De tilpasser seg, hvis endringene skjer i rolig tempoDet var en fin maidag på 90-tallet, da jeg og flere medisinerstudenter satt sammen i en undervisningsgruppe på det gamle Rikshospitalet. Vår lærer, som var en eldre overlege i patologi, underviste oss om kroppens tilpasningsevner under ekstreme forhold. Så sa han dette: «Det gjelder ikke bare kroppen, men samfunnet også. Samfunnet tilpasser seg ekstreme forhold, hvis man bare introduserer fenomener i et rolig tempo og gradvis, blir folk med på det meste. Da kan det mest absurde fenomen selges til samfunnet.»

Niqab og Islamsk Råd

Niqab er et slikt absurd fenomen som nå introduseres til samfunnet fra Islamsk Råd. Hele plagget strider mot de mest fundamentale prinsipper som gjelder et moderne samfunn. Islamsk Råd har nå ansatt Leyla Hasic for å drive kommunikasjonsarbeid og brobygging mot storsamfunnet.

Kommunikasjonsarbeid? Dette er så absurd at man kunne lure på om det hele var en aprilspøk hvis nyheten hadde kommet den 1. april. Hele kommunikasjonen baserer seg på et dynamisk samspill mellom to mennesker som er i stand til å «lese og tolke» hverandre. Ansiktsuttrykket er en viktig del av kommunikasjon. Ansiktsuttrykket kommer før det språklige er på plass hos Mennesket og vil alltid være med på å komplimentere den språklige kommunikasjonen. En person med tilsløret ansikt, nekter motparten en viktig del av kommunikasjonen.

Brobygger? Islamsk Råd har nå gjort ytterligere skade for muslimer i Norge ved å legitimere en absurd, arkaisk og kvinnediskriminerende atferd. Islamsk Råd skaper enda mer splittelse og avstand mellom norske muslimer og resten av samfunnet. Majoriteten sitter nå og lurer på (med god grunn) hva det er Islamsk Råd vil oppnå med denne gesten og hva slags holdninger og verdier muslimene egentlig har? Jeg synes synd på alle de sekulære og moderne muslimer som blir ofre for slike regressive handlinger.

Hvilken retning skal den muslimske kvinnen gå mot?

Hvis det vi ser nå er en utvikling som er tenkt for den muslimske kvinnen, hva blir det neste? Hvorfor skal ikke vi ta vekk hennes stemme også med det samme? Skal kvinner kommunisere gjennom en datamaskin etter hvert, slik at stemmen ikke høres? Jeg sitter virkelig og lurer på hva det var ledelsen i Islamsk Råd tenkte da de bestemte seg for å ansette en kvinne med Niqab?

Mehtab Afsar sier at det som er viktig er hva du har i hodet ditt, ikke på hodet ditt. Vel, Mehtab, da har du ikke forstått mye av hvor sammensatt og komplisert menneskets samspill med hverandre er. For vi er alltid i relasjoner som mennesker. Vi må forholde oss til hverandre konstant. Hva du har på deg forteller bevisst og ubevisst om hva du har av verdier, prioriteringer, holdninger. Niqab signaliserer tydelig hvor Kvinnen hører hjemme og hvilken plass hun skal ha. Niqab betyr intetgjøring av Kvinnen.

La meg nå tolke hva slags kommunikasjon som ligger bak denne gesten, og det er ikke sikkert at ledelsen i Islamsk Råd har tenkt på dette en gang:

  1. Islamsk Råd provoserer nå med å ansette en kvinne med Niqab. Underteksten er: Se storsamfunnet, vi gjør det vi vil, vi har religionsfrihet, vi har ytringsfrihet, vi bruker den. Dette er indirekte en maktdemonstrasjon.
  2. Islamsk Råd gir ammunisjon for ytterligere hat og fordømmelse mot muslimer i Norge. På denne måten skaper de enda mer splitting og avstand.
  3. Islamsk Råd forteller at storsamfunnet må tilpasse seg enkelte muslimer, det spiller ingen rolle hvor absurd deres tolkning av islam er. Norge må venne seg til dette, slik blir det. 
  4. Islamsk Råd forsøker å sette seg selv i en vinn-vinn situasjon: Fortsetter Leyla Hasic, så er det beviset på at kvinner med Niqab fungerer i arbeidslivet. Blir hun avsatt på grunn av massive protester, beviser dette at storsamfunnet er intolerant mot muslimer.
  5. Islamsk Råd signaliserer at det nå er greit med Niqab. Andre kan følge etter. Når kommunikasjonsansvarlige kan fungere med Niqab, kan hvem som helst. Vi kan ha leger, psykologer, sykepleiere og politi også i Niqab. Det er jo det de har i hodet som er viktigst, ikke sant?

