SSI - En mellomposisjon i en polarisert debatt

For over en uke siden vedtok styret i SSI (Senter for Sekulær Integrering), med klart flertall, at styremedlemmene ikke skal publisere sine kronikker eller blogger i Resett, HRS og Document.

 

Kritikken

Vedtaket har vakt sterke reaksjone. Slik jeg ser det, er kritikken i hovedsak at vedtaket innebærer en begrensing av ytringsfrihet. Jeg tror likevel at noen av de sterke reaksjonene man har kunnet lese fra enkeltpersoner , handler om noe annet, noe jeg kommer til å utdype lengre ned. SSI har nemlig ikke begrenset ytringsfriheten. Ganske enkelt fordi SSI ikke har diktert styremedlemmene hva som skal skrives eller ikke. Vi har, via en demokratisk prosess kommet frem til at vi ikke vil publisere i disse mediene. Hvorfor?

Vi står for en helt annen tilnærming

I disse tre mediene krystalliseres tre standpunkt i debatten om islam/muslimer og integrering.

1. Islam ses på som en ideologi, uforenlig med humanisme

2. Muslimer ses på som en forstyrrelse i Norge

3. Assimilering er den eneste veien som pekes ut

Jeg vil påstå at denne tilnærmingen har vært den mest dominerende og synlige i den islamkritiske bevegelsen i Norge. Jeg har ikke sett at noen andre har tydeliggjort dette slik undertegnede gjør her, men muligens er det dette som har ført til at «venstresiden» som vanligvis er for religionskritikk har holdt avstand fra islamkritiske stemmer.

SSI ønsker selvsagt en debatt og dialog med de som fremmer og forkynner en slik tilnærming, men vil ikke støtte dem med vårt intellektuelle arbeid.

Islam som en ideologi?

SSI er for religionsfrihet. SSI ser helt klart at det finnes problematiske sider med islam, spesielt politisk islam. Samtidig mener SSI at islam er en religion som kan bevege seg og reformeres. Det er nemlig helt tilfeldig at de fleste er muslimer. Hovedårsaken til at de tror på islam er at de er født i en familie som praktiserer islam eller i et land med islam som dominerende religion. Vi er ikke i tvil om at islam er i en dyp krise og trenger sårt en radikal (radikal peker mot roten) reformasjon. Vi har kritisert en del muslimske samfunnsdebattanter som kun forsvarer og idealiserer sin religion og mener at denne idealiseringen hindrer reformasjonen som trengs sårt i Islam. Samtidig går noen av islamkritikerne så langt at de hevder at islam er lik nazisme. For oss i SSI er det helt uakseptabelt å sammenligne islam med nazisme. Islam har dessverre utviklet retninger som er totalitære og udemokratiske, men vi tror at det finnes håp om at disse retningene svekkes i fremtiden. Vi finner det svært uheldig når islam sammenlignes med nazisme fordi da kan muslimer, også de som er sekulære og liberale, bli målskive for hat og projeksjoner.

Muslimer ses på som en forstyrrelse

SSI har i over ett år konfrontert på det sterkeste de regressive miljøene blant muslimer og kommer til å fortsette med det. SSI mener likevel at i debatten om islam og integrering har man glemt en stor gruppe muslimer som er velfungerende og godt integrerte. SSI mener at disse menneskene gir håp om en fremtid for islam og har potensiale for å reformere denne religionen. SSI ser med andre ord et potensiale blant norske muslimer. Ensidig angrep på «muslimer» som gruppe er kontra-produktivt både for reformasjonsprosessen, men også for integreringen.

Assimilering som den eneste vei

Assimilering kan være en naturlig endestasjon for noen innvandrere, men ikke alle. Den kan i hvert fall ikke kreves som den eneste løsning for en innvandrer. Jeg har lurt på om det finnes noe sluttpunkt for en innvandrer i sin integrasjonsreise? Kanskje integrering handler om en uendelig psykologisk reise først og fremst, og tar aldri slutt? SSI mener at det er fortsatt mulig med sameksistens, så lenge identiteten er forankret i sekulære verdier, når religion er en privatsak og den religiøse identiteten ikke skaper forstyrrelser for de sekulære rammene.

