samfunnet.

16.03.2017 kl.18:18

"Kan vi skifte debattklimaet? "

Her er i så fall du Shaygani en verdifull bidragsyter.

"Jeg virkelig vil rose nettavisen som har gitt oss en stemme ut til samfunnet."

Fullstandig enig. Selv om jeg opptrår anonymt, så følger jeg debatten tett.

Jeg har en oppfatning at det er særlig undertrykkte kvinner som fører an i debatten, men etter at NA har bestemt seg for å kjøre mer debatt, så har også dere menn blitt mer framtredende (mot alle odds). Så Gunnar Stavrum gjør en viktig jobb for HELE samfunnet ikke bare for det etniske ditt eller datt.

Så jeg håper virkelig at du fortsetter å blogge og å være framtredende i debatten, og debatter, slik du var da NA hadde en dags seanse om temaet.

Shahram Shaygani

16.03.2017 kl.18:20

Anonym: Takk dette var virkelig hyggelig. : )

Tom Peng Pung

16.03.2017 kl.18:20

Jweg glemte å signere siste innlegg

Tom Peng Pung

16.03.2017 kl.18:25

Det var viktig for meg å presisere at vi er mer enig enn uenig, og at jegf håper du fortsetter som før.

Tom Peng Pung, anonym så det holder :)

Louis

16.03.2017 kl.22:45

Hei Shahram! Jeg lurer på en ting: Du skriver at sekulære muslimer fortjener mer støtte fra storsamfunnet. Hvis de får påfallende støtte fra ikke-muslimsk​ hold, forsterker det ikke inntrykket hos de tradisjonelt troende at de sekulære muslimer er frafalne og forrædere? Vil ikke den støtten virke mot sin hensikt?

Shahram Shaygani

16.03.2017 kl.22:55

Louis: Hei, det er dessverre en del regressive og konservative muslimer som ser på oss som verstinger. Det er samtidig viktig at vi ikke lar denne gruppen definere hvilken retning muslimene skal bevege seg til/mot. Vi utfordrer konservative på alle plan. Det er uhyre viktig at muslimer flest ser på denne utfordringen offentlig. Vi viser at muslime/ikke muslimer kan eksistere sammen i sekulære rammer. Sekulære verdier kommer foran religiøse følelser og overtro. Sekulæreverdier skal ikke krenkes av religionutøvelser eller kulturelle overbevisninger.

Audun Berg

17.03.2017 kl.03:12

Her har Shahram en virkelig oppgave foran seg. Jeg tror han er smart nok til å se at om denne kulturkonflikten fortsetter så kan det ende med en katastrofe. Sverige er på god vei. Det er viktig at vi får sakene opp til diskusjon og ikke soper dem under teppet slik som svenskene.

Men det er muslimene som må tilpasse seg. Ikke oss som har vært her hele livet. De som er født her er norske etter min mening, men en kan velge hva en vil være når en er 18 år om jeg ikke tar feil. Om en da føler seg mer som somalier enn nordmann så pakk esken og forlat landet. Vi skal ikke hindre noen til å være her mot sin vilje. Og da uten NAV penger. Da blir det kanskje ikke så attraktivt.

Jeg tror ikke vi har så store problemer med å samarbeide med intelligente og opplyste folk som flere av disse frafalne som skriver her. Men den største delen av disse sterkt troende vil vi få problemer med. For mange inndoktrinerte analfabeter og fanatikere. Men om de ikke liker seg her så for all del forlat landet for godt.

Og ikke ville delta i felles aktiviteter eller private besøk er jo direkte å vise en stor forakt ovenfor den norske befolkningen og Norge som nasjon. Jeg vil kalle det en skammelig oppførsel. Til liten ære for disse skrullingene. Det enkleste er å simpelthen omvende seg til kristendommen og begynne å leve som frie mennesker og ikke som slaver av en forskrudd filosofi.

Torkel

17.03.2017 kl.09:40

En meget god artikkel som setter de riktige tingene i fokus, det finnes drittstøvler blant Nordmenn og det finnes drittstøvler blant de som kommer hit, men en ting har jeg lagt merke til og det er at det bare er blant muslimene det er de som absolutt ikke vil integrere seg. Jeg mener at de som ikke vil la seg integrere får et valg mellom nettopp det å integrere seg og å måtte forlate landet vårt.

Oddemann

17.03.2017 kl.11:36

Helt ening med deg.Noen innvandrermiljøer trenges virkelig og bli rusket opp i. Jeg kjenner mennesker fra Eritrea som går på skole og som virkelig står på. Flotte mennesker. Men jeg vet også om mennesker fra et Eritreisk naboland som ikke gidder å gjøre annet en å tygge khat, reise rundt mellom konene, og ellers hente trygda. Dessverre så finnes det nesten ikke politikere i dag som tør og gjøre noe med dette.