Meld dere ut av islamsk råd

Jeg har en oppfordring til muslimer i Norge: Meld dere ut av Islamsk Råd i protest. Nå har dere mulighet til å vise tydelig til Norge at dere ikke kan ha en slik organisasjon som representerer dere.  Grip muligheten nå.

36 kommentarer

Belan

28.03.2017 kl.21:07

Canada er ett land Norge kan hente gode erfering i fra.

Jeg syns det er mangel på erfaring her, her har vi nødt til å henge med de landene som virkelig har klart å akseptere hverandres verdier.

Det virker som i Canada har muslimer klart å bli akseptert som de er, selv om jeg vet ikke hvordan de opfører seg der! Jeg bare tror kanskje de har tilpasset seg der best der, siden kanskje litt mindre press der!

Er virkelig Islam spennende nok til at folk setter så mye fokus og oppmerksomhet på det? Tror ikke det.

Per Buer

28.03.2017 kl.21:27

"Er virkelig Islam spennende nok til at folk setter så mye fokus og oppmerksomhet på det? Tror ikke det."

Hallo? Har du levd under en stein de siste 20 årene? Uansett hva en mener om Islam er det ikke til å komme bort ifra at med aksjoner som 9/11, London 7/7 og andre alle er blitt gjort i Islams navn. Daglig dør hundrevis av mennesker som følge av uenighet om hvilken rolle Islam skal ha forskjellige samfunn.

Jeg mener åpenbart ikke at muslimer i Norge bærer noe ansvar for nevnte aksjoner. Men det er nå engang slik at siden det foregår en haug med "snusk" i Islam sitt navn så vil søkelyset rettes mot Islam og dermed er et naturlig at vi har en debatt om saken.

Og personlig synes jeg det er helt legitimt å stille krav til de som kommer hit til lands. Vi har lang og god tradisjon for å kunne se hverandres ansikt her til lands. Det burde de som kommer hit respektere - også muslimer (ref Sure 4, vers 59) så det burde ikke være så vanskelig å godta.

Michael

28.03.2017 kl.23:26

Det eneste ansiktstildekking som Norge (og mange andre land) har tradisjon for er brudesløret og slik bør det fortsatt være. Og i bryllup skal sløret vekk for å vise hvem du er. Det er skjønnheten bak sløret som skal frem.

I litt finere kretser har man maskeradeball der en går med masker. Men det er å regne som litt selskapslek.

Niqab er ikke spøk i det hele tatt. Plagget er en del av klesfengselet som rettroende muslimer av hunkjønn plikter å gå med. Det er ekstremt usosialt og ekskluderende.

Dragemor

29.03.2017 kl.00:00

Takk for gode og innsiktsfulle tanker om hva som ligger bak Islams Råds ansettelse av en kvinne med nicab i stillingen som kommunikasjonskonsulent. Men lederen for Islams Råd er en slu rev, og har nok tatt høyde for alle de punktene du listet opp. Derfor er det ekstra gledelig å se at så mange muslimer reagerer negativt på stuntet hans.

Plukk Råtten

29.03.2017 kl.03:59

Per Buer:

Verset du refererer til sier ikke at man skal adlyde vantro myndigheter. Se: https://en.wikipedia.org/wiki/The_obedience_verse

Allah does not say wa ati olil amr minkum. The command ati (obey) is not placed independently before the olil-amr. And anyone who knows even basic Arabic grammar will confirm with you that because the word ati (obey) is not placed before olil-amr (those entrusted with authority), then it becomes a mashroot (condition), that you have to obey those entrusted with authority amongst you, ONLY IF THEY OBEY ALLAH AND THE MESSENGER!

Audun Berg

29.03.2017 kl.05:22

Igjen kloke ord fra denne mannen som viser stor innsikt i problemene. Islamsk råd burde enkelt og greit legges ned og lederen utvises fra landet. Den mannen der er farlig. En falsk profet som har ingenting i Norge å gjøre. Utrolig flink med ord og bløff som så mange andre svindlere. Få den mannen vekk fra offentligheten. Slike fremmer ikke saken for noen av sidene.

