Radikale islamister er våre sønner og døtre

Har islam noe med terrorisme å gjøre? Dette er et spørsmål som har delt Europa i to. Svaret på årsaken til radikalisering er ikke enkelt, fordi det er mange faktorer som spiller inn, men fundamentalistisk islam er en av disse faktorene.


Terrorister angriper sekulære verdier

Radikale islamister er mennesker, ikke demoner. Det som er felles for alle terrorister er at de ikke har en følelse av å være knyttet til den gruppen de angriper, verdimessig. Sekulære verdier, spesielt ytringsfrihet, likestilling mellom kjønn og frihet til å praktisere sin tro, har ingen plass i fundamentalistisk islam. Terroristen har enten aldri fått mulighet til å utvikle en sunn og balansert forståelse av sekularismen eller har gradvis mistet sin tilknytning til den. Radikalisering er et endestadium for en psykologisk prosess der individet ønsker en ren gruppe, et rent samfunn, den rette veien, hevn og en gylden fremtid. Fundamentalistisk islam lover alt dette.  


Det evige liv

Muslimske terrorister ser til himmelen på jakt etter det evige liv, mens de sprer død på jorden. Deres verden er splittet i to: Det gode/det onde, det rene/urene, de troende/de vantro. Deres egne, deres gud, deres islam er det gode, mens resten tilhører det onde. Det finnes ingen mellomting. Det som er tolket som ondt, provoserer og må elimineres.


Muslimenes ansvar

Muslimene, som gruppe, kan ikke anklages for å ha stått bak terroren som skjer i Europa, selv om at det er radikale muslimer som akkurat nå sprer frykt. Muslimene er likevel ikke helt frie for ansvar heller. Muslimer har et særskilt ansvar for å mobilisere en radikal og kollektiv reformasjon av islam, mot antisekulære krefter internt som gir næring til fundamentalistisk islam. Endringen skal starte med vår psykologiske innstilling, vår tro og våre verdier.

Radikale muslimer er våre sønner og døtre. Slutt å si at de ikke er muslimer! Slutt å si at dette ikke har noe med islam å gjøre! Disse terrorister er en del av det muslimske samfunnet. Faktum er at våre muslimske barn dreper andres barn og vi, muslimer, har et moralsk ansvar for å forebygge radikaliseringen! Våre barn blir ikke terrorister over natten, men de blir gradvis fremmede i forhold til det samfunnet de har levd i. Noen av dem blir aldri integrerte verdimessig, andre blir indoktrinerte med verdier og holdninger som gradvis fører til gjennomgripende endringer i deres syn på verden.

 

Psykologisk integrering er løsningen

Vi, muslimer, må se innover, granske våre holdninger, dykke ned i de mørke sidene ved vår religion. Vi må avstå fra å dyrke en tolkning av islam som er inkompatibel med grunnleggende humanistiske og sekulære verdier. Vi må slutte å idealisere vår tro, og begynne å se med kritisk blikk på det vi tror er sant. Vi må ikke tenke hva som er best for muslimene, men på det som er best for helheten.

Foreløpig har Europa gitt oss muligheten til at noen av oss velger hijaben eller tvinger den på våre døtre, gifter våre barn bort til noen de ikke er glad i, sender dem til tvilsomme koranskoler (som sår enda mer tvil om deres identitet), advarer dem mot å bli for vestlige, bygger moskéer med usunne holdninger, osv.  Stopp et øyeblikk og spør deg selv: Er dette best for helheten? Religionsutøvelse som fører til at muslimene blir mindre integrerte verdimessig, gir grobunn for radikalisering og terrorisme. Holdninger og atferd som svekker våre barns tilknytning til sekulære verdier er små og store skritt mot radikalisering. Første skritt mot radikalisering starter når individet blir overbevist om at han/hun tilhører én gruppe og de andre hører til en annen.

64 kommentarer

Kyrre

28.05.2017 kl.11:02

Godt skrevet, og noe jeg har etterlyst i alle år. Korrigeringer fra innsiden av gruppen har mye mer presisjon og effekt enn om andre skal bryte inn for å rydde opp. Ytre påvirkning har bare motsatt effekt. Det styrker fiendebildet.

Se forøvrig en veldig god dokumentar på NrK om en som drømmer om å bli massedrapsmann, men har klart å holde seg i skinnet - enn så lenge.

https://tv.nrk.no/program/KOID23000216/fra-offer-til-gjerningsmann

Kris

28.05.2017 kl.11:02

Hvorfor ikke tro på julenissen?

Han er vel like ekte som fantasigudene?

einar lund

28.05.2017 kl.11:20

En interessant artikkel, som jeg leste med stor spenning. Men sitter uansett igjen med spørsmålet om det overhodet finnes noen muslimske land som representerer de sekulære verdier som vi verdsetter så høgt i vesten.

Maajid

28.05.2017 kl.11:25

Det tillates ikke å reklamere for alkohol i det norske samfunnet.

Tanken er at åpen markedsføring av alkohol i det offentlige rom kan bidra til at flere regelmessige brukere blir tyngre brukere, eller alkoholikere, med de påfølgende skadene som det kan påføre enkeltmennesket og samfunnet.

På verdensbasis anslås det (blant annet basert på resultater fra seriøse spørreundersøkelser, som PEW research) at over 20% av muslimer har utviklet særdeles ubehagelige holdninger til enkelte folkegrupper, og ikke minst diskriminerende adferd ovenfor homofile, eller andre som ikke overholder deres strenge leveregler.

Når man vet at risikoen er betydelig for at en religiøs muslim kan utvikle holdninger som er svært skadelige for sine omgivelser, hvorfor er det akseptert at man kan reklamere fritt for denne ideologien i det offentlige rom?

Hvorfor innskrenkes ikke islams rettigheter, på samme måte som andre potensielt skadelige ideologier, som f.eks. nasjonalsosialisme?

Selvsagt blir ikke alle muslimer farlige, men hvis altfor mange blir det, så er det vel grunn nok til å aktivt motarbeide utbredelsen av ideologien?

Pia

28.05.2017 kl.11:38

Gode tanker her!

Jeg ville ikke bare oppfordret muslimer til å stille spørsmål ved hva som er best for helheten, men også hva som er best for muslimer. Det er åpenbart at islam ikke er det beste for muslimer. Det ødelegger landene deres, holder dem i fattigdom og stadige kriger.

Hvorvidt en reform av islam er mulig, er en annen sak. Det er lite trolig at islam kan reformeres, men at man må gå lenger, og erstatte islam med en annen form for gudstro som kan tilfredsstille religiøse menneskers åndelige behov.

