Niqab - symbol på fremskritt for den muslimske kvinnen?

Portrait of a woman looking through blue face veil
Licensed from: moodboard / yayimages.com

Den norsk-pakistanske høyrepolitikeren Afshan Rafiq støtter Islamsk Råds ansettelse av kvinnen med Niqab og kaller dette for et fremskritt og en modig handling i et intervju med VG 30.03.17. Hvis vi skal følge hennes logikk, så betyr det at ansettelse av kvinner med dette plagget er et bidrag i kampen for kvinnefrigjøring.

La meg først si dette: For meg virker det som en tragikomedie at jeg, en muslimsk innvandrer fra Iran, i år 2017 skal skrive en blogg for å argumentere mot bruk av Niqab. Hvis noen hadde reist med en tidsmaskin til meg på 90-tallet og hadde sagt at det er akkurat det jeg skal bruke tiden min på i 2017, ville jeg ledd av ham. Men nå roser en kvinnelig politiker fra Høyre ansettelsen av en kvinne med Niqab i en stilling som skal bidra til brobygging mellom muslimer og storsamfunnet og anser det som et fremskritt. Og det triste er at hun ikke er alene her. Siden dette er ett av kronargumentene som brukes til støtte for ansettelse av en kvinne med Niqab, vil jeg gjerne avklare en viktig misforståelse for dere her.

Kvinnen i en Islamsk stat lever i en helt annen virkelighet enn Kvinnen i Norge

De som argumenterer for den enkelte kvinnes ve og vel i denne saken sier følgende: Det er fint for en kvinne å komme seg i arbeid og ut i samfunnet uansett. For henne er dette et skritt fremover.

Denne logikken er tatt ut av sin sammenheng i Norge. Hvis vi levde i en Taliban eller IS-styrt verden der kvinnen var tvunget til full tildekning, ikke hadde lov til å være ute, gå på skole eller være i arbeid, ville denne logikken stemme. Slike stater jobber systematisk for å utslette Kvinnen og hennes identitet. Ja, i slike stater er det fint at denne kvinnen bringes ut av isolasjonen og til en arbeidsplass. Jeg ville absolutt støtte hennes søknad om arbeid. Egentlig sier hennes jobbsøknad masse om mentaliteten til henne som bor i en stat som tvinger henne til full tildekning og begrenser hennes livsutfoldelse. Hennes jobbsøknad er et rop om hjelp, et forsøk på å komme seg ut av et fengsel og en frihetskamp. Ja, denne kvinnen, om hun befinner seg i Afghanistan, Syria eller Saudi Arabia, må støttes.

Heldigvis bor vi i Norge. Et land som har kommet mye lengre enn mange andre land i verden når det gjelder likestilling mellom menn og kvinner. Vi lever i et land der likestillingen forsvares med lovverk og diverse politiske tiltak. Situasjonen til Kvinnen i Norge er ikke den samme som i en Talibanstat eller Islamsk Stat. Kvinnen som tar på seg Niqab i Norge, av fri vilje, har valgt en ekstrem ideologi som er diskriminerende, både mot kvinner og menn. Hun har bevisst tildekket seg på en grotesk måte, uten å ta hensyn til sine medborgere. I et moderne og demokratisk samfunn med så mye individuell frihet, har vi enda større ansvar for valgene vi tar. Et slikt valg har ikke bare konsekvenser for den enkelte som tar valget, men også for de øvrige borgere i samfunnet.

Jeg vil si at bruk av Niqab er hensynsløst og egoistisk. En kvinne som velger å ta på seg Niqab i Norge tar ikke hensyn til sine medborgere som har krav og rett på å vite hvem det er de skal forholde seg til. Hun tar ikke hensyn til sine barn som blir utsatt for et psykisk ubehag når de går ut sammen med sin mor. Hun tar ikke hensyn til samfunnets behov for sikkerhet i en tid med fare for terror. Hun tar ikke hensyn til hvordan denne handlingen bidrar til skepsis og stigmatisering av den øvrige befolkning med muslimsk bakgrunn. Denne listen kunne vært lengre men jeg stopper her.

Tusen skritt tilbake i likestillingskampen for kvinner
De som gjerne vil se det positive i ansettelsen av Niqabkledde kvinner, må se på konteksten. Vi lever ikke i Saudi Arabia eller Afghanistan, vi lever i Norge. Denne Niqabkledde kvinnens ansettelse handler ikke om et rop om hjelp eller et ønske om frihet. Det er heller en maktdemonstrasjon, en understreking av at her har min ideologi kommet for å bli. Det er et hint til alle muslimske kvinner om at det er slik en anstendig kvinne skal være kledd. Det er et hint til alle politikere og arbeidsgivere om at hvis dere ikke ansetter meg så er dette diskriminering. Det er en appell om å akseptere degradering av Kvinnen i samfunnets kollektive psykologi. Det er en eksternalisering av skyldfølelse for storsamfunnet (ansetter ikke dere meg er dere islamofobe og rasister). Det er til syvende og sist et bevisst valg om å ta tusen skritt tilbake i likestillingskampen for kvinner.

58 kommentarer

Abida

02.04.2017 kl.19:48

Det er ingen fremskritt men tilbakeskritt.

Vi har nok unge som som sliter under æreskulturen.vi trenger tydelige voksne i dagens tokulturelle presset unge har.Hva Gjør dette med unge som er I risiko for radikalisering når de ser at niqab er fremskritt? De får bekreftelse på at kanskje radikalisering er noe positivt. Nå må vi sette stopp for denne galskapen og tro at niqab er tegn på frihet

AndersInge

02.04.2017 kl.20:55

Ja vi lever i Norge og det er ganske tragisk at en norske politikere kan kalle dette for et fremskritt og en modig handling.

Bra vi har blogger som din som kan opplyse uvitne politikere og andre om dette undertrykkende plagget.

Stå på Shahram Shaygani.Tommel opp.