Til de bakstreverne som vil praksisere dette muslimtøvet sier jeg, reis til de landene der de sverger til slikt og se hva det resulterer i. Det må være et ufravikelig krav at en kan se og gjenkjenne den en snakker med. Det er en fornærmelse mot andre å ikke vise sitt ansikt. Og at det er et påbud fra en gud, nei den er for drøy. Bare noe idiotisk tøv som en eller annen har satt på trykk og tvunget andre til å følge under trusler om dødsstraff.

Det er ikke mye som fører verden framover i islam. Stort sett bare terror og elendighet. Slik som det ser ut for meg så ble storheten i islam skapt av andre enn islamistene. Altså lever disse på en livsløyn. Jeg kan ikke se et eneste positivt trekk med denne læren. Det tror jeg ikke så mange muslimer gjør heller om de virkelig tenker seg om. Det må da være et tankekors at så mange flykter til vesten for å få et bedre liv. Og utrolig dumt å undergrave sin eksistens med å forsøke å ødelegge det samfunnet som de tross alt lever i og av. Slik virksomhet gir ikke mye respekt. Så jeg sier igjen, de som ikke liker vårt levesett og vår kultur bare reis til der meningsfellene befinner seg og la oss være i fred. Det er nok av tullete provokasjoner for lengst.

Ståle

29.03.2017 kl.07:20

Belan: Er Canada noe å følge??

De har nettopp innført en blasfemilov som i praksis forbyr kritikk av religion.

Er DET noe å følge?

Er det noe Islam virkelige trenger for å utvikle seg, så er det kraftig og vedvarende kritikk.

Magnus

29.03.2017 kl.09:26

Canada:

Er dette et land vi kan lære av? Canada ligger på et annet kontinent, langt fra Midtøsten.

De flyktningene som kommer er utvalgt av FNs Høykommissær for Flyktninger. Deres helse er undersøkt, likeså om de har kriminell bakgrunn. Deres identitet er varig registrert gjennom biometri. Canada foretrekker hele familier, kvinner og barn, men vil unngå enslige menn, dels av sikkerhetsgrunner, dels fordi de er vanskeligere å integrere.

Det er dette som er årsaken til Canadas "suksess" på innvandringsfeltet. De har ikke samme asylstrømmen som i Europa, og vil aldri få det.

Ryddegutt

29.03.2017 kl.09:37

"Mehtab Afsar sier at det som er viktig er hva du har i hodet ditt, ikke på hodet ditt. "

Akkurat her avslører jo det man har på hodet nettopp hva man har i hodet sitt...

Ove

29.03.2017 kl.09:41

Niqab representerer fundamentalistisk islam som IS, Taliban, Al Qaida, Boko Haram, Al shabab med flere.

atle

29.03.2017 kl.10:02

Det største meningsløse idioti som finnes i vesten, er all oppmerksomheten og alle anstrengelser som de som har en tullete overtro blir tildelt.

Selvsagt er kulturforskjellene i fra Somalia eller Afghanistan så enorme, at det vil vises i ord og handling. De som kommer i fra Somalia er Somaliere, selv om de bor på Smøla. Uansett hvor velmenende vi er og hvor mye resurser vi bruker, forblir de det til sin død, så hva er poenget??

Hvorfor skal vi bruke av vår overskudd til å legge til rette for at andre kulturer skal leve som i sitt opprinnelse-land her på vår bekostning?

Hvis de ønsker å bo i egne parallellsamfunn, og takke Allah, så la dem gjøre det, men da skal ikke den norske staten betale for å gjøre det mulig.

Kim

29.03.2017 kl.10:13

Jeg hørte lederen for islamsk råd i debatt på NRKs Dagsnytt-18 i går. Han var uten tvil den mest aggressive av debattantene og den som sto for flest personangrep. Han hadde en hel kortstokk av diskriminerings- og offerkort. Og han avsluttet i kjent stil med å dra hatkortet mot sine meningsmotstandere.

Kyrre

29.03.2017 kl.10:19

Leyla Hasic MÅ ikke gå med Niqab, hun har VALGT å gå i Niqab for å trekke seg unna andre "Jeg føler meg veldig vel i nikab. Den viser det jeg ønsker at andre kan se av min kropp"

Alle kan ha behov for å gjemme seg bort til tider, men på et nivå må samfunnet også ta hensyn til hvordan dette påvirker andre borgere.