Her er en leseverdig artikkel som ikke tror på at islam kan reformeres:

https://www.document.no/2017/05/28/hvem-kan-kontrollere-islam/

Iain Rochford

28.05.2017 kl.11:39

Godt sagt! Det fortjener å vaere pa engelsk også. Det er mange, saerlig i UK, som ikke forstår at normale muslimer har et viktig ansvar for å forebygge radikaliseringen

Knut

28.05.2017 kl.11:44

Du forteller sannheten og det er bare å ta av seg hatten for deg.

Synd ikke flere er som deg da hadde det kanskje gått bra.

Inge Palmer

28.05.2017 kl.11:48

Samme hva Shahram Shaygani sier om at "Radikale muslimer er våre sønner og døtre. Slutt å si at de ikke er muslimer! Slutt å si at dette ikke har noe med islam å gjøre! Disse terrorister er en del av det muslimske samfunnet." Det er de voksne i familien som "smir" innprenter i barna hvordan livet er . Oftest er det mennene i familien som tyder om religiøs tro og tilhørighet for barna . Kona har som regel bare med å holde kjeft i de kretser ..... Og det er spesielt guttene som blir hjernevasket av hvor "viktig og rett deres religion " er , og hvor gale alle andre er . Når disse guttene springer ut i gata her i Europa , og prater religion , og ikke får gehør , blir de frustrerte ..... De får også innprentet at jenter som ikke dekker seg til , og går alene , er horer , og kan voldtas ....De er "vantroog urene" ...... Disse holdningene som fedrene pådytter guttebarna , får dem til å bli slik som vi ofte ser dem ....... Steinkastende , brautende pøbel , som vi kaller dem her i landet . Det er ett ordtak her i landet som er : Når den ordfattige slipper opp for argumenter , tyr han til voldeligheter " , og det er jo det en ser disse ungdommene " FEM"'ene (Frustrerte Unge Menn ) bedriver .... Og at etniske folk blir forrarget over slik oppførsel , er ikke rart . Kan ikke disse "folkene " oppføre seg som folk i landet de er kommet til gjør , kan de reise tilbake til der de kommer fra , for slik oppførsel og fremferd tolereres ikke her i landet ....

Ottar Dahl

28.05.2017 kl.12:00

I mange år har jeg stilt spørmål om hvor de "gode" muslimene er og hvorfor står de ikke fram. Fram og kjemper mot disse "radikale" muslimene. De skal jo være i flertall de gode, eller?

Trine

28.05.2017 kl.12:01

Veldig bra skrevet! Flott at noen kaller en spade for en spade, som i tillegg har en muslimsk bakgrunn og vet hva han prater om. Det er slike stemmer vi trenger i samfunnet i dag, som påpeker sannheten, og ikke bortforklarer hva de fleste av oss ser veldig tydelig. Om vi ikke sier ting som de faktisk er og prøver å bortforklare sannheten, så blir det vanskelig å forandre på problemene og få til en produktiv og positiv endring. Takk!

Per

28.05.2017 kl.12:04

Grunnen er at de tror på en eventyrfigur, og det har ingenting med tilhørighet å gjøre. Jeg er ateist, med kristen oppdragelse, men aksepterer at andre mennesker tror på sine ting. Forskjellen er at muslimer vil at alle skal være det. De setter Koranen over et lands grunnlov, det er det kun muslimer som gjør, og ingen andre trosretninger

Ivar

28.05.2017 kl.12:05

Jeg har sagt det lenge. De eneste som kan stoppe radikal islam er moderate muslimer. Den største tabben Vesten har gjort er å lage et skille mellom moderate og radikale muslimer. Da har man bare feid problemet under teppet.

Frode

28.05.2017 kl.12:06

God artikkel, men vi er dessverre på vei mot ett mer kaldt samfunn hvor de rikeste synes at de fortjener så mye mer enn alle andre og ønsker ikke å fordele verdier med samfunet. Dette er også med på skape et dårlig samfunn. Med stor fattigdom kommer automatisk mye kriminalitet.

H Andersen

28.05.2017 kl.12:12

Det du snakker om er den radikale taper. Denne biasen tas med på flyttelasset fra andre kulturer som i tusen år har ført krig med plyndring, slaveri og undertrykking som hensikt. Hele konseptet ble omhyggelig laget og tilpasset for å holde en nasjon av plyndrende krigere og slavesamlere under kontroll. Visse individer tiltrekkes av innholdet og tilbudet i dette omfattende konseptet - som det er laget for : å samle og aktivere psykisk svake og forstyrrede slik at de kan utføre skittjobber for de andre og ledelsen. Skape skrekk for angrep slik at lobbyistene kan true og forme press mot den sittende ledelse i samfunnet. I våre dager prøver de samtidig å skape ufortjent sympati ved å utgi seg for ofre, by proxy, ofre - både for de krigerne de selv har fostret, og det samfunnet de har kolonisert seg i. Jo større frykt, jo mere oppnår lobbyistene av goder og kontante bestikkelser av ulike typer. De er ikke her for å hjelpe oss men for å trenge seg fram til godene, utsuge oss og undertrykke. Derfor holder de sine kort tett til brystet og lyver for å dekke over framdriften og agendaen de har.

Roy Kvatningen

28.05.2017 kl.12:12

Terroristene gjør ikke annet enn sin plikt ifølge Koran og Hadither, de følger muhammeds eksempel. Så lenge det finnes muslimer som setter sin profet og sine hellige skrifter høyere enn noe annet så vil vi få terrorsister og tilhengere av sharia. Det er mange eksempler på imamer og "hatpredikanter" som kommer med sjokkerende utalelser som ikke er annet enn direkte sitat fra koranen eller hadither. Jeg kan ikke fatte og begripe hvorfor dere muslimer tviholder på denne hatefulle relgionen, har dere ikke lest tekstene dere følger? Vet dere ikke at muhammed var en krigsherre som slaktet de vantro i tusentall? Forresten, tidligste historiske beskrivelse av muhammed som hellig profet er på en mynt trykket 60 år etter hans død. Hvis han virkelig kløyvet månen i to (lol) etc burde han vel blitt foreviget som hellig en god stund før dette, eller hva? Denne konstruerte relgionen er ren gift.

Martin A. Engeset

28.05.2017 kl.12:15

At islamsk terrorisme har noko med Islam å gjera, treng ein berre å lesa Koranen for å sjå.

Shaygani ser ut til å vera ein av dei betre muslimane - i alle fall i det han skriv. Fylgde alle muslimar retningslinene Shaygani skisserar, ville dei fleste problema med å akseptera muslimar falla bort.