Kai Inge Buseth

02.04.2017 kl.21:20

Dagens politikere tydeliggjør behovet for en IQ test og andre prøver for å bevise skikkethet til å lede landet. Når det eneste de presterer er å kjøre på med føleri og bakvendt logikk så viser dette at vårt system for utvelgelse av personer til de viktigste stillingene i landet overhodet ikke fungerer. Politikernes avgjørelser har ikke bare følger for en stor bedrift, men for HELE nasjonen. Likevel kreves null og niks av dem. Ingen evne til konsekvenstenking og enkel logikk. Ingen deltagelse i det arbeidslivet de skal styre. Istedenfor premieres de som har gjennomtrekk i toppetasjen og er størst i kjeften, siden billig retorikk er disses varemerke og slukes rått av befolkningen.Det er derfor det er likegyldig hvilken hatt de har på i departementene. De vet like lite om hvert av dem og kan derfor flyttes som kunnskapsnøytrale brikker dit det er en ledig plass. Så vi må styrke utvelgelsesprossessen med krav som til næringslivsledere og få inn bindende folkeavstemninger i saker som er for viktige til at politikere skal få ødelegge for befolkningen.

Vriom

03.04.2017 kl.01:24

Det er rimelig frekt av niqabkvinnfolka i Europa å hevde sin rett til å bruke det hersens plagget når man vet at millioner av deres medsøstre i flere land TVINGES inn i f**nskapet!

Brydde de seg om de kvinnene, tok de ikke på seg plagget i Vesten. Det er ikke noe å diskutere.

Avisen Adressa hadde nylig noen gamle bilder " på trøkk" på nettet. Et av dem var av to kvinnelige kunder i en musikkforretning i Afghanistan. Bak disken stod en mann i dress. Kvinnene hadde skjørt med lengde rett under knærne, ingen hijab, ingen niqab. Vestlig kledte, alle sammen. Bildet kunne vært fra en hvilken som helst platebutikk i Vesten. Det var fra 1950årene en gang.

Så kom vel maktsjuke islamister og kriger. Landet gikk jo baklengs inn i fremtiden. Nesten til steinalderen sett med våre øyne :)

Henny Holt

03.04.2017 kl.02:00

GU' BEVARS!

IRN (Islamsk Råd Norge) har ansatt konvertitten og niqab-dama Leyla Hasic alias Melissa Colakovic (vår nye Malika?) som kommunikasjonsarbeider. Prislapp: 1/2 mill. av våre skattepenger, og hun var den best kvalifiserte i følge IRNs generalsekretær Mehtab Afsar:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1774010192913007&set=a.1402739983373365.1073741829.100009121315043&type=3

Skulle jammen likt å se CVen hennes samt stillingsinstruksen! (( :-D ))

***

Samfunnsdebattanten Muhammed Qasim Ali spør idf retorisk: "Om Leyla Hasic ikke får jobbe, hva ellers skal hun gjøre? Gå på Nav og motta «skattebetalernes penger»?" Mitt forslag er at hun hiver av seg niqaben og går tilbake til kaféjobben sin! Før hun konverterte, ble radikalisert og ikledde seg niqab, så var hun en vanlig jente fra Østfold, dog med røtter fra Balkan. Nå er hun kjent for sitt glødende hat imot Vesten og sine virkelighetsfjerne jødekonspirasjoner. Det sier litt om i hvilken retning IRN er på vei!

Leyla Hasic er altså ikke, slik man kan få inntrykk av, en dypt religiøs og forskremt importert analfabet fra det fjerne Østen, som ikke har sett annet enn teltveggen, jordgulvet, det åpne ildstedet og kvinnelosjen i den lokale moskéen, og som derfor er prisgitt det norske NAV.

De som har hjernevasket henne og forvrengt hennes verdensbilde, burde skamme seg! Det er gjort av ren og skjær ondskap, og jeg håper de må stå til ansvar.

ingrid

03.04.2017 kl.08:58

Et flott innlegg, jeg er så enig. Men vi må også takke

våre feige politikere for at ingenting forandrer seg.

Tenk at høyrepolitikere kan utrykke seg så idiotisk.

At de kan HYLLE en kvinne som bærer niqab. Jeg skammer

meg over disse politikerne, slike naive uttalelser viser

bare at de ikke har viten nok om islam. Helt latterlig,

slike politikere vil vi ikke ha, Høyre mister heldigvis

masse stemmer pga. deres utsettelser, de tør ikke å si

ifra, de bare vrir seg unna. Og damen som jobber med

niqab burde skamme seg, hun viser at hun støtter det

som skjer med hennes medsøstre i muslimske land.

Skam deg dypt, du må være veldig uvitende, og slik kan

du heller ikke være nok utdannet til den jobben du nå

har fått. Jeg skammer meg over kvinner som deg.

Espen

03.04.2017 kl.09:37

Bra skrevet, redd det preller av på majoriteten av norske politikere som ikke evner å se lenger enn sin egen nese.

Surena

03.04.2017 kl.10:01

Våken up dere er ikke Batmann eller Zoro ! Niqab kanskje gir litt sære følelser til noen kvinner lik som de føler seg spesielt rebelle eller noe sånt. i Moderne tiden nå ble inført av venstre orienterte og kommunisktiske vennlige grupper i Midtøsten med å sabøtere fred/demokrati også et alternativ for 5. kolonister .Niqab er veien til teror og vi må ikke ta riksen å velkommme folk med det i Arbeidsplassen. med stor respekt til den dame som bære niqab vi er ikke mot deg , men niqaben din kjære borgere!

Runar

03.04.2017 kl.10:08

Islam går jo bakover,så dermed ser endel muslimer dette som et framskritt..