Mellomposisjon

Siden SSI startet sin virksomhet, ble den sett på av mange som en av mange «islamkritiske» organisasjoner. Det førte til at «venstresiden» og «antirasistiske bevegelser» tok automatisk avstand fra oss. Mange på denne siden valgte å lukke ørene for SSI?s budskap, først og fremst fordi vi ble assosiert med en høyrevridd bevegelse. Etter min vurdering var dette en stor tabbe.

På den andre siden jublet mange «islamkritikere» med begeistring og ønsket oss inn i varmen med den tro at SSI har samme tilnærming som dem (presentert over). De sterke reaksjonene SSI har fått fra en del islamkritikere skyldes nok en skuffelse over at SSI velger en annen tilnærming enn det som ble nevnt her. SSI har med sitt vedtak markert en mellomposisjon. Vi vil skape en plattform der muslimer ikke ses på hverken som fiender eller som en forstyrrelse. Samtidig ønsker vi å fortsette med religionskritikk og kritikk av religionsutøvelse som forstyrrer integrering og krenker sekulære verdier. Vi vil forsvare ytringsfriheten, men samtidig retten til religionsfrihet. Vi vil kritisere alle autoritære og antihumanistiske bevegelser, spiller ingen rolle om det kommer fra muslimer eller islamkritikere.

Vi mener at en slik mellomposisjon trengs sårt i et polarisert debattklima.

24 kommentarer

BareLurer

02.11.2017 kl.09:55

Så lenge dere slår hånden av islam/ist-kritikere, men omfavner islam/ist-lakeier som Gule og Radikal Portal, fortjener dere faktisk kritikk - fordi dere på ingen måte har valgt noen "mellomposisjon". Da er i så fall Islam Net også i "en mellomposisjon" (noe Aftenposten og NRK lenge har forsøkt å få oss til tro..)

Jan Johansen

02.11.2017 kl.20:37

Dette er muslimer, som driver Taqiyya, så vi skal tro de er for norske verdier, til de når "critical mass," og skal ta over Norge. Det kom en bok, som forteller oss hvor moderate de er, omfavner norske verdier.

De dukker opp i hele vesten, og de prøver å kile seg inn i tradisjonelle partier. SSI nekter sine egne å puplisere hos HRS, Resett og document. Mer trenger vi ikke å vite.

Start Muslismk Folkeparti, og fortell sannheten, nemlig at vi

vanntro skal henrettes, om vi ikke konverterer eller betaler en mafia(dhimmiskatt). Det sammen med alle de andre undermennesker de skal henrette iht "profeten."

Still lister i alle fylker, og se hvordan det går. Om de hadde blitt sekuleære, og ble de "apostates"/ frafalne og skaff dere livvakt. For de skal også henrettes.

Olaus Trøgheim

02.11.2017 kl.23:31

Dette ble for enkelt. Selvsagt har de innskrenket ytringsfriheten når man selv ikke får lov å velge hvilke kanaler en vil bruke for sine ytringer. Og dermed i praksis en begrensning av størrelsen på sitt publikum.

Orakel

02.11.2017 kl.23:37

Det eneste som kan redde hele situasjonen er DIALOG.....yeah right!!!