Men det er noko anna ein ser når ein les Koranen, og som han aldri nemner: Det er så mange faktafeil (1750+), andre ikkje-religiøse feil (350+), etc. i Koranen, (sjå td. listene over feil i "www.1000mistakes.com", som dokumenterar over utrulege 2400 slike feil, når ein innkluderar over 300 sjølvmotseiingar, og som sjølv seier listene ikkje er komplette), at boka ikkje kjem frå nokon gud - ingen allvetande gud gjer så mykje feil. Og kva er då Islam? Det same som dei fleste religionar: Oppdikta. Og verre: Kva er muslimsk terrorisme når det ikkje står nokon gud bak?

Enno fleire feil: Koranen har mykje "bibelsk" stoff. Men dette avvik ofte frå kva Bibelen seier. Muhammed "forklarte" avvika med den aldri dokumenterte påstanden at Bibelen var/er sterkt forfalska. Men moderne vetskap har solid prova at dette ikkje er sant - det er feil i Bibelen og, om enn ikkje i klasse med Koranen, men den er ikkje forfalska. Td. er tekstene i GT i Bibelen dei same som Jesus las frå, det syner td. dei bibelske tekstene i Qumran-rullane (frå like før Kristus). Det finnest i alle fall 1500 slike feil i tillegg til dei tidlegare nemnde 2400. Dessutan finnet ei liste med 100 punkt så alvårlege at eg ikkje kan nemna dei, for litt for mange muslimar vil ynskja å drepa meg om eg gjer det, men den finnest på nettet og har å gjera med usanningar i Koranen. = 4000+ feil, sjølvmotseiingar, etc. i ei bok på 500-600 sider. Ingen gud kjenner bibeltekstene så dårleg, eller gjer så mange andre feil.

Det er berre ei kort og ikkje sentral setning i dei "bibelske" delane av Koranen som er er den same som i Bibelen - 6-8 ord.

Harald Ryeng

28.05.2017 kl.12:17

Meget godt skrevet. Jeg er fristet til å si at enhver som hevder at hans/hennes religion er den eneste løsning, er på villspor. Den er kanskje det for denne personen, men ikke for andre. Det gjelder uansett religion. Kristne har ingen grunn til å slå seg på brystet, historisk sett.

Jeg er enig i at en reformasjon av islam må begynne innenfra, og den er nok i emning, men det tar tid. Det vi kan gjøre utenfra, er å støtte de modige få som tør å ta oppgjøret med fundamentalismen.

Frank

28.05.2017 kl.12:20

Godt innlegg. Men er det ikke en bedre tanke å jobbe for å slutte å tenke på enkeltindivider som en gruppe? Feks: ved at man setter alle som er muslimer i båsen "muslimer", stigmatiserer man samtidig hvert enkelt menneske som er muslim, og det lages et felles bilde som umulig blir riktig nettopp fordi alle mennesker er forskjellige. Jeg tror heller på en tankegang der man ser enkeltindivider istedenfor båser. Hva du tror på, hvilken legning osv, har ingen betydning. Det er hva du gjør og hvordan du oppfører deg mot dine medmennesker som betyr noe. Og det er din personlighet - det er deg. Ikke "muslimen".

Hans Lund

28.05.2017 kl.12:38

Takk for forstandig kommentar. Og jeg tilføyer: det vil ikke bli slutt på islamsk inspirert terrorisme før majoriteten av innvandrede muslimer til Vesten har tilegnet seg samme grad av forståelse av vestlig tenkning og sivilisasjon som artikkelforfatteren.

Alle som vil kan observere at "muslimske" land sakker akterut - i velstand og i lykke for menneskene som bor der. De dyktigste ser at livene svinner hen i meningsløse plikter og ufrihet. De evindelige interne stidighetene mellom mennesker innenfor hovedretningene shia, sunni, whabisme og det utall av retninger som har ridd islam fra profetens tid, ødelegger menneskene. De beste flykter,og vil vekk fra ondskapen som er blitt ideologiens fremste uttrykk.

Noen av disse, slike som artikkelforfatteren, er tilstrekkelig trygg på seg selv til foreta fornuftige intellektuelle valg - og har tilpasset seg samfunnet og sivilisasjonen han vet å verdsette. Han er blitt en sterk og god ressursperson for oss alle.Men jeg er redd han utgjør en bitteliten minoritet - foreløpig. De fleste holder fast ved sine hjemlands tradisjoner, også islam, innstilt på å adlyde profetens befalinger. Ja, insisterer på at barna de har fått og som vokser opp i Norge ikke må bli "norske". Skjellsordet "kuffar" - vantro - er vanlig å bruke om etniske nordmenn. Det er slike som drar med seg islams iboende strider, konflikter og hat inn i det norske fellesskapet. Det som før innvandringen startet var så gjennomsyret av tillit. - Bllåøyetheten - Ola Dunken - var vårt karaktertrekk som gjorde oss ettertraktet som tjenesteyter ute i verden

Noen av dem sier de hater nordmenn og Norge. Så blindt intenst at de er blitt farlige jihadister.

Det er her kravet til majoriteten av innvandrede muslimer må manifsetere seg. - De må hjelpe våre myndigheter i kampen mot jihadistene. For de farlige jihadistene vil aldri våre myndigheter greie å kontrollere hvis ikke alle innvandrede muslimer hjelper til med å fortelle myndighetene hvem disse er og hvilke miljøer de tilhører.

28.05.2017 kl.12:44

De passer ikke inn her i Europa iallfall !!!👎👎👎💔

torbjørn

28.05.2017 kl.12:48

Shahram berører det som har skjedd i Europa de siste 10-åra. Men vi må nok lenger tilbake i historien for å forså sammenhengen. Vi må tørre å se på grunnleggeren til Islam, Muhammed.

I begynnelsen på 600 tallet lever det en mann i dagens Saudi Arabia som er kjent for å være en tenker og grubler, som skulle bli grunnleggeren av Islam.

På den tiden hadde de på torget i Mekka en utstilling av 360 guder som var viktige for befolkningen.

Grubleren Muhammed mente at 1 av de måtte være viktigere enn de andre, og en natt gikk han alene inn til disse figurene og tok ut måneguden Al-lat som han mente var den største og bare han skulle tilbes.