Dipper

03.04.2017 kl.10:13

Kjære kunnskapsrike Shahram Shaygani, vennligst send dine innlegg til regjering og Storting, og anmod om at folk som hater vesten bør få reisepass. Vi får ikke stoppet denne makabre evolusjonen av Islamske og Muslimske vaner. Små jenter under skolealder går nå med hijab. Det kan umulig være noe annet enn en maktdemonstrasjon fra foreldre som i grunnen ikke setter pris på å bo her i landet. Vi får ikke stoppet denne arrogansen overfor det norske folk hvis vi ikke klarer å engasjere fornuftige politikere.

per elvis

03.04.2017 kl.10:19

Islam er noe vi må finne en kur imot før det er for sent

Kyrre

03.04.2017 kl.10:38

Nøkkelen her ligger i at "Leyla" selv har valgt Niqab. Da kan hun også velge noe annet.

Hun velger Niqab fordi hun ikke ønsker å vise noe av sin kropp, uten å bry seg om hvilken sjenanse dette påfører andre som blir utrygge og ubekvemme når de ikke kan forholde seg til et ansikt.

Hvis hun mener påkledning er en grenseløs frihet bør hun da også godta at noen går helt uten klær, uten tanke på hvilken sjenanse det måtte påføre andre.

Hvis åpning kun til øynene skal være legitim påkledning bør det også være tillatt om Odins Soldater velger å gå med finlandshette fordi deres rolle som "samfunnsstøtter" ikke skal forbindes med deres utseende. KKK-antrekk bør også være tillatt om den politiske signaleffekten plagget sender ikke skal bety noe.

Ahmed

03.04.2017 kl.10:49

Shahram du er ingen muslim. Det eneste du gjør er å kritisere og skape hat for den relgionen du påstår å følge. Det går bra bare fortsett med det du, "muslimen". Vi får se hva som skjer med deg foran Allah når du må svare til han du liksom følger. Du klarer å lure disse stakkars menneskene men heldigvis finns det blant dem mange som vet bedre enn å høre på deg som er såkalt en" islam ekspert" . Eneste ekspert du er på er å skape hat mellom mennesker!

Shahram Shaygani

03.04.2017 kl.12:22

Ahmed: Jeg svarer deg slik alle som følger denne bloggen ser på vår dialog. Nei, de som skaper hat mot muslimer er de som holder på barbariske, arkaiske og kvinne diskriminerende atferd i navn av sin religion. Jeg snakker om de som skaper avstand, definerer seg ut og behandler andre som ikke er muslimer med forakt. Jeg gjør muslimene, inkludert deg, en kjempe tjeneste. Jeg viser at det finnes håp og det går an å leve sammen.

Tove

03.04.2017 kl.11:15

NIQAB BURKA OG HIJAB

Jeg var for et års tid siden på ferie i Istanbul.

I en pause i omvisningen i Topkapi og Blue Mosque spurte jeg guiden hva han mente om hijab.

Jeg sa at jeg ikke synes det var så mye hijabbruk her og fortalte han at dette var på vei til å bli en stor politisk sak i Norge.

Han repliserte at hans mor, som gammel muslim, selvsagt brukte hijab. Men Tyrkia, sa han er en sekulær stat og hijab er forbudt i alle skoler og alle offentlige virksomheter.

«Dere i Europa vet ikke hva dere gjør» sa han. «Hijab er et politisk symbol som indikerer støtte til den islamismen som det Ottomanske imperiet var bygget på.»

«Da Kemal Atatyrk la grunnlaget for det moderne Tyrkia etter nederlaget i den 1. verdenskrig, var det vesentlig at symboler som fremmet holdninger som støttet et religiøst definert samfunn, ikke kunne aksepteres.»

Det er dette Tyrkia har erfart. Det er kanskje slik at et land med muslimske røtter som ønsker å forme en stat på demokratiske verdier, har erfaringer som vi burde lytte til

Politisk kamp føres alltid med symboler. Under den tyske okkupasjon av Norge forsøkte den norske motstanden å vise fellesskap og samhold gjennom forskjellige former for symbolikk. Rød topplue, for eksempel, signaliserte motstand mot okkupasjonen. Det ble forbudt av tyskerne. Det neste var blå topplue som så kom på listen over forbudte plagg.

Tilslutt endte det med at for å signalisere sine holdninger gikk «gode nordmenn» med en binders i knapphullet. Det oppdaget ikke tyskerne.

Både tyskerne og nordmennene forsto den enorme betydningen som klessymboler kan ha i en slik kamp om menneskesjelene. «Du tør ikke å stå opp for det du mener om ikke andre også signaliserer det samme.»

Nazistene forsto det. Islamistene har også forstått det. Hijab, burka og niqab er livsviktig for islamistene. Det er som en fane eller merkestang som føres først i kampen for å gi mot og styrke til de kjempende. Kvinnene som går med Hijab sender et signal til alle muslimer:

«Ikke aksepter vestlige verdier, vi støtter et islamsk samfunn! Kalifatet er vårt mål.»

Religionsfrihet er et prinsipp som er et barn av rennesansen og den sekulære stat. I tidligere tider var det et ukjent begrep. Det er en forutsetning for religionsfrihet at staten er sekulær og at alle religioner holder seg til den private og personlige sfære og ikke aspirerer til samfunnsmakt eller prøver å påvirke lov og rett i samfunnet. Tanken om at Guds lov står over statens er uforenelig med religionsfrihet. Da vil den jo etterhvert med loven i hånd, kunne undertrykke religioner basert på andre guder.

Her er det Islam i det moderne samfunn er annerledes enn andre religioner. Islam, som betyr underkastelse, er mer enn en religion. Den omfatter hele samfunnets kultur og organisasjon, rettsforståelse og maktutøvelse. Alle som har studert Islam er klar over dette og det blir heller ikke holdt skult av muslimske debattanter.

Islam står i direkte motsetningsforhold til religionsfriheten som gjelder i den Vestlige sivilisasjon og det er derfor ikke så selvklart at den skal nyte godt av denne samme friheten.

Vis ingen toleranse for intoleransen.

