Hijab og læreryrket, del 2

Product here
Licensed from: szefei / yayimages.com

Det var en gang jeg var i konflikt med en lærer. Dette var for mange år tilbake, da jeg var tenåring i Iran. Jeg klaget til min far. Faren min svarte: «Vet du hva som er den viktigste jobben i samfunnet? Det er læreryrket. Det er de som står ansvarlig for at ungdommen skal lære, bli voksne og delta i samfunnet. Du burde høre på læreren din.» Jeg ble irritert på min far som ikke støttet meg, men i dag er jeg helt enig med ham.

Læreren som rollemodell

Læreren er en viktig rollemodell. Jeg påstår at i tillegg til mine foreldre og venner, er lærerne mine de jeg husker best fra min oppvekst. Jeg husker dem med navn, ansikt, klesstil og form. Jeg husker ikke andre like godt og så detaljert. Hva sier dette? At læreren er ikke bare noen som lærer bort et fag. Lærere er rollemodeller og veiledere. Læreren, med sitt vesen, med sin form og med sin direkte og indirekte kommunikasjon, vil påvirke sine elever konstant, lenge etter at den direkte kontakten er over.

Ja til religionsfrihet - Nei til hijab på skolen

Jeg er for religionsfrihet og mener at kvinner (og menn) skal få lov til å praktisere sin religion, så lenge denne praksisen ikke krenker andres menneskeverd. Ett av argumentene som brukes av de som ikke ser noe problem med bruk av hijab på skolen, er at vi i Norge har religionsfrihet. Jeg støtter religionsfrihet, jeg har ingen tro på forbud mot hijab i det offentlige rom. På skolen, derimot, stiller jeg meg svært skeptisk til bruk av hijab. Hvorfor?

  1. Det er ikke noe påbud om å bruke hijab ifølge koranen:
    Det står ikke ett eneste sted i koranen at kvinner skal bruke hijab. Jeg, og mange andre muslimske menn og kvinner, mener at hijab ikke er et religiøst krav. Jeg mener at hijab har faktisk mer å gjøre med kultur, oppdragelse og den politiske situasjonen i verden, enn med religionen islam. Jeg påstår at hijab er mer et påfunn enn et påbud. Dette er et viktig argument, fordi siden hijab ikke er et absolutt krav for å være muslim, kan man ikke kreve fra samfunnet å tilpasse seg behovet for bruk av hijab. Argumentet er enkelt: Det er ingen krav å bruke hijab i islam og man kan være muslim uten den.

     

  2. Hijab er et kompleks symbol med flere signaler: Hijab er et symbol som representerer forskjellige ting. Hijab brukes som et symbol på motstand (jeg går mot strømmen), som en understrekning av egen fromhet (jeg har sterke moralske verdier), som en identitetsmarkør (jeg tilhører en gruppe), som en overbevisning (jeg er nærmere min Gud) og som behov for å få oppmerksomhet (se på meg). Det er likevel én ting som er problematisk med hijab, som jeg har kalt for hijabens mørke side. Den brukes også som en tvangstrøye på kvinner, sammen med en hel del andre påbud og forbud, og hindrer deres utvikling. Hijab har i tillegg blitt et politisk symbol for islamismen, en aggressiv og totalitær ideologi, som har ingen respekt for menneskeverd. Etter min mening, gjør summen av alt dette hijab til et svært kompleks og kontroversielt symbol i dagens samfunn. Barn skal skånes for slike forvirrende signaler fra en viktig rollemodell, læreren.

  3. Barnehijab, den religiøse seksualiseringen av barn: Den islamske verden er nå rammet av en ny tragedie, i tillegg til terrorisme og radikalisering: Fenomenet barnehijab. Barnehijab, slik jeg ser det, er en direkte krenkelse av barnets rettighet til å være barn. Barn, med dette plagget, skilles fra andre barn, utpekes som noe annerledes enn resten av gruppen, ikke minst på skolen. Barn med hijab er dessverre ofte i tillegg pakket inn i typer klær som hindrer henne fra lek og andre relevante aktiviteter. Bruk av hijab hos lærer kan legitimere bruk av hijab hos barn, noe som svært uheldig.    