Og her har vi det første og viktigste budet i Islam, Alla er den eneste sanne Gud og Muhammed er hans sendebud. Altså en leire figur som er viktigere enn de 359 andre. Flere av landene i midt-østen har enten månen eller denne setningen i flagget sitt. Men også Boko-Haram og I.S. har denne setningen i det svarte flagget sitt. Og hvorfor svart flagg, jo fordi det ufeilbare forbildet deres Muhammed kom i år 630 ridende inn i Mekka med en stor hær med svarte flagg inngravert straff/hevn. Etter at denne voldelige krigsprofeten startet i Medina i ca. 620 hadde han ledet sin hær i ca.30 større og mindre kriger, ifølge Arabiske historiefortellere. Aftenposten journalisten Halvor Tjønn har skrevet, en grundig bok på 502 sider om dette.

Jeg har ingenting imot muslimer, men jeg er imot idologien Islam som starte med måneguden Al-Lat, og som er brukt for å få makt, som den eneste sanne lære og undertvinge andre. Når jeg forteller muslimer i Norge om dette så vet nesten ingen av de noe om det . Eller viss man går inn på Islam nett sine hjemmesider så kan man lese om den "store Muhammed" var passe høy, ikke for høy, ikke for lav, han gikk med passe lange skritt, ikke for lange, ikke for korte. Og de samme glansbildet har uvitende muslimer i Norge om han. Så her trengst det voksen opplæring av både muslimer og nordmenn.

Ketil

28.05.2017 kl.13:00

Hva med å begynne å oppdra barna. Barn blir det foreldre gjør de til. Så da er det mulig det er slik de vil ha barna. Det er ingen menneskerett å bo i Norge, bare å pakke snippesken å reise tilbake.

Erik

28.05.2017 kl.13:05

En bedre artikkel om temaet her:

https://www.document.no/2017/05/28/hvem-kan-kontrollere-islam/

Jens

28.05.2017 kl.14:12

Se også.

Islam: The Ideology of the Constantly ?MISUNDERSTOOD?

https://www.youtube.com/watch?v=D3TIFH1q0bM

Realisten

28.05.2017 kl.14:21

"Svaret på årsaken til radikalisering er ikke enkelt, fordi det er mange faktorer som spiller inn"

Men felles for alle faktorene er at de ikke hadde eksistert her uten de åpne grensene våre. Da nasjonalstatens verdier var et selvfølgelig ideal, hadde vi store kriminalsaker vi kunne lese om i lokalavisa: noen hadde brutt seg inn på Samvirkelaget om natta, og stjålet mange kasser øl. Men de hadde glemt å tenke på at det var nysnø, så politiet bare fulgte sporene og fant ølet i en nedlagt arbeiderbrakke en kilometer unna. Men det var ingen folk der! HVEM VAR ØLTYVENE? Var det Kim-Ronny, gatas versting som trimmet mopneden sin ulovlig allerede fra han var 16? Eller var det Roy-Eddy som hadde en far som faktisk hadde SITTET INNE for ett eller annet ingen ville snakke om?

Slik var Norge en gang.

Endrer man befolkningen, endrer man problemstillingene.

Espen

28.05.2017 kl.14:25

Fornuftige tanker, som vel faller på steingrunn. Hvorfor forvente at den "alminnelige" muslim skal stå opp mot denne galskapen når etnisk norske PK'ere forsvarer all muslimsk kultur og angriper norsk kultur.

Og man kritiserer kirken for deres syn på homoer, men samtidig overser glatt muslimenes syn på samme, som kanskje er tifold verre.

Som et eksempel.

kris

28.05.2017 kl.14:36

De som mener det finnes et "moderat islam";

"Erdogan has commented on the term ?moderate Islam? often used in the West to describe Muslims who aren?t terrorists. Erdogan said, ?These descriptions are very ugly, it is offensive and an insult to our religion. There is no moderate or immoderate Islam. Islam is Islam and that?s it.?

Ketil

28.05.2017 kl.15:02

Espen. Bra eksempel.

Dipper

28.05.2017 kl.15:50

Jeg har kommentert slike innlegg i noen år, og som mange andre foreslått tiltak som det ikke blir noe av. Verken dere Muslimer eller våre myndigheter ser ut til å gripe det onde ved roten. Hvorfor stenges ikke Moskeer hvor hat predikanter opptrer? Hvorfor tillates nybygg av Moskeer med penger fra Midtøsten? Hvorfor tillates at barn sendes til landet foreldrene kom fra for å gå på Koranskole for ikke å bli for Norske? Når det budskapet er gitt, læres det om hat og en dekadent vestlig livsform. Og hvorfor kan de tillate å sende familiemedlemmer tilbake til et land de rømte fra? Det er tydelig at motivet for innvandringen ikke var frykten for deres liv, men trygdeordningene i Norge. Vil de ikke la barna bli norske, bør hele familien reise tilbake.

Ketil

28.05.2017 kl.15:54

Dipper

Forstå det den som kan, jeg klarer ikke å forstå det.

Helge Espeland

28.05.2017 kl.16:26

VÅR VESTLIG KULTUR ER SVÆRT GOD - DEN BESTE KULTUR MENNESKET HITTIL HAR SKAPT!

Naive sosialist-ekstremisme (ideologi overstyrer fakta/forstanden, realitets-benekting) har tidligere påført Norge krig, okkupasjon, 5 års diktatur. Selvfølgelig uten å forstå hva som hendte. Det er nettopp slik det er å være naiv. Er De i gang på nytt?

Naiv kritikkløs, dvs. IKKE-TENKENDE, innføring av ukjente/fremmede kulturer til styring av Europa, kulturer som mange flykter fra - er galskap, idioti samt vestlig KULTURFORRÆDERI.

Alle kulturer er IKKE like gode - det er faktisk derfor folk flykter.

Vår vestlige kultur er svært GOD, den beste kultur mennesket hittil har skapt.

OPPLYSNINGTIDENS PRINSIPPER - fornuft/vitenskap/logikk skal styre - IKKE 1500-2000 år gamle pergamenter, Imam/presteskap.

I DAG ER DET FARLIGERE MED JOURNALISTER/NRK ENN UTEN.

Jeg har utvekslet E-poster med enkelte journalister, og deres FARLIGE, misforståtte «kultur-nøytralitet» / vestlig kultur-forræderi er SKREMMENDE.

Som tydelig vist under bl.a. 1 og 2 verdenskrig, ukultur/diktatur SKAL bekjempes, våre verdier SKAL bevares og forsvares med ALLE midler, inkludert bekjempelse av kultur-foræderiske journalister ? om nødvendig. Vår gode kultur er verdt det!.

