Islamsk terrorisme er et varselsymptom

Religiøse opplevelser

Religion er mektig. Om du liker eller ikke liker religion, preger den fortsatt hverdagen vår i 2017. Det at monoteistiske religioner fra mer enn tusen år tilbake fortsatt aktualiserer seg i vår tid er beviset på religionens mektige påvirkning på mennesker. Religion tilbyr noe som vitenskap ikke kan; en mening med livet, en grunn til å leve og et håp om et liv etter døden. Det er få vestlige psykologer og psykiatere som har satt seg grundig inn i religiøse opplevelser. Stort sett har akademia i Vesten avvist eller latterliggjort religiøse opplevelser.

Religiøse opplevelser er etter min mening en del av det åndelige spekteret av menneskets bevissthet. Begrepet åndelig er ganske misforstått og blant akademikere negativt ladet, ofte assosiert med alternative bevegelser eller noe mystisk, irrasjonelt fra Østen. Åndelige opplevelser er transpersonlige opplevelser (trans betyr pluss eller over). I åndelige opplevelser søker man etter noe større enn seg selv og opplever en mening med dette søket. Med denne definisjonen kan mange opplevelser (kjærlighet til et barn, dedikasjon til vitenskap, frivillig arbeid i en ideell organisasjon) forstås som åndelige. Religiøse opplevelser er en del av åndelige opplevelser, men åndelige opplevelser er noe større enn de religiøse opplevelser. Religion tilbyr system, praksis og zoomer bevisstheten spesifikt mot en bestemt gud eller guder. Religion anbefaler tydelig praksis og prøver å skille det som er galt fra det som er riktig.

Religiøs identitet

Den religiøse identiteten utvikles og forsterkes under den psykologiske utviklingen. Religiøs praksis som bønn og faste styrker den religiøse opplevelsen. Religiøse opplevelser kan også forsterkes i en gruppe sammen med trosfeller. De religiøse opplevelsene har sterke emosjonelle ladninger med seg og blir bidragsgivere for utvikling av religiøs identitet.

Hvorfor en har behov for å søke etter noe større enn seg selv for å finne mening, er et spørsmål jeg har lurt på. Kanskje fordi Mennesket har en eksistensiell angst for døden, ensomheten, meningsløsheten og friheten livet tilbyr? Noen vil være totalt uenige i denne begrunnelsen og vil svare at dette søket er medfødt i menneskets natur. Uansett årsak, finnes dette behovet (finne noe større enn seg selv som gir mening) hos de fleste mennesker. Det religiøse mennesket blir ofte født i en religion uten å ha valgt religionen sin bevisst. Jacques Lacan, fransk psykoanalytiker, mener at barn blir født allerede i morens (og farens) fantasi før den fysiske fødselen. Barn kommer til en verden med sosiale konstruksjoner rundt seg som de ikke har bedt om. Hvis Lacan har et poeng, blir mange barn født inn i mor, far og samfunnets religiøse forventninger.

Samfunnet er ikke helt ubetydelig her heller. Mange barn i dag fødes i et samfunn som er sterkt preget av en religion. I mange land blir barn tidlig introdusert for religiøse idéer og retninger. Da jeg gikk på barneskole i Iran, startet dagen stående i 45 minutter mens vi hørte på koranen, deretter en religiøs tale. Disse religiøse overbevisninger blir for mange en del av det indre moralske kompasset (som Freud kalte for superego/overjeg) og vil ubevisst påvirke personens tanker, følelser, personlighet, intensjoner og valg videre i livet.  Med tid og positiv forsterkning blir denne religiøse identiteten en del av Selvet.

Religiøs identitet og islam

Slik jeg som er født og oppvokst i en familie og et land med islam som religion ser det, blir den religiøse identiteten lite utfordret hos mange praktiserende muslimer.

Noen, svært velutdannede muslimer, prøver på død og liv å dyrke fram tanken om et feilfritt islam og skylder islams krise på sosioøkonomiske eller politiske forklaringer. Dette er en benektelse som skyldes denne sterke religiøse identiteten.  

Islamsk terrorisme er et symptom på noe mer grunnleggende problematisk. Slik jeg ser det, finnes det en svært idealisert religiøs identitet blant mange praktiserende muslimer, også de som er fredfulle og tar avstand fra vold. Den religiøse identiteten er godt sammensmeltet med selvfølelsen hos mange muslimer. Dette gjør at kritisk tenkning rundt religionen islam oppleves som et angrep på Selvet og blir opplevd som svært krenkende. Enda mer alvorlig, Selvet driver med selvsensur, tillater ikke at noen form for kritisk tenkning rettes mot den religiøse identiteten i seg selv. På denne måten kveles reformasjonsforsøk internt blant muslimer eller oppleves som fiendtlig. I det ytterste kan folk som kommer med kritiske meninger om helligdommer i islam erklæres for vantro og bli skadet eller drept.