Skolen er et hellig rom, men ikke i religiøs forstand. Slik jeg ser det, er skolen et hellig rom fordi der finnes vårt samfunns fremtid. Hva våre barn skal eksponeres for i norske skoler i 2017, er et viktig spørsmål, som alle lærere og foreldre burde stille seg. Jeg sier at barna skal ikke eksponeres for symboler som er forvirrende, har mørke sider ved seg, er kontroversielle og gjenstand for diskusjon med intense følelser i media. På skolen skal barn lære, leke, utforske og bli nysgjerrige på verden. Den som bruker hijab, på et overordnet plan, gjør dette fordi hun føler seg vel (hvis hun bruker hijaben frivillig). Hensynet til barnas beste kommer foran dette behovet, slik jeg ser det.

22 kommentarer

FRIDA

09.05.2017 kl.08:19

Shahram Shaygani. Igjen takk for en forklaring rundt din mening om hijab i skole og barnehijab.

Jeg er helt enig i dine synspunkter og meninger.

Norsk kvinne

09.05.2017 kl.10:01

Helt enig i punkt 1,2 og 3. En lærer er en rollemodell, på mange måter et kompass for den vei et ungt menneske vil ta.

Det er heller ikke noe påbud om hijab i Koranen,det er kulturelt betinget.Den bakenforliggende "symbolverdien" i hijab er skremmende,punkt 2.Ikke minst så er det leit og trist å se barn med hijab. Det krenker deres menneskeverd som små barn og hindrer lek og utfoldelse.

Jeg håper at mange leser dette med åpne hjerter og at dine gode argumenter kan skape forståelse og endring.

Jan

09.05.2017 kl.10:05

Hijab er et "våpen" som mange andre islamske symboler. Hijab skal vise oss at islam hører til i Norge og Europa. Derfor er det viktig for dem at hijab er synbart over alt og at de som nekter bruk av hijab staffes. Barn og unge kvinner nyttes fordi de er "uangripelige". Våre vestlige friheter skal nyttes som redskap til å innføre denne fremmede kulturen og gudelæren og derved også til å avvikle våre vestlige verdier. Der religionsfrihet og menneskeretter ikke strekker til brukes vold. Formålet er fremme av islam i Europa. At "68-erne" valgte seg den mest voldelige av alle religioner kan man undres over. Men kanskje er det ikke så uventet som man først tror.

Mohammad Ghods

09.05.2017 kl.10:07

Hei Shahram

Jeg er i mot en sånn slagord (شعار) "Ja til religionsfrihet - Nei til hijab på skolen" og synes at en totalforbudt av hijab vil neppe være til hjelp for noen av parter.

Men en hijabforbudt for mindreårige barn ( under 16) på skoler bør kanskje settes i gang omgående. En slik tiltak vi gi barnet frihet til å velge selv, og samtidig gjennomskuer de ekstreme/totalitære foreldre som er til skade for andre.

En siste ting, vi bør i utgangspunktet være forsiktig med å helliggjøre skole, lærer eller what ever, samme i religiøst eller what ever forstand.

Best regards

Mohammad Ghods

Shahram Shaygani

09.05.2017 kl.10:10

Mohammad Ghods: Takk for interessen! Jeg er i mot total forbud av hijab kjære Mohammad. religionsfrihet skal respekteres og den gjelder alle. Jeg tematiserer bruk av hijab på skolen her og etterlyser en refleksjon rundt det.

Kristin Bruun

09.05.2017 kl.10:40

Du bekrefter det som både Linda Noor og Walid Al-Kubaisi har satt fingeren på: den konstruerte religiøse identiteten i et stort sett sekulært samfunn. Takk for at du skriver så opplysende om dette.

Judas Iscariot

09.05.2017 kl.10:57

Er man så dum at man tror på sludder bør man ikke være lærer.En lærer skal undervise fakta, ikke religiøs løgn-propaganda.

KjetilT

09.05.2017 kl.14:04

Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Judas, du leve opp te namnet ditt, det e sikkert ôg, det. Du prove med det du seie kor naudsynt det e at me får tebake den forkynnande kristendomsundervisninga att. Og då trur eg inkje det e nok å få tebake K'en i KRLE-faget, men at me får tebake Kristendom så fag, så forkynnande og oppsedande fag for borna, det e sikkert ôg, det. Takk for at du underbygge påstanden, nett slik så Herren nytta den verkelege Judas te å frelsa alle kristne menneskje. Halleluja!