Antiterror

02.11.2017 kl.23:39

Det er ikke sikkert dette er det dummeste jeg har lest

John Jeger

03.11.2017 kl.00:08

Muslimer tror at livet vi lever nå er kun en test for å se om de er verdige å komme til himmelen. Den eneste måten å garantert få innpass i himmelen er å drepe eller dø for islam, bli martyr. Dette er islams alfaomega, det som gjør at en troende muslim aldri i verden rører alkohol, svin, aldri går glipp av en bønn, ikke bryr seg om vitenskap (muslimer har 0 vitenskapelige nobelpriser), ikke vil integrere seg og gjør alt de kan for å spre islam, og smiler som om de har vunnet 5-mila i kollen etter en terrordåd - da har man sikret seg plass i himmelen. Det stemmer at det kommer mye bra kunnskap fra områder som i dag er underlagt islam, men eneste teknologiske utvikling under islam er forbedringer av navigering - for å mer nøyaktig finne posisjonen til mekka så de ikke ber i feil retning. De flinkeste smarteste muslimene blir ikke vitenskapsmenn, leger eller lignende, de blir imamer. Muslimer klikker i vinkel når noen sier noe negativt om muhammed, eller lager en tegning av han, for relativt sett er muhammed det eneste som betyr noe. Hans lover står uendelig mye høyere enn "menneskapte lover". Hvordan i all verden kan da en troende muslim tilføre vårt samfunnnoe positivt? Assimiliering, dvs at en person med muslimsk kulturarv tar avstand fra islam og tåler kritikk av krigsherren muhammed, er den ENESTE måten de kan tilpasse seg vårt samfunn.

Rune

03.11.2017 kl.00:08

Å så lei jeg er av alle som prøver desperat å forsvare muslimer mens Islam fosser frem i Europa som en totalitær, udemokratisk kreftsvulst.

En dag blir du selv offer for politisk Islam. Det var vel egentlig det dere flyktet fra, men som innhenter dere igjen og skaper kaos. Bli som folket som åpnet sine armer for deg, det er integrering.

John locke

03.11.2017 kl.00:36

Etter å ha lest din post, kan jeg ikke si noe annet enn at dette er naivt, men godt ment tanke.

Årsaken er ganske enkelt: Islam har forsatt en strid om dens "rette" tolkning.

Skal det tolkes slik som den er skrevet i koranen eller om det skal gis rom for annen tolkning?

Uheldigvis ser det ut til at den mest "høylytte" tolkningen, den som er nevnt mest, er at alt skal tolkes ordrett. At det ikke skal gis rom for annen tolkning og at det som står i koranen er det eneste rette.

Når da Koranen derfor hyller voldelige handlinger mot andre religioner, eks. mot "kefir", kan man ikke forsvare en slik tolkning. Eller ei dens følgere som velger da å utføre voldelige handlinger mot andre.

Bare for å gjøre vondt verre, blir det ikke bedre at majoriteten av muslimene er forsatt stille. Ikke går de høylytt ut mot disse idiotene som hyller at en slik handling har skjedd eller den handlingen som har blitt utført. I såfall, om de gjør, er de ikke høylytt nok.

Da må de bli synlig gjort og muligens, bare muligens, tale om å tolke Koranen annerledes enn ordrett? At det kan gis rom til tolkning som advokerer for en fredfull eksistens med andre religioner og stå imot de idiotene som vil pga. det true med vold og verre ting?

Odd Karlsen

03.11.2017 kl.06:58

Og dermed slapp du katta ut av sekken; her ønsker dere å begrense de fora/media som skal bli inkludert i det gode selskap og som bør ytre seg!

Islamister gjør det samme, - med gevær!

Selv om du går i dress er mønster og målsetting lett gjenkjennelig.

tta

03.11.2017 kl.08:12

Den politiske delen av islam er reinspikka nazisme, det hjelper ikke at dere fornekter det.

Sverre Moe

03.11.2017 kl.08:20

Ett spørsmål. Hva er det som er så bra med islam i et utviklet Europeisk land? Fortell men en eneste god ting islam fører med seg? Har lett med lys og lykter, men finner ikke noen ting som den vestlige kulturen har.

Judas Iscaroit

03.11.2017 kl.08:37

Den eneste løsningen er å fjerne multikulturen, den er blitt dumpet på oss av gale globalister. Hjulpet av korrupte politikere, byråkrater, journalister og NGOer. Fjerner man disse også er det meste løst.

Husk at et land har ansvar for sine egne borgere. De andre må integreres i sitt eget land.