De IKKE-TENKENDE / ikke-kritikerne forklarer heller ALDRI hva som er galt med dagens vestlig kultur, eller hva de ønsker i stedet. Denne sosialist-ekstremistiske naivitet vil mest sannsynlig, for 2 gang, påføre oss et nytt diktatur. Alt som i dag ikke er demokrati ? er diktatur!

"The further a society drifts from its truth, the more it will hate those that speak it" - George Orwell

Bli en klok samfunnsrealist - NÅ.

Vår kultur er IKKE universell - den vil IKKE vedvare/bestå helt av seg selv til «evig tid».

Bli en klok, kritisk, TENKENDE samfunnsrealist - NÅ! På et tidspunkt, som AP/sosialist-ekstremistisk naivitet viste i 1940, kan det faktisk være for sent ? DENNE GANG TROLIG FOR ALLTID!

Som AP-ungdommen tydelig viste på Utøya, de er IKKE i stand til å bekjempe èn dårlig trent og utstyrt terrorist ? selv nå de er 600 mot 1 - ekte fakta!

DETTE KAN, PÅ NYTT, BLI STYGT ? GÅ HELT GALT!

Torkel

28.05.2017 kl.16:39

Jo de har mye av skylden, de som tier samtykker. De skriker ut rasisme med en gang en hvit person sier noe som ikke passer dem, men de tier når de ekstreme muslimene skriker ut sitt hat med vold og terrorisme derfor er de også medskyldige.

Thorbjørn

28.05.2017 kl.17:40

Fiendtlighet mot det sekulære sammfunn finner man bare ikke hos muslimer, men også hos karismatiske kristne.

De jobber med iver mot abort, homofile ja alt det det sekulære bringer meg seg som står i strid mot det skrevne ord i Bibelen.

De ser på dette ikke som bare en trussel på deres lære men også på deres eksistens. Med 22 juli i frisk minne kan dette kan bli grobunn radikalisme som igjen kan føre til terror.

28.05.2017 kl.17:53

Deres/dine "døtre" og deres/dine "Sønner" truer mine "døtre" og mine "sønner". Jeg er en innfødt du har innvandret. Du og dine bør deporteres, mens jeg og mine må beskyttes.

Norge for nordmenn, og Iran for iranerne. Dra hjem, og ikke kom tilbake, bortsett fra som turist i fellesferien. Takk for besøket, og ha en fin tur hjem.

Shahram Shaygani

28.05.2017 kl.18:24

Anonym: jeg har ikke ord for så mye klokhet som du viser med dine kommentarer. Jeg lar dette stå, slik at folk ser hvor ille noen mennesker oppfører seg. Til din info: jeg kommer til å bli her.

Najim Zaouaghi

28.05.2017 kl.17:57

Elendige konklusjoner. Fullt av hat. Enkelt å greit så har vesten revet i stykker Midtøsten og tatt i et vepsebol der der det finnes så mye hat mellom forskjellige grupperinger og is tok utnyttelse av alle som mista sine familier pågrunn av vesten bomberegn. De brukte Syria sin utvandring for å plassere soldater overalt i Europa. Det er Irak og syriske folk og deres synpatisører som bomber Europa tilbake som hevn. Vi derimot eller våre sønner vokser opp kloke og med fred i hjertet. Det du sier er så idiotisk feil. Få huet ditt ut av ræva og pek fingern i riktig retning. Ikke skyld på våre sønner og døttre. Fake utlending som sier det norske vil høre. Derfor de ga deg den fake journalist jobben her. Barn vet mer enn deg om hva som foregår

Shahram Shaygani

28.05.2017 kl.20:33

Najim Zaouaghi: Kan du roe deg litt ned, lese teksten og isteden for personangrep, kritisere det som står i teksten? Hva er det du ikke er enig i? Hvor synes du jeg tar feil?

Torbjørn

28.05.2017 kl.18:15

Ola og Kari Nordmann sover igjen, akkurat som Europa på 30 tallet, vi får vente og se holdningen, med litt snillisme og godtroenhet så blir nok nazistene snille. Jeg ser dessverre klare likhetstrekk mellom disse 2 "Ismene"

I dag er det politisk korrekt å bruke PLUSSORD, snakke om inkludering, fargerikt felleskap, toleranse, politis dialog og religiøse dialogmøter.

Viss man kommer med fakta, om at ikke alt ved Islam er bra, så har man forutintatte holdninger, sprer frykt og fordommer, er ekskluderende, stigmatiserende, og til sist så er du RASIST, med islamfobi. Og islam betyr jo fred, ( I følge deres egen tolkning )

Det er blitt viktigere å bruke plussord om våre nye landsmenn enn å si sannheten. Sier du sannheten om at utlendinger er overrepresentert i fengselene og på NAV, så fordømmer du en hel gruppe som ikke har fått samme mulighet som deg.

Viss man leser intervjuer med muslimer som har konvertert til kristne de siste åra, så er det de samme tingene som går igjen, De fleste blir drapstruet og forfulgt.Men de forteller også å gå fra hatets religion til kjærlighet. Før trodde de at Gud og Allah var den samme, nå får de opp øynene for at måneguden Allah med 3 døtre, ikke er den samme som kirkens Gud, med 1 sønn.

Propaganda maskineriet til nazistene på 30 tallet mente at får man høre en løgn lenge nok så tror man på den, de som har vokst opp i Islam kontrollerte land har heller ikke hatt noe valg, de tror på løgnen.

Men det fins faktisk nordmenn også som tror at måneguden Al-Lath (allah) og Gud er den samme.

Lagertha

28.05.2017 kl.18:19

Enig. Deporter alle muslimer. Det vil til slutt komme en dag der vi må enten underkaste oss islam eller krige. Hva er det som får muslimer til å tro at de har noe å lære vesten? De kan ikke historie og skjønner ikke at Europa ikke hadde vært et "lykkekontinent" om islam hadde styrt her i flerfoldige år. Hva vil det bidra til vesten å gå med hijab, burka, niqab? Hvilke land fungere godt med slike klesplagg?? De får selv ordne opp i egne land og innføre det vi har som de åpenbart liker siden de flytter hit - selv om jeg ikke tror det er det som frister! Men de skjønner ikke logikk og politikk eller hvordan ting henger sammen, kan ikke historie!

Anne

28.05.2017 kl.18:57

Noen synspunkter for en interessant artikkel:

Radikale islamister, de som vil sprenge mennesker i luften ER demoner slik som ABB. Eller hvor mener du grensen til ondskap går for at man kan bruke dette ordet? Kall spadet for spadet, slik at unge mennesker forstår hva de holder på.