AndersInge

09.05.2017 kl.14:58

Helt enig i det du skriver Shahram Shaygani.Lærer og hijab hører ikke sammen.

En lærere skal formidle/opplyse/lære/innformere på en nøytral og faglig måte. En lærer skal ikke fargelegge med egne meininger/holdninger/parti.

Om en derimot ser på hvem som jobber/jobbet på Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier kan varsel klokkene ringe. Beirut terroristen Lars Gule har jobbet der.

Bare partiboken og fargene er rett kan du jobbe mange plasser selv om du er terrorist. Ganske sinnsykt.

http://www.side3.no/norges-frste-internasjonale-terrorist/3091492.html

https://no.wikipedia.org/wiki/Lars_Gule

Dei som skal utdanne lærere bør det også stilles mye høyere krav til. Prikkfri vandel og ingen ekstreme holdninger burde vært en selvfølge.Lærere og utdanning skal "drive" Norge videre etter oljen og da må dei som skal utdanne lærere være kvalifisert for det. Bare det å ha rett parti bok holder ikke. Tror mange burde blitt byttet ut. Tror dei ødelegger og farger nye lærere altfor mye.

FRIDA

09.05.2017 kl.17:08

Hijab signaliserer det som Shaygani nevner her. Derfor ble det forvirrende når Hanan,denne læreren som her omtales var gjest i et TV program på NRK .

Hun sammenlignet å knekke en matteoppgaver som noe bedre enn orgasme. Slik tale forventes ikke av en kvinnelig lærer med hijab .

Forstår hun selv hvordan hun oppfattes tro? Det ble nesten provoserende ut fra de signaler hun gir med sin påkledning,hijab.

Linda Victor Thorsen

09.05.2017 kl.17:46

Jeg er enig i mye av dette, men ikke alt. Det jeg er 100% enig i, er at hijab på barn bør forbys. La dem vente til de er 15, så kan de bedre ta en selvstendig avgjørelse. Når det gjelder hijab på lærere, er jeg ikke fullt så sikker. Jeg ville synes det var forferdelig trist om vi skulle miste en flott lærer som Hanan hvis hun måtte velge mellom jobb og hijab. Jeg synes ikke vi skal sette noen i den situasjonen at de må ta det valget, i alle fall ikke så lenge det ikke er snakk om å følge et uniformsreglement som ikke er forenelig med hijab. (Niqab er en helt annen sak, det synes jeg er en forferdelig uting, uansett). Hijaben hindrer ingen ting, man kan se lærerens ansikt og kroppsspråk, og det holder for meg. Det vi imidlertid kan slå ned på, er hijabkledde lærere som driver "reklame" for hijab, som forteller jenter at de ikke er anstendige om de velger å gå barhodet. Jeg forstår ikke hijab, synes det er tåpelig. Men hva jeg synes, er ikke relevant i denne saken. Vi bor i et fritt land, og siden hijab ikke hindrer læreren i å gjøre en god jobb, synes jeg hun bør få beholde den. - Og når det gjelder Hanans opptreden på Lindmo, synes jeg det var en kostelig affære! Ved å være så frittalende viste hun jo nettopp at et hodeplagg ikke er til hinder for verken fysisk eller verbal utfoldelse.

Shahram Shaygani

10.05.2017 kl.07:05

Linda Victor Thorsen: Veldig gode og fornuftige refleksjoner, takk. Det du skriver her er en stor utfordring. Norge er et land der man verdsetter liberale verdier og individets frihet. Jeg mener at "vi" ikke setter noen i den situasjonen der hun "må" velge mellom hijab og jobb. Som jeg skriver her, er ikke hijab et påbud for å være muslim, det er et "påfunn". Jeg mener at individet har også et ansvar her og frihet til å velge. Jeg vet ikke om du ser på dette slik jeg ser, storsamfunnet blir holdt på en måte som gissel med slike atferd. "Hvis du ikke tillater at jeg bærer hijab, kommer jeg ikke på jobben, da er det din skyld". Samme underteksten var gjeldende i burkini debatten "hvis du ikke lar jenten svømmer i burkini, lærer ikke de å svømme, da er det din skyld". Dette er ugreit. Vi har uansett reguleringer når det gjelder hvordan vi kler på oss. Jeg som lege, kan aldri kle på meg som jeg vil, på jobben min, det går ikke. Jeg unngår kle som sender forvirrende signaler fordi jeg vet at jeg har en variasjon med pasienter. Det samme gjelder lærer også.