Når innvandreren ikke vil, og politikerne er feige så vil integreringen aldri fungere.

Anne K.Hansen

17.03.2017 kl.13:11

Vel skrevet. Det er mye uro og problemer med stor innvandring,det er en realitet.Muslimene har gjort seg mest bemerket og tar stor plass på en negativ måte i det offentlige rom.De krever sine særordninger på arbeidsplasser, skoler osv,inkl å bruke hijab.Hijab er så unorsk som det kan bli og nordmenn tvinges til å måtte vite hvem som er muslimer,-det er diskriminerende.Det er idioti å sammenligne hijab med norske tradisjoner som f.eks ett lite korssmykke eller skaut som eldre damer brukte mest før i tiden. Å bære ett korssmykke er ikke ensbetydende med at du er religiøs og skaut som ble brukt utendørs alt etter vær og vind har ingenting med religion å gjøre.

Vi ser og hører resultatet av en uhemma innvandringspolitikk i Norge og Europa:bråk,vold,drap,misnøye,store krav fra de som kommer osv.Myndighetene har satt egen befolkning og tradisjoner til side og undervurderer hva stor innvandring og problemene det medfører gjør med egne borgere.

Det er altfor lett å få opphold og statsborgerskap.Når en tenker på all nøden og de over seksti millioner som er på flukt i verden bør nåløyet være trangt for å få bli.Det blir aldri slutt på behovet.De som absolutt ikke har krav bør sendes tilbake såfremt ikke hensikten er å fylle på til begeret er fullt og renner over...Det er vel det som har skjedd mange steder. Det er skremmende når en ser hva som skjer med det som tidligere var velfunggerende samfunn.Tafattheten og stakkarsliggjøringen fra myndighetene er vel så skremmende.

Det er horribelt når de som får være her og samtidig hever trygd kan reise på ferie til sine hjemland.Mange sender barna sine dit for å gå på skole.Foreldrene burde sendes etter..for godt..når det kun er NAV i Norge som lokker.Utrolig at sånne får bli. Det er uansett altfor lett å lene seg på NAV og bli værende der.NAV er ett lokkemiddel for svært mange for å komme hit.

Myndighetene lager klasseskille ved å ikke kreve av innvandrere.Krav som forventes og naturlig stilles til norske borgere kvier myndighetene seg for å stille til innvandrere.I tillegg er det mange nordmenn som da tar frem rasismekortet,utrolig nok politikere også.Det er helt sykt og er med på denne stakkarsliggjøringen som ødelegger så mye, både for innvandrere selv og for det norske folk. Minstekravet for å være her bør være at alle lærer seg norsk samt respekterer norske tradisjoner,verdier og ikke krever særregler og ordninger pga deres tro.At mange nekter jentene sine svømmeundervisning,leirskole osv er absurd og burde ikke forekomme.Det er utrolig at myndighetene tillater det eller ikke setter en stopper for det,-på vegne av jentene, integreringen og at det ikke aksepteres slike skiller og diskriminering. Damene som har vært her lenge og fortsatt ikke kan norsk bør tvinges ut for å lære det. Det er sykt at mange er redd for at barna deres blir for norske og vestlige.En kan jo lure på hvorfor de er her da.De lager dem og oss.

Masseinnvandring er ikke bra for etniske borgere eller innvandrere som er vel integrerte og oppfører seg som folk. De som ikke evner respekt for folket og landet de er kommet til har ikke grunnlag for å være her.De som kommer bør kjenne sin plikt til å la seg integrere.Landet og folket de kommer til kan ikke gjøre alt.

Det er ikke snakk om å skjære alle over en kam men de det gjelder.

Robert M

17.03.2017 kl.14:50

BRA!

Audun Berg

18.03.2017 kl.08:18

Anne K. Hansen, jeg er helt enig med deg. Dette har jeg hevdet i mange innlegg, men ingen reagerer på det. Omsider virker det som at Listhaug har begynnt ryddejobben og jeg håper hun fortsetter. Situasjonen er akkurat slik som du beskriver.

Kai Inge Buseth

05.10.2017 kl.14:05

Shahram Shaygani>>"det finnes en relativ stor gruppe muslimer som er sekulære som har vært stemmeløse." Det er forståelig at de vegrer mot å ytre seg, når de ser hvordan de sekulære muslimene som faktisk har en klar og rettferdig stemme blir behandlet: Hetset av sine egne og oversett av myndighetene og de større media. (Som eies av venstresidens A-media)

Det er nemlig ikke i venstresidens interesse å bli motsagt på deres egen forståelse av hva Islam er og ikke er. Rektorer i norske skoler hever seg skyhøyt over alt som sekulære muslimer forteller dem i klartekst og rektorene definerer selv hvordan Islam og dens symboler skal oppfattes og reageres på.