Martin A. Engeset

03.11.2017 kl.08:45

I motsetnad til dei fleste Islam-skeptikarar (og mange muslimar) har eg over nokre år sett meg godt inn i Koranen. For litt sidan kjøpte og las eg og Hitler sin "Mein Kampf", og noko av det som slo meg, var nett kor mange paralellar det er mellom dei to bøkene. Dette gjeld både store delar av det underliggande tankegodset, og td. bruk av usanning/propaganda og vald som arbeidsmetodar, total einsretting, totalt einevelde for "profeten" (NB: Korkje Muhammed eller Hitler hadde profetiske evner - evna til "å sjå det usette"), etc. Sorry, men paralellane er for mange og for tydelege til at det er hyggeleg.

Den bokstavtru delen av muslimar kan heller ikkje reformerast. Å hevda det motsette er antan ynskjetenking, propaganda eller al-Taqiyya (lovleg løgn) - Koranen er alt for klar i sine påbod, forbod, retningsliner, moralkoder og i påstanden om å vera dei eksakte orda til ein gud, til at vesentlege endringar er mogeleg for dei personleg truande - og det er frå dei personleg truande terroristar og andre radikale vert rekruttert, no og i all framtid.

Avskriva meg som "islamofob"? - den vanlege fluktvegen for muslimar som møter punkt eller fakta dei ikkje likar.

For det eine har eg møtt så mange muslimar, at eg er fullt klar over at dei fleste er akkurat like mykje menneske som andre - det er Islam og Koranen som skremer meg, ikkje muslimen "per se". For det andre kan De lesa igjenom kva som helst eg har skrive om temaet i media gjenom åra: De vi ikkje finna eit eianst usakleg punkt eller hatefullt ord. Det er så mykje "rart" i Koranen og i Hadith, at å dikta opp noko er totalt unødvendig.

Eit lite spørsmål til slutt - eit spørsmål De og alle muslimar og Islam alltid flyktar frå og ikkje svarar på, trass i at det er det mest sentrale av alle spørsmål som gjeld Islam sin eksistens:

Kva fortel alle faktafeila og andre ikkje-religiøse feil i Koranen - ei bok som hevdar å vera dei eksakte orda til ein allvetande gud? (Ver snill ikkje å nytta den vanlege floskelen om at Koranen er feilfri - det er mange år sidan eg lærde å lesa.)

Shahram Shaygani

03.11.2017 kl.08:53

Martin A. Engeset: Takk for viktige spørsmål. Jeg tror det er muslimenes indre oppfattelse av islam som må reformeres. Koran er en historisk bok, vi kan ikke følge den eller forholde oss til den i et moderne samfunn. Det er lett å finne mange feil i Koran. På lik linje med mange andre religiøse tekster. Men det er en viktigere ting som må reformeres, "islam som er internalisert" i psyken. Et stort problem er at evnen til å tenke kritisk om sin religion er mindre tillatt blant en god del muslimer eller i land som praktiserer islam som hovedreligion. Det er dette arbeidet som jeg mener man må fokusere på i Europa. I Europa har man mulighet til en slik utvikling, takket være Europas fremgang og sivilisasjon.

Martin A. Engeset

03.11.2017 kl.08:50

Eg skreiv ei sakleg, men kritisk kommentar. Svaret var at den måtte sensurerast før den kunne offentleggjerast. Fortel det noko om talefridomen under Islam?

toto

03.11.2017 kl.08:51

Huff og huff.

Til og med SSI har segregert seg . Ikke annen betegnelse på dette kan sies . Trodde dere tok noe avstand fra islam og islams lære , fra troende muslimer og de muslimer som holder på sine klaners relgion og kultur . Hver klan og etnisitet i islam har sin relgiøse kultur . Hver etniske gruppe segregerer seg innad . Pakistanere , ,irakere , marokkanere , alle holder seg innfor sine . Så i grunnen er islam en utrolig rasistisk relgion . Man misliker hverandre mer enn hva europeere gjør og har gjort .