En annen ting... Vi er forskjellige og hører til forskjellige grupper til og med om vi er så etnisk like. Når vi er sammen så syns jeg vi bør gjerne nedtone ulikhetene av respekt for hverandre og respekt for felles oppgaver i samfunnet, som kommer alle til gode.

28.05.2017 kl.19:11

Takk for fint innlegg. Det blir alltid sagt at terror ikke har med islam å gjøre. Muslimer sier det selvsagt, men også alle politikere, inklusiv Erna. Dette høres helt idiotisk ut for hvermannsen selvsagt. Riktig SÅ naive er ikke størsteparten av folket. Det savnes at moskeer, islamsk råd og andre muslimske organisasjoner tar sterk avstand til terror. At det vises i praksis og handling. Det at dette ikke skjer gjør at inntrykket blir at det ikke er så ille med terror tross alt.

Snurrebarten

28.05.2017 kl.22:25

@Najim Zaouaghi:

Grensen mellom gruppene du omtaler som Irak og Syrias sympatisører på den ene siden og det du omtaler som "våre kloke sønner med fred i hjertet" på den andre, kan nok være en god del mer flytende enn hva du fremstiller det som.

Espen

28.05.2017 kl.23:32

Flott blogginnlegg :-) Viktig å gå synspunktene fra en som er en vanlig muslim.

Alltid noen brød som hyler og skriker om deportering av stort og smått, men de ender bare opp som frustrerte stakkarer.

Allikevel er det viktig at politikere blir modigere til å adressere problemer som faktisk ikke bør utarte seg.

Tom

29.05.2017 kl.00:11

Det er ingenting som heter moderate muslimer! det er bare muslimer og det er bare islam!

Mumle

29.05.2017 kl.07:26

Til kronikkforfatteren.

Den ekstreme fundamentalisten og potensielle terroristen er DIN sønn, DIN bror, DIN far, DIN onkel, DIN fetter - Og DU vet vet hvem han er.

Så lenge du ikke alarmerer samfunnet om ham, er du like skyldig som ham. I liten eller ingen grad ser vi at moderate muslimer griper inn mot individer som ønsker å skade samfunnet, og alle andre muslimer generelt.

Enden på visa blir at samfunnet til slutt går lei, og mistenkeliggjør ALLE muslimer. En stigmatisering som kan sammenlignes med jødenes situasjon før krigsutbruddet i 1939.

I motsetning til jøder, vil muslimer høste svært lite sympati, om noen, da de systematisk selv har stått for å undergrave enhver sympati og forståelse.

Oskar

29.05.2017 kl.10:01

Najim Zaouaghi

Hvis du ikke liker vestlig kultur og den friheten denne kulturen innehar, hvorfor bor du her da? Hvorfor rømmer så mange med din holdning til vestlig kultur og ønsker å bosette seg i den kulturen de hater? Den holdningen du Najim har, skaper hat ikke fred.

Jan

29.05.2017 kl.10:17

"Radikal islam"? Hvem har funnet på dette begrepet og hva er hensikten? Hvorfor har vi europeere begynt å si og skrive "islam" og ikke muhammedanisme som vi har gjort i hundrevis av år? Kunne bloggeren forklare de arabiske begreper: Dar ul-Harb (دار الحرب), Dar ul-Islam (دار الاسلام),Dar ul-Kufr (دار الكف),shahid (سهيد),Mudjahidin (مجهيد, مجهيدوب, مجهيديب.

Ville det ikke ha vært godt for de land de har utvandret fra at de fredelige reiste hjem og tok makten? For de voldelige er da så få at det ikke kan være noe problem å avvæpne dem. Eller er det slik noen hevder at det i moskeer ledet av "Brorskapet" fortelles at "Allah har lovet sine undersåtter at de skal ta over "Dar ul-kufr

Magnar Lid

29.05.2017 kl.10:30

Takk for forstandig kommentar av Shahram Shaygani

Det er få muslimer som dukker opp i kommentarfelt eller med innlegg der de advarer andre muslimer mot radikalisering og og tar avstand fra terror.

Og blir straks angrepen av andre muslimer som Najim Zaouaghisom i kommentarfelt som går straks på angrep på deg og at det er vesten sin skyld for krig og terror i Midt Østen . Der sunni og sjiamuslimer er i krig med hverandre. Og mener at da sønner et ansvar å forsterke den krigen med terror i Europa.. På lik linje med Manchester terroristen Salman Abedi som ble født i Storbritannia av libyske flyktninger som hadde rømt fra Gaddafi regimet og får beskyttelse i Storbritannia .Hans far var en kjent islamist/jhadist den gang. Naboene forteller at Salman Abedi gikk rundt i nabolaget sør i Manchester og ropte ut islamske slagord. Bønner og som nå hylles av Den islamske staten (IS)

.Ja ..her har det muslimske miljøet selv et ansvar å tilbakemelde radikale personer til myndigheter som de mener kan utgjøre en terrortrussel . Det muslimske nærmiljøet burde vise ansvar for samfunnet som de bosetter seg i ved å ikke overse personer med radikale meninger og unnlate kritikk av andres muslimers handlinger. .

Det vil ikke bli slutt på islamsk inspirert terrorisme før majoriteten av innvandrede muslimer til Vesten har tilegnet seg samme grad av forståelse av vestlig tenkning og sivilisasjon som artikkelforfatteren

Shahram Shaygani

29.05.2017 kl.10:42

Magnar Lid: Hei og takk for hyggelige ord. Utfordringen som jeg og mange andre sekulære eller ex-muslimer opplever er at vi blir angrepet av to fronter (dette kommer fint frem her i kommentarfeltet). På den ene siden opplever de konservative og regressive muslimer en krenkelse og går i forsvar/angrep. på den andre siden er den helt unyanserte fremmedfiendtlige som angriper oss. Det er en utfordring å ta en mellomposisjon i debatten.

Kvinne

29.05.2017 kl.10:47

Et veldig bra innlegg. Utenforskap og ikke integrering skaper fiendtlighet til det samfunn unge lever i.Hvorfor blir det slik ? Det blir helt feil å velge å bo i ett land som IKKE har dine verdier og moral.Er enig i at det beste er at muslimer stiller spørsmål ved egen tro og at reformen må skje innad. Hvorfor så mange er tause skyldes frykt.Vi leser dessverre altfor ofte om at muslimer som tør å si fra trakasseres og trues.Det er trist at noen ved sine holdninger medfører at barna holdes utenfor og ikke blir integrert. Hvis man skal tro på en riktig tro. Hva krever styrke og hva er sterkest på jorden ? Det er å skape fred og kjærlighet.I bunn og grunn er vi alle brødre og søstre, den korte tiden vi lever her på jorden.