Dag Myhre, Oslo

Odd Olsen

03.04.2017 kl.11:19

Niqab definitivt et fremmedgjørende, og for mange et plagg, som skaper utrygghet og usikkerhet. Derfor hører det ikke til i det norske samfunn. Hijab har vi vel ingen god grunn for å oppleve

den samme utryggheten. Jeg husker godt min bestemor og andre "voksne " damer med skaut, ikke helt ulikt en norsk form for hijab .

Pippi Rødstrømpe

03.04.2017 kl.11:28

"Heldigvis bor vi i Norge. Et land som har kommet mye lengre enn mange andre land i verden når det gjelder likestilling mellom menn og kvinner." Hahahahahohohohohoho! LOL!!! Denne saken viser jo at vi har uendelig langt fram før vi har noen likestilling. Denne stakkars Leyla får jo ikke gå kledd som hun vil engang før hun blir offer for allverdens rasisme og islamofobi fra både norske rasister og til og med hennes egne! Det forteller alle følelsene mine meg, så det må bare være sant. Heldigvis viser Høyres kvinnegruppe vei, og demonstrerer at deres forsvar for den høyst nødvendige sexkjøpsloven ikke var noe blaff. Dette modige forsvaret for positiv antirasistisk og multikulturell bekledning som niqab viser tydelig at de står last og brast med Ottar og Kvinnefronten i de viktigste sakene, noe som bare kan være positivt. Ser deg på Blitzhuset, Afshan!

Jørgen

03.04.2017 kl.11:40

Nå er det heldigvis slik at den overveldende majoriteten av norske politikere har vist sin forakt mot denne ansettelsen, og at det (så vidt meg bekjent) er kun én enkeltpolitiker som har sagt at dette var en bra ting. Så når det skrives i kommentarene her at det "preller av på majoriteten av norske politikere" eller at "vi må også takke våre feige politikere for at ingenting forandrer seg" så tror jeg disse personene må ta inn over seg fakta. Politikere flest fordømmer dette, og politikere flest ønsker definitivt å endre dette.

ingrid

03.04.2017 kl.11:50

Jørgen, hvis politikerne fordømmer dette, hvorfor blir

det aldri gjort noe ? De er for feige, hele bunten.

Disse diskusjonene har vi hele tiden, men ingenting

har forandret seg, eller hva ? HVORFOR? Det lurer jeg på. Hvis politikerne virkelig vil endre dette, da får

de da endelig tørre å gjøre det. !!

Marit Isabella Kverum

03.04.2017 kl.11:51

Tusen takk for ett flott innlegg. Det du skriver her er så sant. Mange kvinner rømte pga dette plagget og ikke utdannelse i sitt land og å bare se dette plagget når du er offentlig ansatt skaper en form for redsel. Jeg jobber sammen med fantastiske muslime kvinner som kan sin historie om hva som er gamle tradisjoner og hva som egentlig står i Koranen. Det er disse kvinnene som er brobyggere til det vestlige samfunn, ikke ekstremistene som skal banke gjennom det ytterliggående.

Paul Kenneth Egell-Johnsen

03.04.2017 kl.11:59

Veldig flott analyse.

Rufus

03.04.2017 kl.12:41

Niqab (og i litt mindre grad hijab) er et plagg som er spesialkonstruert for å segregere mellom mennesker, mellom oss og dem, mellom muslimer og ikke-muslimer, mellom kvinner og menn.

Den som ansetter en kvinne som benytter et slikt plagg godkjenner den diskrimineringen som plagget legger til rette for.

Ahmed

03.04.2017 kl.13:19

Til Shahram

Du gjør oss en tjeneste?? Ved å lyve om din relgion? Ved å bøye/tviste på sannheten for at en folkegruppe skal bli fornøyd med din måte å vise islam på. Vi trenger ikke dine løgner for å klare å leve med andre mennesker med andre verdier. Vi har klart å leve sammen i over 1000 år, plutselig klarer vi ikke det?? Du kan ingenting om islam og ingenting om islamsk historie. Du har bare sett "din" Islam i Iran og du tror 1.5 milliarder muslimer har opplevd det samme som deg?? Takk for "hjelpen" men nei takk! Fortsett med løgnene dine og trakasseringen av oss muslimer. Vi får se om det er veien å å gå fra en " ekspert" som dg!

Shahram Shaygani

03.04.2017 kl.13:32

Ahmed: Vi har klart å leve sammen i over 1000 år? Er du seriøs? Det du gjør er typisk benektning. Du går i forsvar og tar personen, ikke saken. Ahmed, se rundt deg? Forventer du at jeg skal sitte stille og se på at bruk av Niqab skal "normaliseres"? Typisk! Med minste kritisk tenkning, skriker du, roper og beskylder. Du tar det for gitt at DU har rett. Har du noen gang tenkt at DU har misforstått? Har du noen gang tenkt kritisk på det du tror på? Hva er din løsning i forhold til fremtiden for muslimer i Europa? At vi skal holde på det vi har hold på i "1000 år"? At Europa skal tilpasse seg mest absurde atferd og tankesett, fordi du har sett lyset? Forventer du at et moderne samfunn skal bøye seg for en wahabistisk/salafistisk ideologi, fordi den bærer med seg stempelet Islam?

Anne K.Hansen

03.04.2017 kl.13:37

Veldig godt skrevet.Du har det politikerne mangler! Norge trenger slike som deg,stå på!

Hadde politikerne tatt innover seg virkeligheten og vært fremtidsrettet hadde de forlengst satt forbud mot denne spøkelsesdrakten.Gjør de ikke det nå, kommer det til å bli mange slike spøkelser rundt om i landet på sikt.Det er en bekledning som er skremmende og skaper uro for folk flest.

Politikere uten ryggrad og virkelighetssyn lar en gruppe innvandrere sette tiden tilbake til den fjerne middelalder på mange områder.De krever og vi gir etter.Det er ikke så nøye med majoriteten av befolkningen.