Så jeg ser nå på SSI`medlemmer som troende muslimer . Om ikke , vil dere aldri ha kommet med dette innlegget .

Shahram Shaygani

03.11.2017 kl.08:58

toto: Du tar fullstendig feil. SSI har i de siste året kommet med de beste islamkrtiske kronikker og blogg. Vi har på en saklig og ansvarlig form konfrontert regressive og konservative praksis av islam. Jeg kan love deg at vi ikke kommer til å slutte med det. VI vil ha vår egen plattform, vår egen identitet. Tilnærmingen vår (som jeg skriver i bloggen) er svært annerledes.

Bjørn

03.11.2017 kl.09:35

"For oss i SSI er det helt uakseptabelt å sammenligne islam med nazisme. Islam har dessverre utviklet retninger som er totalitære og udemokratiske, men vi tror at det finnes håp om at disse retningene svekkes i fremtiden."

Så da er vi enige om at noen av disse er som nazister da eller?

Blir noe vagt og tvetydig dette?

Shahram Shaygani

03.11.2017 kl.09:38

Bjørn: Uten tvil, finnes retninger og bevegelser innenfor islam som er totalitære og antidemokratiske. Det er nettopp derfor man trenger sårt en nyansert debatt om islam. SSI har i over ett år konfrontert disse kreftene og har vært nådeløse i sin kritikk ( bare se på bloggene mine).

Lars dahl

03.11.2017 kl.09:52

Moderate muslimer må ta ansvar og tydelig ta avstand fra islamistene. Jeg gleder meg over de muslimer som lykkes i det norske samfunn, de som forstår at religion er et privat anliggende og som ikke støtter såkalt sosial kontroll. Jeg tror denne gruppen er i sterkt overtall, allikevel er det de ekstreme som setter agendaen. På tide at den stille muslimske majoritet begynner å støtte de modige skamløse.

Først da vil den lille ekstreme kalifatgjengen dø ut.

Shahram Shaygani

03.11.2017 kl.09:56

Lars dahl: Helt enig, jeg vil si muslimer må ta enda mer ansvar for å fremme sekulære verdier, ikke la religiøs overtro, bakstavtro, religiøse følelser skade de sekulære rammene.

Martin A. Engeset

04.11.2017 kl.14:37

Hallo hr. Shaygani.

Beklager eg oversåg Dykkar svar til meg, før eg la inn min forige kommentar.

1. Det er rett at det finnest feil i dei fleste "heilage" bøker - innkludert i Bibelen. Men for det eine reduserar det ikkje feila i Koranen, og for det andre er det ein vesentleg skilnad på Koranen og dei andre: Koranen og Islam påstår båe at Koranen er send ned av ein allvetande gud, og ingen allvetande gud gjer mengder av faktafeil og andre feil i si heilage bok. Feila syner at det rett og slett ikkje er sant at Koranen er diktert av ein gud. (Dei fleste eller alle andre religionar kjem nok heller ikkje frå gudar, men for Koranen har ein klare prov for at det ikkje er sant.)

2. Dette faktumet gjer alle andre debattar om Koranen og Islam - og td. rettferdiggjering av terror og undertrykking eller ikkje - irrelevante. Men faktumet vert skjeldan eller aldri debattert.

3. Verre: I og med Islam er så integrert i mange muslimar sitt liv, og i og med vald, etc. er så klar del av Koranen og Hadith, tek terroren ikkje slutt før slike fakta vert godt nok kjende.

Shahram Shaygani

04.11.2017 kl.14:46

Martin A. Engeset: Ja, det er sant, mange muslimer tar det for gitt at Koran er direkte ord fra Allah, ergo stenges all form for å undersøke teksten kritisk. Det blir en helt utenkelig tanke og der starter også selvsensuren. Og enda et problemer at hvis man sier dette høyt risikerer man livet sitt. Hadde jeg skrevet denne teksten i Saudi Arabia ville jeg blitt dømt til flere års fengsel og pisking. Hadde jeg skrevet denne teksten i Pakistan ville jeg bli lynsjet på gata. Derfor er det viktig at du og mange andre som leser bloggene mine støtter reformasjonsarbeidet.