Svelei

09.05.2017 kl.20:05

Hijab har aldri vært et vestlig plagg, hverken for unger eller for kvinner. Plagget, som ble "oppfunnet" på tidlig 1970-tall, har blitt brukt for å undertrykke kvinner. Etter revolusjonen i Iran i 1978/79, ble kvinner tvunget til å bruke dette plagget. Vi ser det samme påbudet i Saudi-Arabia. Det burde ikke være noen tvil om at plagget er påbudt for å diskriminere kvinner. Det burde også forundre både myndigheter og politikere at noen få kvinner i Norge i dag, krever/forlanger å få kunne bruke hijab, både i offentlig rom, som tilbehør til uniform i helsevesenet og i skoleverket. Plagget er ikke et krav i koranen, det er således ikke et religiøst plagg slik noen hevder. Hva da med de kvinner og døtre av muslimske menn som krever at hustru og jentebarn skal bruke hijab? Ved å tillate bruk av hijab, blir disse hustruene og døtrene fratatt retten til likestilling! Det skal ikke være slik i Norge i dag, at noen kvinner skal måtte tåle å bli diskriminert, og også miste sin rett til likestilling! Etter min mening burde derfor både hijab og niqab bli helt forbudt brukt i det offentlige rom i Norge.

Audun Berg

10.05.2017 kl.03:11

Om flere hadde vært så fornuftige som denne SS så hadde vi ikke hatt mange problemer. At vi skal se gjennom fingrene med denne damen fordi hun er en flink lærer går ikke. Hun reklamerer for en lære som vi ikke aksepterer i vesten. Hvorfor fikk Max Hermannsen sparken og ikke denne damen? Her er det ikke likhet for loven. Reis til Iran eller Saudi Arabia og forsøk å reklamere for kristne verdier og se hva som skjer. Jeg tror ikke noen hadde overlevet så veldig lenge. Det hele står i om vi skal tillate reklame for islam eller ikke. Dersom svaret er ja så er det fritt fram for alle til å hevde sin rett om det er nazister eller andre. Vesten greide å få stoppet kommunismen etter at folk våknet og fikk se diktaturenes sanne ansikt. Det samme må gjøres med islam. Det er merkelig at med all vår informasjon så er det fortsatt folk som lar seg bløffe av dette svineriet. Hvorfor er det krig i Afganistan, Syria, Sudan, Somalia, Yemen og flere andre land? Islam. Forby islam i hele den siviliserte verden og ferdig med saken. Det blir det samme som i de landene der kristendommen er forbudt. Altså bruker vi det samme mot dem som de bruker mot oss. Dette skrotet av tankegods har vi ikke bruk for. Få det vekk.

Morten Archer

10.05.2017 kl.12:49

Audun Berg: Du skriver "Hun reklamerer for en lære som vi ikke aksepterer i vesten". Om vi "aksepterer" islam er det vel delte meninger om. Akseptere er jo noe annet enn å støtte. Men mener du virkelig at det ikke skal være lov å reklamere for en lære, eller holdning/ mening, som majoriteten ikke aksepterer??? Da er du hvert fall ikke for ytringsfrihet. Og skulle vi innført en slik regel ville neppe du fått lov til å uttale deg....

Styresettene i de landene du lister opp er basert på islam, det er riktig. Men de finnes også land med islamsk majoritet som har et demokratisk styresett. Det er altså ingen umulighet for muhammedanere å lage et demokratisk samfunn.

Du vil forby islam i Vesten. Det ville være å oppfylle IS sin største drøm. Det ville vist all verdens muslimer at vesten ikke er demokratisk, ikke støtter ytrings- og trosfrihet, og at alle våre flotte verdier og prinsipper er bare bløff. Hvis du syns islam er plagsom nå, vil det være barnemat mot det du vil oppleve da. Uenighet om gode og dårlige sider av en lære eller ideologi behandles best i åpen, saklig debatt, ikke med forbud. Det er det vår vestlige verdier er basert på. La oss ikke kaste dem på sjøen straks vi ser noe vi ikke liker.