Politikere flest er så redde for rasismestempelet,så redde at de går med øynene lukket inn i fremtiden,-hører gjør de heller ikke. Den farlige endringen som har skjedd og er i ferd med å skje i Norge og Europa lar de passere og gjør ingenting for å endre grobunnen for galskapen.Galskapen politikerne selv lar utvikle seg ved sin mangel på å stille krav og samtidig være konsekvente!

Media har også en lang vei å gå.De er ikke noe mindre farlige for fremtiden ved å unngå virkeligheten.

Stakkars våre barn og barnebarns fremtid. Politikerne med sin tafatthet og naivitet fratar våre fremtidige arvinger gode norske verdier,kultur og levemåte.

Valg til høsten.Det har vel aldri vært viktigere å stemme riktig, -med tanke på fremtiden.

Ahmed

03.04.2017 kl.14:01

Slutt med det psykologi tullet ditt med meg, du er en virkelig forvirra menneske. Begynn å ta psykologi timer selv du istedenfor å prøve å " hjelpe" andre hele tiden. Kritiserer en relgion som 1.5 milliarder elsker og følger og tåler ikke selv to setninger med kritikk?? Se på den " vakre, effektive metoden" din å redde verden fra muslimer .Du er en virkelig patetisk mann!

Shahram Shaygani

03.04.2017 kl.16:43

Ahmed: Denne formen du har er et kjerneproblem. Se på hva jeg skrev og se på hva du skrev. Du har bare anklaget meg for ditt og datt. Kan du skrive hvor du er uenig i når det gjelder denne kronikken? Hvor er det jeg sverter muslimer i denne kronikken? Hvor er det du synes jeg skriver feil? Spent på svaret ditt

Audun Berg

03.04.2017 kl.14:45

Ahmed. Hva er det som er så fantastisk med å være muslim? Shahram er en av de få som har forstått noe av det her. I motsetning til deg så gir han inntrykk av å være et tenkende og reflekterende menneske. At vi har 1,5 milliarder forskrudde tankeløse skrullinger på jorden er ikke noe sannhetsbevis. Å kalle islam for religion er en stor miss. Det er en oppskrift på elendighet. Se deg om mann og se hva som er på gang og i gang. Spør deg selv hvorfor folk går til krig. De vil ha frihet. Frihet til å tenke, skrive, protestere og leve i fred. Hjernedøde sære kvinnfolk finnes over alt. Dette utspillet viser bare hvor dum det går an og bli. Desverre har vi for mange tafatte feige politikere som ikke tør å sette begrensninger for dette svineriet her i landet. Bare vent på at diktaturet er et faktum i Tyrkia så får du se. Stakkars folk. Hvorfor er du egentlig her i Norge når du er så god muslim? Hvorfor er du ikke et eller annet sted og kjemper for islamismen? Du kan spørre de som har unsloppet IS så kanskje du forandrer mening.

Ketil S. Andersen

03.04.2017 kl.15:12

Bra innlegg. Utrolig feigt av våre politkere å ikke forby niqab/hijab (niqab light). Dette er jo systematisk kvinneundertrykking som ikke har noen ting med religion å gjøre, men med politikk og maktkamp.

Khalid Raja

03.04.2017 kl.15:34

Bra, Ahmed! Du ivaretar ære og setter RESPEKT! på plass. Men du glemte å fortelle han at han skal se på deg når han snakker til deg. Jeg skal gi et eksempel på hvordan det skal gjøres: "Jølsrud... se på meg, vis RESPEKT!... svar... se på meg... programleder; han ser aldri på meg, sånn ja, litt til, der, litt lengre til høyre... der har vi?n. DU!... Usaklig at det å ikke gå med niqab er horete, okei... Horene, de ekte horene, lissom, går de med niqab eller går alle horer med håret fritt?" Med den strategi taper du aldri debatten. Lykke til!

Dragemor

03.04.2017 kl.15:57

Til Ahmed. Du har nok helt misset poenget her. Mens Sharam har fattet det. Du lever faktisk i et land basert på den kristne kulturen, og slik vil gjerne storparten av landets innbyggere at det fortsatt skal være. Vi liker ikke å bli pådyttet muslimske symboler, enten det dreier seg om nicab eller hijab. Og mennesker som deg, som tror de har enerett på sannheten, ønsker vi faktisk at pakker kofferten og drar tilbake til ditt hjemland. Der kan du praktisere og hylle Islam så mye du vil. Men ikke her.

Sharam har helt rett i at dere bør legge vekk en god del av de islamistiske symbolene du er så glad i. De hører ikke hjemme her, hvis du/dere skal fungere knirkefritt i det norske samfunnet.

Hva du tror på privat, er din sak. Men det skal ikke demonstreres i offentligheten.

03.04.2017 kl.16:33

Islamsk råd gjør alltid "vondt verre" og har en, i mine øyne, helt feil leder.

Jan

03.04.2017 kl.16:47

Hvorfor har vi nordmenn og europeere satt oss i den situasjon at vi må diskutere skikker og klesplagg som hører hjemme i arabiske og muhammedanske land? Denne fremmede gudelæren har da ingen plass i utviklede samfunn.At noen tror at klesplagg og kosthold skal føre dem til paradis er vel en pussighet som er oss uvedkommende?

Jan Johansen

03.04.2017 kl.17:58

Denne diskusjonen hører egentlig ikke hjemme her og skulle aldri ha forekommet. Men takket være majoriteten av våre politikere som ønsker å bytte ut den etniske norske befolkningen (ca 4.3 mill) med islam og muslimer som er en svøpe og forbannelse overalt.

Morten Archer

03.04.2017 kl.18:55

Jeg forundres over at det fremdeles er slik at ingenting vekker en så intens debatt som kvinners påkledning. Sånn har det vært siden lenge før det kom muslimer til Norge. Og det er helst menn som er engasjert.

La meg først si at jeg er ikke glad når kvinner velger å bruke niqab, det er et plagg som burde være unødvendig. Det er også innlysende for meg at når kvinnen må identifisere seg (for politi, passkontroll, e-resepter, eksamen, osv) må hun godta å vise ansiktet.