Nettopp derfor er de sekulære muslimenes bidrag i samfunnsdebatten av største viktighet, siden venstresiden ikke får brukt Høyreekstremist/Nazist båsen sin på dem, slik som de glatt gjør på alle bekymrede etniske nordmenn. At de sekulære muslimene dermed blir forsøkt tiet ihjel istedenfor, er forventet, men det kan rettes opp av media som ikke er svinebundet av venstresidens klamme eierskap.

Venstresiden har i årevis infiltrert samfunnets institusjoner som burde være politisk nøytrale, som nyhetsmedia, NRK, skoleverket og domstolene. Dette kommer til overflaten eksempelvis ved de store avisenes desperate avledningsmanøvre, ved direkte fake news, ved NRK sine vridde og fabrikerte reportasjer, ved hjernevasket ungdom uten motforestillinger mot den røde ideologien og ikke minst ved at man får ideologisk styrte domsavgjørelser hinsides enhver fornuft og domstolsjefer som vil tillate Sharia i Norge.

Landet vårt påføres ubotelig skade ved venstresidens lefling med politisk Islam og kan kun rettes opp ved at også venstresiden til slutt skjønner at det ikke er lurt av hønen å tilby ulven kornet sitt og forvente takknemlighet. Resultatet av slikt kan venstresiden lese om i historiebøkene om Iran fra 1979 og utover og dermed spare seg for en gjentagelse her i Norge. Om Erna og venstresiden tar innover seg advarslene fra Shaygani, Kubaisi og andre, så blir det mulig å snu utviklingen.

Det burde være i alles interesse.

Kai Inge Buseth

05.10.2017 kl.14:13

Audun Berg

>>"Khalid Raja. Der kom sannheten fram"

Dersom du leser innlegget en gang til, denne gangen med tanken om at dette kan være en etnisk norsk provokatør som vil bære bensin til bålet, hvordan oppfatter du innlegget da?

Synes å kjenne igjen stilen, men ikke fullt så opplagte skrivefeil denne gangen, siden dette ble påpekt sist som en avslørende faktor. Tipper det er samme figuren som er på ferde. :-)

Kai Inge Buseth

05.10.2017 kl.14:19

Så først nå at denne dagsferske saken, lagt ut på FaceBook av Arif Haroon Karim, ikke var like fersk i kommentarfeltet. :-)

benthe

05.10.2017 kl.16:12

fin blogg hvis den var reel. vi må slutte å legge puter under armene på disse unge guttene som flyr rundt i gater og sloss og diver dank og bare naver og selger dop og driver stort innenfor kriminalitet. og de er det ekstremt mange av i norge. oslo flyter av de.. hvor skal jeg slutte å gå ut for at jeg er redd ? er det sånn vi blir behandlet når norge tok de imot med åpne armer . når du flykter fra et krigsherja land så betyr det ikke at du kan komme hit å få ditt og datt og tro at sånn skal det være og får jeg det ikke så lager jeg et helvete og kaller deg rassist. flott ord ikke sant. det er så få norske som er rasister . men det er mange muslimer som er rasister. da snakker meg om somalier som nr i. afganistanere , afrikanere, iranere, syrere, irakere . stort sett alle fra disse landet syter hver dag i aviser og medier om hvor fært de har det. ser de egentlig hvordan de bodde før de kom?? ruiner, bombing hver da, massedrap i form av selvbombere. så klager de over at de må bo på hotel i beste klasse. vi har mange som bor på gaten i norge. ingen hjelper de. får de penger til klær, tlf , leilighet, bil, serfikat osv. nå må det ta en slutt . har de ikke noe stolthet av sitt eget land.vi er stolte av våres land og at vi lever i den tiden vi er. ikke 1000 år tilbake. for det er en ting de har startet her i norge og tror at vi er dumme. i afganistan kaster kvinnene hijab , burka osv. de brenner det på bålet. så lar vi de mennene få komme hit å fortsette i noe som egentlig er forbundt i mange av disse landene nå. hvor dumme er dere. skal de intergrere seg her så må de godta norske lover. slutte med all voldtekten av kvinner og barn., slutte med vold. hvis ikke skal det slåes så hardt ned i form av utvisning av landet,. voldtar du en kvinne skal du i fengsel eller sendes ut hvis du ikke er norsk. nå må vi få lov å leve i det frie landet våres forfedre har bygd opp . vi vil leve i fred og ikke begynne en krig her. for nok er nok

Skriv en ny kommentar

hits