Jeg kan ikke velge å gå uten klær i butikken, som er minst like naturlig som å gå på butikken med bare hull til øynene, nettopp fordi dette er "til sjenanse" for andre. Hvis bikini er en minimumspåkledning for offentlig ferdsel bør hette/hijab være maksimumspåkledning. Noen rammer bør man ha for hvor mye man får se av dem man skal forholde seg til.

truthspeeker

29.03.2017 kl.10:38

hva hadde hendt om det kom en katolsk prest som sa at han skulle være en ledende figur i mekka for de kristne og hatt et stooort kors synlig rundt halsen til enhver tid mens han var der nede......hva tror dere hadde skjedd med han?........anyone?

KjetilT

29.03.2017 kl.10:55

Halleluja, Ståle! E det verkeleg sant at Canada har innført ein så sæl blasfemiparagraf i lovverket? Pris Herren! Då vise dei veg for oss ôg. Den lova synst eg me ôg ska innføra, då blir det nett lika gudommelegt hjå oss som i gamle dagar då det inkje va lov å visa blasfemiske filmar på kinoen. Og at både KrF, Kristenkonservativt parti og Kristent samlingsparti ønske å innføra denna lova, det e sikkert ôg, det. Eg e ôg viss på at KrF vil pressa gjennom ultimatum for kven dei vil støtta i regjering, at dei då MÅ innføra lova. Det kan inkje verte betre, det er mest så eg begynne å tala i tungar ôg.

Sohrab

29.03.2017 kl.11:18

Nikab er fra saudi Arabia.muslimer ikke er egnige i nikab bruken .nikab må forbyes i norge .du kan ikke se bak nikaben hva gjemer seg ...alle som reklamere nikab må ikke gis jobb som reprsenterer slike tro samfon .

Jeg er i fra iran og sterk i mot broken av nikab.

Saudi arabia betaler til moskene i verden petrol dolar til at imamene i moskene lærer og betaler til at sånne idologi forsetes.

Stop vahabism og salafism islam som saudi arabia med penge seken er den store under grun mafiaen som er venn med vesten ......

legoman

29.03.2017 kl.11:32

hat det eller elsk det. Islam kommer til å ta over verden igjen......

Maria

29.03.2017 kl.11:35

Veldig bra og korrekt analyse som regjeringen og alle andre politikere burde lese.

Men, det hjelper ikke noe særlig for politikere som er politisk korrekte, naive, feige og som skal alltid bortforklare alt i forbindelse med islam i Norge for å øke antall stemmer til eget parti

Zain

29.03.2017 kl.11:43

I Canada er det fra denne uke av ikke lov å kritisere islam. https://www.rights.no/2017/03/kanada-gir-stakkars-islam-ekstra-beskyttelse/

TheFuture91

29.03.2017 kl.11:45

mørke skal kaste ut mørke i universet!

Eventyrbøker!

Arvid

29.03.2017 kl.13:17

Dette er strategien. Tilpasse samfunnet til islam litt og litt. Ved motstand påtar man seg offerrollen. Mehtab Afsar mener kritikerne av ansettelsen oppfordrer til diskriminering av dem som går kledd annerledes. Det står banket i koranen og hadithene hva det endelige målet er

Kai Inge Buseth

29.03.2017 kl.14:25

Dette er selvfølgelig steg 2 i taktikken: Om vi setter foten ned for niqab blir det enklere å få aksept for steg 1 i taktikken, nemlig uniformseffekten hijab. Den blir jo nå rent "ufarlig" i sammenligning og vi vil jo ikke være helt urimelige heller, eller hva. Men: Djevelen bor i detaljene.

Slik får de spredd ideologien og gatebildet vil med tiden bli en indikator på styrkeforholdet.

Og flere steg vil komme. Der er nok diktater og forordninger å ta av i Islam, som ingen nordmann har bedt om å få tredd nedover hodet, men som sniker seg inn bakveien med nyttige idioter som døråpnere. Godt da at vi fortsatt har biter av media som ennå ikke er kneblet og som kan avsløre den ene tingen mer grotesk enn den andre. Finansiert av naive vertsland.

Lizzie Efemie

29.03.2017 kl.14:34

Når vil folk våken opp til å forstå orde HIJRA kan bukes sammen med JIHAD og det er det Islams råd driver med no...

Bjørn Dahl

29.03.2017 kl.15:00

Er vel ganske pretensiøst og arrogant å tildekke det gud har skapt. Det man sier implisitt er jo at gud har gjort feil og at man vet bedre, eventuelt forstår gud bedre enn gud selv.