Shahram Shaygani skriver godt og overbevisende, og har en erfaring som er viktig blir hørt i denne debatten. Men jeg syns han sikter feil. Han karakteriserer kvinner som bruker niqab som hensynsløse og egoistiske. Han følger opp med å pålegge den enkelte kvinne å ta hensyn til andres ubehag og skepsis. Det er her jeg får problemer med å følge han.

Hvis du ser på niqab som en ytring (noe all påkledning kan sies å være), så er det urimelig å måtte legge bånd på sine ytringer fordi det kan medføre ubehag for andre. Det er ikke ytringsfrihet.

Vi må tåle ytringer fra de vi er uenige i. Det er bare i den åpne debatten at vi kan motarbeide de holdningene som ligger bak. Da må kritikken etter min mening i mindre grad rettes mot den enkelte kvinne, og i større grad mot de mekanismer, strukturer og maktsystemer som ligger bak. Her har pressen en stor oppgave å grave dem frem slik at vi kan se dem, og debattere dem.

Shahram Shaygani

03.04.2017 kl.19:08

Morten Archer: Hei takk for svaret. Hvis jeg får lov å spørre tilbake: Mener du at den eneklte kvinnen ikke har ansvar når hun velger å ta på seg et plagg som symboliserer en ekstrem ideologi? Hvordan ville du reagert hvis en norsk kvinne hadde på seg et plag som represnterte en ekstrem ideologi? Ville man si at hun ikke har ansvar for dette? Jeg spør deg og håper at du svarer helt ærlig på dette: Hvis en kvinne med en uniform som representerte en radikal bevegelse i Europa om jobb som brobygger, hva ville du tenke? Hva var sjansen hennes for å få denne jobben hos en norsk arbeidsgiver? Hva er forskjellen?
Jeg mener at denne kritikken mot denne kvinnen som velger bevisst å ta på seg en slik unform er berettiget.
Når det gjelder en saklig debatt så mener jeg at det er akurrat det jeg driver med. Det eneste jeg har brukt i denne saken er min stemme og har skrevet om temaet for å skape en bevissthet rundt dette.

Audun Berg

03.04.2017 kl.20:10

Shahram du har helt rett. Du skriver meget lettforståelig og rett på sak. Stort sett må folk få ha på seg det som passer dem, men det er visse grenser. Jeg tar det som forakt og en provokasjon når noen skjuler ansiktet sitt. Og slike skal lissom bygge bro mellom oss og dem. Nei det der henger ikke på greip. Om noen flykter hit til oss fordi de er forfulgte eller vil ha et bedre liv sammen med oss så er det jo greit, men å egle seg innpå de gamle innbyggerne med tullete krav og idiotiske skikker det går ikke. De som vil spille på lag med oss må gjerne gjøre det, men de som vil innføre en stat i staten kan finne seg et annet land. Vi har greid oss i generasjoner med vår religion og levesett og har bygget et samfunn som muslimene bare kan drømme om. Ingen av muslimlandene er i nærheten av vårt demokrati og velferdssamfunn. For de som ikke liker seg i Norge så er det fritt og finne seg et annet land.

03.04.2017 kl.20:32

Nå må dere SLUTTE Å KALLE NIQAB for et PLAGG - det er ikke noe annet enn MASKERING!! Helmaskering på offentlig sted er forbudt i Norge, jfr. Politilovens bestemmelser. Niqab er HELMASKERING, fordi det ikke går an å identifisere en person under dette! Niqab = maskering.

Shahram Shaygani

03.04.2017 kl.21:03

Anonym: Det er faktisk sant det du skriver, NIqab betyr maske

03.04.2017 kl.21:06

Takk for det, Shaygani.

Hilsen anonym kvinne.

Morten Archer

04.04.2017 kl.08:41

Shahram Shaygani: Jeg tror grunnen til at vi er uenige henger sammen med synet på niqab (og hijab). Du har som utgangspunkt at det er uttrykk for en ekstrem ideologi. Jeg hører kvinnene som bærer dem sier det er uttrykk for tro. Når den som sender et budskap ikke har samme forståelse av meningen som den som mottar budskapet, bør vi være forsiktig med kritikk på prinsipielt grunnlag.

Jeg syns at det brukes mye energi på å kritisere kvinners påkledning. Hvis Leyla Hasic verbalt har uttrykt ekstreme holdninger er det helt på sin plass å kritisere dem, men jeg er syns det er synd at vi så lett konsentrerer vår oppmerksomhet om symboler. Symboler som det er ulik forståelse av hva betyr. Da er det ikke lett å føre en god debatt.

Jeg er spesielt uenig med deg at kvinner skal la være å bære religiøse plagg ut fra argumentet om at det medfører ubehag for andre. Du hadde et tilsvarende standpunkt i et tidligere blogginnlegg om hijab. Jeg kommenterte det den gangen også.

Shahram Shaygani

04.04.2017 kl.10:45

Morten Archer: Kvinner som tar på seg frivillig Niqab tror på en ekstrem tolkning av islam, du kommer ikke unna det. Denne retningen krenker menneskerett og menneskeverd, er antihumanistisk og antidemokratisk. Jeg er av den oppfatning at vi ikke kan godta hva som helst under merkelappen religion. Du skiller mellom religion og ideologi, men er det virkelig så store forskjeller? Begge er jo et tro-system, et sett med tanker og moralske koder. Mener du at vi ikke påvirker hverandre når vi kler på oss? Spesielt når denne klesstilen markerer en tro eller ideologi som er antihumanistisk? Jeg merket meg at du ikke svarte på mine spørsmål. Mener du at hvis en etnisk norsk kvinne hadde på seg en type uniform eller kledde seg på en måte som representerte en radikal eller ekstrem ideologi, ville du være helt upåvirket? Hvis du var arbeidsgiver, kollega eller kunde ville du være upåvirket av motpartens klesstil, hvis den representerte ekstreme holdninger. Morten du er klar over at millioner av kvinner blir undertrykt med dette plagget i verden. Hvis du viste om en stat som diskriminerer systematisk en del av sine borgere fordi den følger en bestemt ideologi, ville du ikke reagere hvis noen hadde dukket opp på arbeidsplassen din med en uniform som representerte denne ideologien? Jeg ber deg om å sette deg ett sekund i mentale verden til et barn som går med sin mor på gatene i Norge der mor er kledd i Niqab? Hvorfor må vi lage offerbilde av alt som er eksotisk eller orientalsk?