Sammenligningen din med nazismen halter. Muhammedanere kriger stort sett seg imellom (som vi "kristne" også har hatt for vane å gjøre), nazismen angrep alle andre.

Fatou

10.05.2017 kl.16:09

Max Hermansen måtte gå men denne damen kan indoktrinere barn via kleskoden.

Audun Berg

10.05.2017 kl.16:56

Der var det noen som følte seg litt truffet tror jeg. Men Morten har rett i en del av det han skriver. Men at det er så mange muhammedanske land som er demokratiske det er en overdrivelse. Ikke et snev av demokrati engang. Selv et demokrati må ha lov å beskytte sine verdier. Hvordan stemmer dette med KRL faget. Vår kristne arv skal bordt mens det skal reklameres for islam. Nei det henger ikke på greip. At noen aksepterer islam i vesten det er tydelig, men ikke de fleste vil jeg påstå. Hva disse få ser i denne forskrudde krigsfilosofien er vanskelig å forstå. Selv har jeg ingen sans for det rasket der. Og at en eller annen gud skulle ha overlevert sånne skrifter. Nei det tror jeg ikke på.

IS sine drømmer håper jeg at det blir satt en stopper for så snart som mulig. Hør på de som har overlevet deres herjinger i Mosul og andre byer. At noen støtter slikt svineri i dag er ganske forunderlig. Men slaveriet lever i beste velgående i mange av islamistlandene. Et liv er ikke mye verd der. Bare spør de som har jobbet der.

Ja la oss få en åpen debatt om hva det hele dreier seg om uten tvang og trusler. Tror du at tyrkerne valgte diktatur av fri vilje. Det tror ikke jeg ihvertfall. Og hadde Morten og meg vært der så hadde vi hatt en liten selle hver for lenge siden vil jeg tro. Det hele koker da ned til om hva vi skal støtte opp om. Skal vi ha demokrati eller diktatur. Frihet eller underkastelse og sharialover. At et klesplagg er så viktig det er det ikke, men det er signalene det gir til omverdenen. Akkurat slik som SS beskriver. Hvorfor kommer disse folkene hit til oss når de hadde det så mye bedre der de kom fra. Hvorfor flyktet de fra paradiset? Hvorfor dra med seg åket hit til oss? Vi har kastet av oss det der for lenge siden. Disse folkene seiler under falsk flagg vil jeg påstå. Send dem tilbake dit de kom fra.

Reidun

10.05.2017 kl.22:26

Veldig bra skrevet Shahram. Jeg kan ikke bli mer enig.

Det finnes ikke et eneste sted i Koranen hvor det står at kvinner skal bære hijab, niqab eller burka. Dette er funnet på av rimelig forvirrede menn som burde vært til behandling hos deg.

Det står også noen kraftige gloser i Bibelen ( særskilt det gamle testament ), muligens forfattet av like store skrullinger.

Den store utfordring er at så mange muslimske menn lever i år 2017 krever og forlanger av sine kvinner og døtre at de skal skjule det meste også håret.

Jeg er veldig uenig i hva Linda Victor Thorsen skriver.

Det at barn må få velge selv når de blir 15 år gamle.

Foreldrene har innen den tid på mange måter påvirket barnet slik at hun ikke lenger er i stand til å velge selv.

Hijab er ikke på lik linje som Jesus kors et religiøst symbol. Det finnes ingen sammenligninger historisk sett i det hele tatt.

Fra det å kle seg såkalt sømmelig til det å spasere rundt med hijaber, niqaber og burkaer er ikke noen familie eller menn skal påtvinge noen.

Glem Saudi-Arabia - selv om norske politikere digger hodekapperene.

Det er 38 år siden politisk islam i Midtøsten offisielt ble født, etter at det sjiamuslimske presteskapet kapret den iranske revolusjonen i 1979 og tilmanøvrerte seg makten.

Kvinner gikk fra frihet til total undertrykkelse.

Den undertrykkelsen trenger man ikke videreføre i Norge. Ei heller Europa.

Audun Berg

11.05.2017 kl.07:13

Hurra. De siste nyhetene melder at IS rakner innenfra. Fremmenkrigerne vil hjem, men blir tatt og fengslet av fortsatte IS tilhengere. Endelig begynner sannheten å komme frem om denne krigslæren. Politisk islam.