Khalid Raja

29.03.2017 kl.16:48

Heldigvis, IRN kommer godt ut av denne uansett. Enten de viser at kvinne med niqab er godt integrert og viktig ressurs, eller de viser at nordmenn er islamofobe rasister. Så det vil uansett gå bra til slutt. Og det er enda bedre, for selv om vi taper denne kampen så blir alle nordmenn glade når vi kommer senere med krav om bare hijab. Da det blir veldig lett å få dem til å gå med på det, med smil om munn og veldig fornøyd. Det vil være bra og en seier for ære og RESPEKT! Takk for seg.

Mari

29.03.2017 kl.17:25

For oss som har opplevd vold/ran av maskerte mennesker så er faktisk et møte med en person i niqab en skremmende opplevelse...Jeg vet at dette blir en litt annen vinkling av saken, men høyst reell for meg og sikkert for andre også. Vi må kunne kreve at mennesker ikke dekker til ansiktet sitt ute i storsamfunnet.

Dipper

29.03.2017 kl.20:35

Jeg er enig i at denne generalsekretæren i IRN er en arrogant slu rev. Han er usympatisk og en meget dårlig representant for Muslimer. Jeg husker han sto og flirte på TV da drapene skjedde i Frankrike. En oppfordring til alle Muslimer, kvitt dere med denne personen, hvis ikke blir det mer splittelse og islam fiendtlighet i landet.

29.03.2017 kl.21:18

Islam kommer ikke til å ta over verden igjen. Innen den tid kan kan nås så er det ikke sikkert at noe her på jorda er som nå....

Svein Andersen

29.03.2017 kl.21:30

Dipper bra sagt.

Det neste blir vel at KKK krever å få bruke sine avskyelige hetter som også dekker deres identitet.

Disse tildekkende kvinneplaggene minner meg mye om voldsmenn og ranere som bruker å maskere seg og skjule sin identitet.

Dette er veldig skremmende for mange flere enn meg og helt uakseptabelt i vårt samfunn. Mange barn må jo også bli svært skremt av disse som går rundt som spøkelser og fugleskremsler. Jeg gruer meg allerede nå til å møte en eller flere av disse i ei mørk gate eller på andre skumle steder - jeg kan jo ta de for å være overfalls- eller voldsperson.

Anne K.Hansen

29.03.2017 kl.22:56

Det er på høy tid myndighetene våkner opp fra sin Tornerose-søvn,-de har sovet lenge nok nå. Dette skremmende kostymet må forbys i det offentlige rom.Myndighetene må ta innover seg at de har egne borgere også i dette landet og ikke bare innvandrere og spesielt muslimer. Knefallet for muslimer koster dyrt for det norske folk og landet,-takket være myndigheter som ikke er i takt med virkeligheten. Det vi nå er vitne til er utrolig nok i Norge.Stopp galskapen før det blir enda flere av dem.Det er utrolig frekt og diskriminerende mot det norske folk å kreve å få gå slik kledd.Denne fyren i Islamsk råd er en katastrofe for landet.Galskap at det bevilges av skattebetalernes penger til den samme katastrofen.Gjenstår å se om politikerne er såpass handlekraftige som det forventes av dem,-nemlig at pengene trekkes tilbake!

Det har gått så langt at de dominerer over myndighetene og det er farlig for fremtiden i dette landet. Vi vil ikke ha det sånn. Vi vil leve som norske borgere med våre tradisjoner og levemåter,ikke som nå at det er vi som må tilpasse oss dem! Politikere det er Nok nå!

30.03.2017 kl.06:11

"De tilpasser seg, hvis endringene skjer i et rolig tempo." Først tenkte jeg at han mente de norske kvinnene med niqab. De som er bosatt i Norge. For det trur jeg at de vil gjøre. Ønsker at det var det han mente. Og så får vi i mellomtida bruke tida på det som virkelig er viktig. Hvordan få til en god integrering, så folk raskt kan bli bidragsytere i samfunnet? Slapp av og ha en fin dag. Med eller uten hodeplagg.

30.03.2017 kl.08:18

Tusen takk til deg shahram shayghani for dette flotte innlegget. Fortsett dette gode arbeidet.

Gunn T Solli

30.03.2017 kl.17:33

Jeg synes at hvis Islamsk Råd skal være brobygger mellom etnisk norske og muslimer, så har denne lederen skåret over den greina de kunne ha sittet på. Nicab/burka hører ikke hjemme i Norge. Da bør de oppsøke et muslimsk land hvor dette er vanlig påkledning. Det er rett og slett undertrykkende for kvinner og ødelegger sikkert mye for de muslimske kvinner som prøver å leve sitt liv og kan uttrykke seg i et fritt land som er demokratisk.