Shahram Shaygani

29.05.2017 kl.13:21

Kvinne: Dette er et stort og vanskelig spørsmål, men ikke minst svært viktig. Jeg har ikke et klart svar på det, men helt generelt sitter jeg med det inntrykket at religion er en sterk drivende kraft på godt og vondt. Religion kan mobilisere ekstremt fremmedfrykt hos mange. Vanligvis tenker mann etniske nordmenn når det er snakk om fremmedfrykt, så glemmer man at fremmedfrykt finnes også hos innvandrere.

29.05.2017 kl.13:44

Dette er den VERSTE bloggen jeg har kommet innom..

Lykke til ...folkeforædere.

johannes taranger

29.05.2017 kl.14:12

En interressant artikkel, men den hjelper nok ikke i dagens situasjon. Vi må skille mellom muslimer som individer og islam. Islam vil aldri kunne bli reformert.Det forundrer meg at forfatteren ikke kjenner til dette. Islam er jo Allahs ord gjennom profeten Muhammed og KAN IKKE ENDRES ELLER REFORMERES. Det er helt uforståelig at man setter profeten så høyt, enda vi vet at han stod ansvarlig for drap på mennesker, karavaner samt jøder. Kan man ha en drapsmann som religionsgrunnlegger ?? Jeg bare spør. Islam er en religion full av motsetninger, deriblant tallrike sverdvers. Altså vil islam aldri bli en fredens religion. Hva er moderat islam ? Er det bare å fjerne alle sverdversene ? Umulig. Islam setter en rekke krav til sine trosfeller. Vi har de fem søylene i islam som må overholdes. Renselseprosesser, regelmessige bønner vent mot Mekka bl.a. Man har de to vektskålene i Koranen med gode og dårlige gjerninger. Om dine dårlige gjerninger ligger på 51 % på Dommens dag så havner du Helvete. For de som kjenner til dette i islam skaper det en frykt for ikke å strekke til. Det er en religion basert på frykt ! Det er ikke tillatt å forlate islam. Det er verre enn å drepe et menneske, og utilgivelig.Vi må derfor anse muslimer som ofre for en religion som kommer med en rekke krav for å havne i Paradiset. Islam kan tolkes på mange forskjellige måter, og ekstremistene tolker den på en måte som de mener er sann islam. De fleste muslimer kjenner nok også islam kun fra det som prekes av imamene i moskeene. Og det kan være ganske forskjellig. Det er dessverre ille å være fanget i en slik religion. Den enkelte muslim fortjener bedre, for de er stort sett flotte mennesker som burde få leve i frihet fra alle krav islam representerer. Vi må imidlertid aldri la sharia lover få noen maktposisjon her i landet. Heller ikke i enkelte miljøer som i England, eksempelvis. Jeg tror mange muslimer kunne fått oppleve friheten i den kristne nytestamentlige tro. Men det er svært vanskelig for dem å forlate islam som vi vet

FRIDA

29.05.2017 kl.14:24

Som barn vokste jeg opp med den kristne tro som ble påtvunget oss i skolen. Måtte stå ved pulten å lese vers fra katekisme og bibelvers utenat. Når vi endelig har begynt å bli kvitt denne overtroen så får vi en ny. En ideologi som muslimer flest kaller fredens religion.

Er det fred i de land der islam står sterkt?

Så kan man skylde på tolkninger osv.... Men er det ikke riktig å følge Koranens ord da?

Slik som mange har fulgt bibelen.

I Malmø bygges nå en mosque finansiert av Qatar. Skandinavias største,kan vi lese. Eneste media som skrev om dette i Sverige var Syd Svenskan.

Qatar og Saudi-Arabia er vel dem som eksporterer flest islamister til Vesten og andre land.

Begge land styres så vidt jeg vet etter den ekstreme wahhabismen. Så vi får nok fremdeles se svenske tilstander i årene fremover.

Har ennå ikke hørt eller sett noen såkalte moderate muslimer ta avstand fra dette. Ikke noe merkelig at folk blir redd og tar avstand .....for hvem er den gode muslim( om de finnes?) og hvem er den farlige ?

Hvorfor vil våre politikere forandre våre land og kue sitt eget folk?

Tror dem som kommer hit det vil bli den samme honningkrukken og ta av om Norge blir et muslimsk land?

Men takk til Shahram som prøver å sette også ansvar på den muslimske befolkning,for det er nemmelig der ansvaret er.

Espen

29.05.2017 kl.23:04

Veldig fint at ACAB hjelper til med å forsterke stereotypen av nettkrigere. Ynkelig type.

Kvinne

29.05.2017 kl.23:54

Jeg leser det slik at Sharam forsøker å få muslimer til å tenke selv.Man skal aldri ta andres tanker og meninger for gitt,men stille spørsmål ved alt. Ikke minst er det viktig å stille spørsmål ved religion og forkynnere av denne. Veldig mye er missbrukt "i guds navn". Det nærmeste jeg er kommet troen på en Gud er Jesus og den kjærligheten han viste alle, uansett stand og tilhørighet.

Det er ytterst viktig at muslimer står sammen og tar avstand fra terror og forherligelse av vold. Det er viktig å hjelpe barna deres til integrering og deltakelse i det samfunn dere lever i. Det er skremmende at muslimske ledere IKKE står frem og tar klart avstand fra terrorhandlinger, det må skje i det åpne rom.Vi ser konsekvensen i Europa av at ytterliggående muslimer ødelegger for de som bare vil leve sitt liv i fred. Det er altfor få muslimer som tør å si ifra. Konsekvensen av terror er å ødelegge og å skape et fiendebilde, "de og oss". Religion og politikk missbrukes og det ødelegger mange liv.

Hvordan kan en gud som er god ville ha noen til å drepe? Skal man elske en gud som man frykter, hva slags kjærlighet er det og gir det et lykkelig liv?

Espen

30.05.2017 kl.07:12

ACAB, sørgelig...

Audun Berg

30.05.2017 kl.08:09

Først vil jeg rose SS for hans utredninger og innsikt. Veldig bra. Men at en mann av hans kaliber kaller seg muslim det finner jeg merkelig. Her svikter logikken. Likedan som at han og andre såkallte frafalne ikke tar fullstendig avstand fra dette svineriet og terroren er også noe merkelig. Men barnetroen er vel vanskelig å forlate uansett hvor ille den viser seg å være.

Jeg vil oppfordre disse frafalne til å stå opp å forsvare våre kristne verdier istedenfor islam. Da først vil vi se om de virkelig mener det som de skriver. Tydeligvis intelligente folk som dette kan da ikke forsvare vold, drap og terror. Det strider mot all sunn fornuft.