Hvilke muslimske land har demokrati eller er demokratiske Morten? Noen har en viss form for stabilitet enten med diktatur eller et eller annet kongedømme som ikke er så mye bedre. Men demokrati slik vi mener det bør være det tror jeg en må lete lenge etter. Det er et lite lyspunkt i Saudi der unge velutdannede har begynnt å se galskapen. Spesielt etter at oljeprisen ble så lav at de taper penger hver dag.

Det hele blir da en diskusjon om hva skal vi støtte opp om. Skal vi fortsette vår utvikling eller skal vi gå 500 år tilbake i tiden. Jeg tror jeg vil fortsette fremover. Hvilke prinsipper skal vi følge for å få et anstendig liv? Jeg tror de ti bud gir oss svarene vi trenger. Skal vi holde på våre humanistiske prinsipper eller ikke? Jeg vil si ja. Da skulle det egentlig være greit. Hadde flere fulgt budene så er jeg helt sikker på at vi hadde hatt en bedre verden. Og uten islam kunne det blitt et paradis.

Etter at folk tok til vettet i Europa og stoppet krigene så ser en hva en kan få til i fred. At folk fortsatt er så uopplyste at de kriger og dreper for bagateller og noen tullete påbud i koranen er bare trist. Slik som det ser ut i dag så er islam den største grunnen til krig og problemer. Begynn å tenke selv og ikke bli hjernevasket av korrupte imamer og kjeltringer.

Det er på tide med en virkelig opprydding i islamistmiljøene og en reform av islam. Men det er så ganske enkelt å omvende seg til kristendommen i sin enkle form. Forbud og påbud, ja, men fornuftige. Du skal ikke drepe. Er det et fornuftig påbud? Du skal ikke stjele. Er det greit? Du skal ikke lyve. Er det fornuftig? Ta et for et og tenk over hva det betyr. Sammenlign så med koranen.

Hvorfor har vi alle disse konfliktene i øst og vest? Vanstyre av politikere som aldri burde hatt noen styring. Urettferdighet, fattigdom, slaveri og griskhet. Skal vi velge en smal, men rimelig sikker vei eller den brede med veibomber og problemer. Det er det vi må ta standpunkt til.

Morten Archer

11.05.2017 kl.12:36

Audun: Indonesia, Bangladesh og Pakistan er demokratier med muslimsk majoritet. India og Nigeria er demokratiske land med en stor andel muslimer. Ikke perfekte demokrater, men omtrent like gode demokratier som andre land med få muslimer og som er på samme sosio-økonomiske nivå. Se for eks denne videoen: http://www.aljazeera.com/programmes/upfront/2016/09/reality-check-islam-compatible-democracy-160923193103650.html

Jeg er stort sett enig med deg i det du kritiserer islam for. Men det er ingen som sier at VI skal gå 500 år tilbake i tid. Du må ha større tiltro til at våre verdier og institusjoner fint overlever den utfordringen Vesten nå får fra islam. Hvis vårt demokrati er i fare så er det fra islam-kritiske miljøer som vil bruke ikke-demokratiske midler i kampen mot islam.

For meg virker det som at du ikke ser at islam er like mangesidig/mangfoldig som kristendommen. Det finnes fundamentalister og folk som bare vil andre godt. Det finnes folk som misbruker religionen til å fremme egen makt, og det finnes mange som finner ro og retning i livet med religion. Vi kan ikke putte alle disse i samme boksen å si Islam er slem, dårlig, forkastelig og må utryddes. Vi må bekjempe de onde og destruktive sidene, men la de sidene som ikke skader andre få leve i dialog med oss, for gjensidig inspirasjon og berikelse.

Audun Berg

11.05.2017 kl.15:10

Ok Morten. Det der var litt mer nyansert så da får du bare samle de positive kreftene og starte reformeringen. Jeg kan ikke se at det har kommet frem så mye positivt fra islam egentlig. Nylig ble en kristen arrestert i Indonesia for beskyldninger om å ha krenket profeten. Bare at noen setter ut et rykte så skal det straffes eller drepes. Nei det der er ikke sivilisert oppførsel. Begynn reformasjonen med en gang. For all del.

Donkey kong

13.05.2017 kl.04:10

Når er 17. Mai?

Skriv en ny kommentar

hits