Per H Hansen

04.04.2017 kl.09:38

Morten: Du kommer ikke unna det faktum at det er veldig selvsentrert og egoistisk å kreve å bære maske (=niqab) på offentlig sted.

Hvorfor er det slik at visse muslimer bare tenker på seg selv?

Morten Archer

04.04.2017 kl.09:52

Per H Hansen: Der tror jeg de har et overveldende antall forbilder blant oss fra Vesten.

Ahmed

04.04.2017 kl.11:25

HeiMorten Archer

Gudskjelov finnes det mennesker som deg ennå. Ja du er uenig med mange ting som jeg verdsetter høyt og respekterer. Mine dine innlegg er kritiske men uten å såre den andre parten, det er dialog uten krenking av andres verdier. Det et lov i islam å diskutere og debattere med andre religioner. Se på de kjente debattene mellom Ahmed deedat og andre kristne prester. De er saklige, faktabaserte og kritiske men er debatter som faktisk skaper forståelse, respekt og mere felleskap. Ja vi er uenige mange ting men vi kan leve i harmoni med hverandre uansett med å ta hensyn til hverandres verdier og livssyn. Han Shahram bare framstiller oss muslimer som bærbarrer som ikke kan kommunisere, som ikke lytter og bare vil det norske samfunnet bare vondt og vondt. Løgner og løgner. Jeg har bodd 35 år i Norge, jeg jobber, min kone jobber og vi er hardtarbeidende individer som er også religiøse muslimer. Jeg er helt uenig med iSil tolkning av islam og det fleste muslimer er det også. Men vi må nå hverdag oppleve å bli hånet, angrepet, trakassert, og behandlet så dårlig fordi vi er muslimer. Vi blir alle skjært over en kam. Og han her bloggern bare gjør det verre med å skrive feilinformasjon og svartmale oss pga hans personlige opplevelser av islam. Jeg har aldri sett eller opplevd i mine 35 år i Norge så mye hat og så mye splittelse i samfunnet som jeg ser nå og det er ikke bare oss muslimenes skyld. La oss begynne å snakke og kommunisere som siviliserte mennesker. Vi muslimer er klar for det.

Shahram Shaygani

04.04.2017 kl.12:41

Ahmed: Det du skriver e urettferdig Ahmed. Jeg har ikke svartmalt eller generalisert muslimer. les mine blogger med et nøytralt bilde. Jeg diskuterer bruk av Niqab her. Svar på det som står i teksen, vis til alle HVOR jeg har gjort mot "muslimene" det du mener med klare eksempler. takk

Frode

04.04.2017 kl.11:55

Shahram Shaygani: Det føles ikke som tusen skritt tilbake når jeg leser denne bloggen. Veldig godt skrevet, kort og godt. Det finnes ikke noen gode argument for Niqab. :)

Frode

04.04.2017 kl.12:01

Det er troverdigheten til noen Imamer som har gått 1000 skritt tilbake.

Per H Hansen

04.04.2017 kl.12:05

Ahmed: Du sier innledningsvis "Shahram du er ingen muslim. Det eneste du gjør er å kritisere og skape hat for den religionen du påstår å følge." og så påstår du videre han lyver om Islam.

Når du går til personangrep, istedet for å ta ballen får du få litt tilbake: Kjære deg Ahmed, det er jo du som lyver. Islam krever ikke niqab, hvor har du fått dette fra?

Den som er religiøst indoktrinert og ikke klarer tenke selvstendig, kan ikke se at han tvert i mot fremstår som en av de bedre muslimene - måtte bare alle muslimer følge hans eksempel.

Eksempel på indoktrinert? En som ikke kan innse at niqab er kvinneundertrykkende, behandler kvinner og menn helt ulikt, dekke seg til, tale, forrang osv. osv.

Takket være misforstått toleranse får religion fortsatt lov å diskriminere.

Denne loven må åpenbart endres, for å støtte muslimske kvinner som burde ropt høyt forlenge siden - om det ikke var for at Islam gir kvinnene taleforbud i forsamlinger og at mennene hevner seg på kvinner som taler.

Ahmed, du hevder deg integrert etter 35 år i Norge. Hvordan kan du påstå du er integrert, når du ikke tilpasser deg det norske samfunnet?

Hva godt har din praktisering av "muslimisme" ført til i det norske samfunnet?

Morten Archer

04.04.2017 kl.12:31

Hei Ahmed

Takk for positive ord. Selv om jeg nesten aldri opplever å bli hetset i debatter, varmet det hjertet mitt å få din tilbakemelding.

Hvis jeg får lov til å komme med en oppfordring så er det viktig at du fortsetter å delta i slike debatter. Din stemme er viktigere enn min for du kan demonstrere at verden ikke er så sort/hvitt som mange vil ha det til. Prøv å få med deg andre muslimer også.

Ahmed

04.04.2017 kl.13:00

Tusen takk Morten. Godt å høre din tilbakemelding. Det varmer mange hjerter tro meg. Jeg skal ta til meg dine råd og jeg er helt enig med deg. Jeg skal snakke med mine venner og vi skal prøve å vise dere alle nordmenn at vi ønsker det samme som dere, det er fred og harmoni. Dette er viktig for oss alle.