Som kommentarene viser så har ikke muslimene så stor sympati i denne spalten. Og det finner jeg helt logisk etter de siste hendelsene ute i verden. Så de som ikke liker seg her hos oss bør bare finne seg et annet land om noen i det heletatt vil ta imot dem. Jeg ser på nettet at avtalene mellom Trump og Saudi får stryk så det monner. Både av politikere og kommentatorer.

FRIDA

30.05.2017 kl.08:26

Audun Berg. Hva er Kristne verdier?

En trenger ikke å være kristen om en ikke dreper,lyger eller stjeler. Samt viser toleranse og er et medmenneske. Det er normal oppførsel og sunn fornuft.

Vi må også slutte og legge alt det gode og det som er bra til kristendommen . Kristendommen har like mange brutaliteten i seg og andre grusomheter. Forskjellen er at de aller fleste av oss har nok vett til ikke å følge disse ondene og den gamle overtroen.

Vi er kommet lenger enn muslimske land når det gjelder akkurat dette.

Audun Berg

30.05.2017 kl.09:46

Frida.

Så vidt jeg har fått med meg så bygger det nye testamentet på helt andre verdier enn koranen. Normal oppførsel og sunn fornuft. Akkurat. Det kommer an på hva du rekner for sunn fornuft. Jeg har aldri hørt at noen prest eller predikant har oppfordret til krig og drap i våre kirker elle i radio og tv. Men muslimene skriker "drep de vantro" i tide og utide. Nei det søppelet der er ingen religion. Ihvertfall ingen ting å se opp til som livsprinsipper. At det har foregått misligheter i kristndommens navn for lange siden og delvis fortsatt det gjør det desverre, men det står ikke i vår Bibel så vidt jeg har forstått.

Selv om Per Fuggelid mente at han ikke trodde på en gud så så han opp til Jesus og hans prinsipper. De ti bud kan vi om ikke annet forsøke å holde i det minste. Både vi og våre medmennesker vil sannsynligvis få et bedre liv på den måten. Stort sett så holder vi oss på den rette siden enn så lenge, men vi kan ikke ha en masse folk som bevisst motarbeider oss og vil ha en stat i staten Norge. De vantro skal drepes, stjeles fra, lyves til og ellers er de ingen ting. Slik sier de at det står i koranen. Søppel sier jeg. Resultatet ser vi ute i verden. Krig, terror, slaveri, og svindel. Og Trump støtter opp bare han får selge våpen til en vanvittig pris til de verste av de verste. Syns du at det er prisverdig? Hvorfor kommer så mange til oss ,"de vantro"? NAV ikke minst, men også for vårt organiserte fredelige samfunn som virker pga ærlighet og disiplin og ikke drap og løyn som i mange andre land. Det er en vesensforskjell mellom islam og kristendommen uansett retning.

FRIDA

30.05.2017 kl.14:11

Audun Berg. Mitt poeng er at en normal oppførsel og et ønske om å leve i fred har ikke noe med den kristne tro å gjøre. Utover det så er jeg enig med deg i mye av det du skriver her. Det er vår velferd som lokker mennesker hit. Når dem ikke oppnår det dem selv ønsker går veldig mange til ytterligheter....der Sverige er et veldig godt eksempel på akkurat det.

Feilen og ansvaret ligger hos våre folktevalgte politikere som blindt åpner opp for det meste for å vise verden hvor snill Ola og Kari Dunk er.

Når en morder sitter i norsk fengsel og krever halalmat da er det veldig feil å oppfylle det ønsket,spør du meg.

Maten er viktigere enn gjerningen han sitter inne for.

Norge har imøtekommet krav etter krav og trampet på egne verdier for å blidgjøre dem som komme til landet.

Verden ler av oss her på berget. Sverige er enda naivere.....der er landet rasert og mosquer bygges med penger fra Saudi Arabia og Qutar,som dermed får innflytelse med å spre sin ideologi.

Det er dette som er helvete om en skal bruke det ordet.

Dem som begår ugjerninger blir tatt i forsvar med at dem følte utenforskap,hadde traumer osv....sett svineriet i fengsel. Dem som ikke tilhører her må ut av landet. Drapsmenn og terrorister får bli pga undertegnelsen av menneskerettskommisjon osv.... Vi kan ikke sende noen i døden,men vi KAN bosette dem slik at dem kan få ta livet av oss.....osv......

Kvinne

30.05.2017 kl.16:38

Det som blir feil når man er en minoritet og kommer til et fremmed land, er at hvis feks. ti av hundre begår overgrep, så rammer alle disse sine innvandrede landsmenn.Det er likt med nordmenn som reiser til utlandet og oppfører seg dårlig, det rammer også andre nordmenn. Viser til utagerende festing m.m, uten å ta hensyn til og vise respekt for det landets befolkning man kommer til. Jeg blir skamfull av å lese om sånt.

Muslimer som vil leve fredelig, integrere seg og være lovlydige mot det landet de har valgt å bosette seg i, de rammes av andre muslimer som dreper i den gud de tror på sitt navn.Terrorister latterligjør sin egen tro og sitt gudsbilde. På toppen av det hele så skal denne gud terrorister tror på gi de en slags "premie" i en himmel med x-antall jomfruer. Det er så sinnsykt at jeg finner ikke ord. INGEN tråkker mer på guden sin enn selvmordsbombere og terrorister, de latterliggjør det de hevder har verdi ! De ødelegger for muligheten for sine brødre og søstre til å få et bra liv i det samme land som de lever i, de skaper splid og utrygghet.Terrorister skaper en virkelighet der andre mennesker med muslimske klær kan oppfattes som potensielle terrorister.

Det er viktig at muslimer står sammen og offentlig tar avstand fra terroristene. Er det redsel for konsekvenser innad i miljøet som medfører at bare at fåtall sier fra ? Jeg velger å ikke tro at den som tier samtykker.

Enhver tosk kan gripe til sverd og ondskap, men skape fred og være brobygger kan bare en vis person. Det å skape fred og å være brobygger er kanskje guddommelig ?

Egil

01.06.2017 kl.06:34

Radikaliseringens dynamikk er godt beskrevet i islams trilogi (koranen, sunna og sira), og her presentert av religionsviter David Wood:

https://www.youtube.com/watch?v=k6ePVxRLDM0&t=126s

ACAB

21.06.2017 kl.03:19

Ja her slettes det for harde livet. Jævla pakkis faen.

Skriv en ny kommentar

hits