Håkon Sægrov

01.04.2017 kl.21:39

De tror blindt på Koranen som påbyr dem å drepe alle som ikke er Muslimer. Og slike tillater vi å komme til Norge!!!

02.04.2017 kl.09:13

Hvorfor er der nesten bare menn som kommenterer saker om niqab og hijab? Hvorfor har dere så stoore problemer? Hørte på P4 at menn bruker 1/5 del av livet sitt til å se på kvinner. Er de noe som er i veien for dere? Er det noe dere ikke får se? Vi damer vet at dere ser på rumpe, hår og bein. Da forstår jeg at dere får store problemer med å se på damer med hijab og lange skjørt eller vide bukser. For ikke å snakke om niqab. Kanskje det er så enkelt slik at disse damene ikke ønsker å være et kjønns-/sexobjekt ute i det " felles rom", kanskje vi frigjorte norske som blir stirret/ klådd på ute på by'n mot vår vilje, kan få en ide? Jeg har ihvertfall stor forståelse for at mange kvinner vil være et menneske, ikke et kjønnsobjekt ute i det "felles rom". Tror ikke dette har noe med religionen Islam å gjøre, det er rett og slett tradisjon i ulike kulturer. Og jeg tror ikke at mennene tvinger dem til dette. Det er ikke mer enn 100 år siden det var slik i Norge også.

Audun Berg

05.04.2017 kl.05:23

Islamsk råd bør legges ned og lederen utvises fra landet. Hva tror dere hadde skjedd om vi hadde reist til et av muslimlandene og opprettet et kristent råd? Vi hadde sannsynligvis blitt henrettet på stedet. I demokratiets navn og med våre skattepenger hjelper vi disse sleipe ormene å undergrave vårt land. Lederen for rådet er en farlig mann som er en mester i manipulering og ordgyteri. Det er ikke noe behov for et slikt råd i Norge. Om muslimene vil integreres så er det bare å oppføre seg som vanlige folk uten alle disse dikkedarene og påfunnene. Men om hensikten med å komme til Norge er å undergrave vår kultur og vårt samfunn for så å overta landet og innføre diktatur da er det bare å si klart ifra at det passer oss ikke. Vennligst forsvinn fra landet på kortest mulig tid.

Og til denne kommentaren uten navn vil jeg si at slutt med dette sexhysteriet og kom ned på jorden. Det er helt naturlig å se på det annet kjønn og slik må det være. Hele naturen er bygget opp på reproduksjon den naturlige veien. Noe annet er hva kvinnfolkene har presset fram av perversiteter med kjemikalier og maling og juggel. Se på naturen og lær. Den sterkeste overlever. Den med det største utstyret, med de fineste fargene, med den mest avanserte dansen eller med sang. For ikke å snakke om menneskene med mest penger. Slik har det vært til alle tider. Men nå har hysteriet overtatt virker det som. Det skal ikke lengre forplantes naturlig, men insemineres og sorteres. Sykt, spør dere meg. Lesber og homser skal på død og liv ha sine egne barn? Men andre skal føde dem og med kunstig hjelp. Sykt. Var det ikke bedre å hjelpe noen av de barna som mangler familie isteden? Det er nok av dem rundt omkring. Om disse oppskrytte kvinnfolkene ikke tåler å vise seg så får de bare holde seg til kjøkkenbenken hjemme. Kanskje muslimene hadde funnet ut dette for lenge siden. At noen er mer attraktive enn andre er naturlig og disse blir selvfølgelig sett på, men tenk på de som ikke får oppmerksomhet. Hva med dem? Heldigvis er det ofte slik at de som ikke har utseende med seg har andre kvaliteter så de vil overleve likevel.

Men slik som det har blitt etterhvert så er det ganske betenkelig. Det er på tide å begynne å oppføre seg naturlig. Vold og perversiteter er ikke løsningen. La heller ungdommen se nakenbilder og enkel porno som viser hvordan det gjøres og mange problemer vil løse seg selv. Nysjerrigheten må tilfredsstilles. Faktisk er biologi og forplantning ganske fasinerende. I det hele tatt all reproduksjon av levende organismer. Jeg velger å tro at det må være en intelligens bak det hele og den intelligensen heter ikke Muhammed. Han blir for liten i det bildet der.

Jeg sier som jeg har sagt mange ganger før, de som ikke liker seg i Norge står fritt til å finne seg et annet land. Men slik som det utvikler seg så har jeg en følelse av at flere enn USA vil bannlyse muslimer.

Skriv en ny kommentar

hits