Audun Berg

04.04.2017 kl.13:08

Det kan godt hende at Shahram ikke er muslim, men uansett så skriver han fornuftig og godt. Denne Ahmed og hans likesinnede oppfører seg akkurat som beskrevet. De går i forsvar og til personangrep istedenfor å diskutere sak.

Vi kan ta for eksempel; hvorfor skal de kristne drepes? Hvor er toleransen i denne krigsfilosofien? Hvorfor i det hele tatt være muslim, når det finnes bedre alternativer? Jeg kan virkelig ikke se noen fordeler med denne islamismen. Iran ble satt mange tiår tilbake med prestestyret, og lider fortsatt under dette. Drap, tortur, tilfeldige arrestasjoner, diskriminering og æresdrap på familiemedlemmer. Ikke mye å rope hurra for. Folk som forsvarer en slik lære bør snarest kontakte psykolog. De må ha alvorlige mangler i sin tankegang.

Det er merkelig at når enkelte har oppholdt seg så lenge i Norge så er de likevel ikke integrert. Som andre også påpeker så er uniform noe som gir visse signaler. Noen uniformer er det forbud mot av historiske grunner. Men hva da med disse forskrudde kvinnfolkene? Kan de ikke finne en annen å gjøre seg bemerket på? At noen kanskje burde holde kjeft i offentligheten kan en jo av og til ønske, men de har jo også sine rettigheter her hos oss. Men ikke i islamistlandene. Islam er ingen religion, men noe sammenrusket møl for å drive krig mot alt og alle. Mange andre har respekt for levende liv, men i islam så skal det drepes. Jeg kan ikke se noen fornuft i slikt.

04.04.2017 kl.13:11

Shahram Shaygani.

Beklager at jeg ikke svarer på alle spørsmålene dine. Hadde jeg hatt tid skulle jeg startet min egen blogg og svart deg der.

Jeg er enig at det er mye kvinneundertrykking i Islam. Til dels meget brutalt. Men ulike grupperinger bruker de samme symbolene og det gjør det vanskelig.

Det jeg er lei av er at det er så lett å angripe kvinnene. Det er mennenes makt og institusjoner som står for kvinneundertrykkingen. Skriv om dem, mennene!

Jeg fant denne artikkelen:

https://www.minervanett.no/det-er-ikke-leyla-hasic-som-er-problemet/

Jeg skal ikke si at jeg er enig i alt som står der, men her diskuterer man i det minste ideologi og menn med makt. Er ikke det viktigere å diskutere enn hva kvinner har på seg?

Frode

04.04.2017 kl.13:42

Når man setter seg litt inn i denne saken så forstår man fort at hele denne saken har lite med denne damen å gjøre. Det er en mann som vil framstå som en stor sterk mann som ikke er redd for å tale Norges regjering imot. Den best kvalifiserte av 16. !! ? Problemene med denne mannen er helt klart nettopp begynt. Og bør ikke finansieres av Norske skattebetalere.

Janne Langemyr

04.04.2017 kl.14:49

Dette var godt skrevet. Hvorfor skal vi godta muslimers ansiktsdekkende plagg, når andre typer ikke er lov, som finlandshette og andre plagg/symboler som uttrykker ekstreme holdninger? Vi får jo ikke engang bruke et lite korssmykke i offentlig jobbsammenheng (korsnekt for reporter i Sørlandssendinga). Er det ikke også slik at lærere ikke har lov til å bruke kors eller Davidsstjerne o.l. på jobb? Men det religiøse plagget/symbolet hijab er lov, og nå er det noen som vil forsvare bruk av niqab, også...

Sandra Heidene

04.04.2017 kl.15:57

Dette er den beste og mest reflekterte kommentaren jeg noengang har lest vedr denne saken og lignende saker !

Gabriela

04.04.2017 kl.18:13

Jeg leser alle innleggene dine Shahram, som jeg synes er veldig interessante.

Leyla føler frihet når hun ikler seg niqab. Vel hun bor jo i Norge og kan bevege seg alene rundt som kvinne som vi andre tar som en selvfølge. Den kvinnelige Afghanske ambassadøren i Norge sa i et intervju at hun ble slått ned da hun beveget seg alene trillende på en barnevogn i hjemlandet. I Indonesia ønsker de portforbud for kvinner etter kl.23.

Hvis Leyla hadde bodd i Saudi Arabia måtte hun ha hatt

godkjennelse av en mann for å kunne studere eller jobbe som hun nå kan velge selv her i Norge. Der kunne hun ikke ha kjørt bil eller reist noe sted uten samtykke.

Kvinnene kan heller ikke åpne døren. Eller som jeg synes er det mest hårreisende...å ikke kunne beslutte selv når man vil ta med ungene til behandling når de er syke.

Så det kan være lett for Leyla og dekke seg fullstendig og si at hun føler seg fri her i Norge. Det er ihverfall ikke noe modig gjort. Hun gjør seg jo anonym bak sløret sitt.Det er helt forkastelig i et demokrati og et elendig forbilde for yngre generasjon.

Den som er modig og som jeg vil trekke frem er Noman Mubashir. En kjent skikkelse fra NRK med foreldre som kom til Norge fra Pakistan og stod nylig fram som åpen homofil.

Så dessverre Leyla...vi kvinner i Norge ønsker ikke å ikle oss "tvangstrøya" som du ønsker å bære..for mitt vedkommende hadde det begrenset alt jeg har gjort til nå..jeg nevner..konkurranseturn,(var innom håndball,fotball)"lotte" i forsvaret, idrettshøyskolen, jobb i hjemmesykepleien..

Jon-Anders Grannes

08.04.2017 kl.21:35

Vel venstresidens egentlige mål er en radikal samfunnsendring i Vesten. Siden arbeiderklassen ikke har giddet å gjøre væpnet revolusjon i Vesten så har neomarxismen skiftet fokus bort ifra økonomi til Vestens kultur i stedet. Sorry for dem så trumfer sinte aggressive muslimske menn kvinnerettigheter i å angripe Vesten voldelig?

Skriv en ny kommentar

hits