Audun Berg

05.11.2017 kl.07:10

Flott SS, da er du nesten på linje med Martin A. Da kan du slå opp noen linjer på døren til en eller annen mosqe og se hva som skjer. Men for all del ta på deg skuddsikker vest.

Jeg har flere ganger spurt om hva som er så fint med islam, men har ikke fått noe svar. Hva er de positive sidene med denne drapslæren? Jeg kan ikke se en eneste ting.

En doktor og nobelprisvinner sa engang; Lev og la leve. Og da mente han alt levende liv vil jeg tro. Vi som har hatt noen timer på søndagsskolen og litt lesing fra Det nye testamentet, husker kanskje noen setninger her og der. Ingen kommer til himmelen uten gjennom meg, sa visstnok Jesus. Og alle som tror på meg skal leve selv om de dør. Til forskjell fra koranen og islam så ser ikke vi det som noen ære å drepe andre. Det må i så fall være i den ytterste nød i selvforsvar. Det er en vesens forskjell i tankegang. I min himmel tror jeg ikke det finnes en eneste muslim. Vår gud setter ikke pris på at vi ødelegger det som han har skapt. Og at en ikke kommer til himmelen uten "fjøstørkle" på hodet? Nei det der tror jeg ikke på. Jeg var født naken og uten ski på bena og slik vil jeg antagelig forlate dette livet også når den tid kommer.

Jeg betrakter SS som en meget lærd mann og som kan uttrykke seg, men det blir litt høytsvevende betraktninger til tider. Det hele koker ned til om vi skal ha en human innstilling til livet og naturen eller ikke. Våre bud sier at du skal ikke drepe, du skal ikke lyve, du skal ikke stjele, du skal gjøre mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg, du skal ikke drive hor, du skal ikke begjære din neste sitt hus eller familie, du skal ikke bryte ekteskapet (da gift med en kone), du skal respektere og ære dine foreldre, du skal ha en gud, og en del andre påbud som er noe helt annet enn det som de hevder i islam.

Til mer jeg lærer om natur og universet til sterkere tror jeg at det må finnes en eller annen guddom eller intelligens som har skapt alt dette som vi er i ferd med å ødelegge. At det finnes mer enn vi har fatteevne til å forklare det har jeg erfart og det velger jeg å tro på. Og det er fjernt fra den pedofile massemorderen Muhammed. At en som de kalte Jesus besøkte oss for ca 2000 år siden er så ettertrykkelig bevist at det finnes ikke tvil. At Muhammed dukket opp noen hundre år senere er vel også et faktum, men da med en helt annen lære enn det Jesus stod for. At Jesus sin lære virker i praksis har vi bevist. Hele den kristne og protestantiske verden blomstrer til en slik grad at muslimene tror de har kommet til himmelen allerede når de kommer hit. Men dessverre, drapsmenn er ikke velkomne i himmelen. Det tror jeg bare ikke på.

Jeg ber deg SS som en intelektuell person om å virkelig tenke over hva islam er for noe. Omvend deg før det er for sent. Det er ingen skam å snu i tide. Kritikk er ikke hat, og rasisme er noe tull. Med Shurika Hansen med på laget nå så forventer jeg at det blir fart på diskusjonen.

Det hele er så enkelt som at de som har flyktet hit godtar våre lover og vår kultur. Ytringsfrihet, demokrati, tros frihet, og respekt for landet som har gitt deg et noenlunde sikker plass å leve på. Da er det en hån mot vår rettsstat at muslimer forfølger andre muslimer og kommer med drapstrusler for filleting og tapt prestisje. Stopp svineriet.

Så da slår SS opp sine teorier på mosqedøren neste fredag.

Ha en fin dag.

Skriv en ny kommentar

hits