Etter mitt syn, er dette den store katastrofen som har rammet muslimer, der islamsk terrorisme er ett av symptomene.

27 kommentarer

Odd Karlsen

04.11.2017 kl.12:41

Hvor marginalisert voldelige muslimer egentlig er har for meg fått mange "wake-up-call", - sist med en fullsatt moské i Oslo som hyller steining og kvinneundertrykkende i Allahs navn! :-(

Sjekk denne muslimske "fredskonferansen":

https://m.youtube.com/watch?v=61KsT5YixF0

AldriMerAP

04.11.2017 kl.13:25

Leser man mellom linjene her sier altså Shaygani at islam ikke må kritiseres fordi det fører til terror. Islam må derfor fredes for kritikk her i landet for de neste 20 år. I løpet av den tid er muslimer majoriteten i dette landet og vi vantro hunder vil kjeppjages og islam vil være fredet for alltid.

Allahu Akbar

Shahram Shaygani

04.11.2017 kl.14:30

AldriMerAP: Er det virkelig det du leser av denne teksten? Så overrasket.

ståle

04.11.2017 kl.13:26

Nei terrorismen er ikke symptomet, men sluttresultatet av en massiv indoktrinering med hat og frykt fra fødselen av!!

For det finnes INGEN andre rimelige forklaringer på at et individ er villig til å begå selvmord for "ei sak", annet en massiv indoktrinering. Ja selv rotter og mus kjemper med nebb og klør for å "overleve", imens folk fra EN enkelt ideologi enkelt begår selvmord??

En annen sammenligning på hva massiv indoktrinering fra fødselen av gjør med folk, finner man ved å studere japanernes oppførsel under andre verdenskrig, der selvmord heller ikke da var uvanlig for en japaner, da japanerne var indoktrinert fra fødselen av, med at de skulle følge solgudens befaling i absolutt alt.

Robert Horn

04.11.2017 kl.13:28

Igjen en ny forsvarstale for religion fra S. Shaygani:

Sitat 1) "Stort sett har akademia i Vesten avvist eller latterliggjort religiøse opplevelser." = selvfølgelig, og det med rette vil jeg hevde! Hvorfor er religionen (spesielt den ortodokse delen) mest utbredt og med flest troende i land med mye analfabetisme, hvor folk har små eller ingen kunnskaper om naturvitenskap og med begrenset kontakt med teknologiutviklingen i verden???

Sitat 2) "Den religiøse identiteten utvikles og forsterkes under den psykologiske utviklingen." = tull og tøys! Det er den grenseløse indoktrineringen i religiøse kretser/familier/stammer og gruppehysteriet som utvikler og forsterker religiøsiteten, - ofte til fanatismen. Derfor er det så viktig at stat og kirke er grunnlovsmessig adskilt. Alle islamske land er politisk styrte av islam-doktrinen/koranen. Det samme gjelder katolske land i f.eks. Sør-Amerika med sterke utslag med utgangspunkt i bibelens gamle testamentet.

Konklusjon: Islam og vår sekulær vestlig kultur går ikke sammen og kommer heller ikke i fremtiden å kunne leve fredelig " under samme tak". Det eneste riktige er at praktiserende muslimer holder seg i sine respektive land eller i land i nærområdet!

PS: Det som Shaygani "klokelig" ikke nevner er den grunnleggende religiøs konflikt muslimer seg mellom = sunni og sjia... Det våger han seg ikke inn på!

Bjarte

04.11.2017 kl.13:39

Vi kan ikke hjelpe land som har Islam som religion.

Vi kan ikke hjelpe dem med den "arabiske våren", det blir feil uansett og vi får skylden.

Vi kan ikke hjelpe dem som ikke kan integreres.

Vi kan ikke hjelpe dem som ser på oss som vantro hunder.

Martin A. Engeset

04.11.2017 kl.14:18

Som psykolog har De sikkert greie på slike sider ved religionstilhøyrigheit, hr. Shaygani. Men noko som alltid undrar meg i debattar om Islam, er at ein debatterar årsaker og verknadar og teoriar for årsakene til verknadane, men ein flyktar totalt frå å debattera årsaka til årsakene - Koranen. Også det truleg mest sentrale av alle punkt når det gjeld Koranen, flyktar ein frå eller nektar for: Kva fortel alle faktafeila og andre ikkje-religiøse feil i ei bok som påstår å vera dei eksakte orda til ein allvetande gud? Ingen allvetande gud gjer då feil når han dikterar si heilage bok?

Dette er eit punkt som bør avklarast, for dersom Koranen er oppdikta, er det urett å øva vald eller undertrykking mot oss "vantru". Men vel så viktig for muslimar: Er Koranen oppdikta, bør dei få høve til å leita etter om det finnest ein reell gud nokon stad.

Dessutan: Er Koranen oppdikta, er alle debattar som i dag vert førde, bortkasta tid.

Eg har spurd Dykk og andre muslimar om slikt før, men alle flyktar frå å svara.

Shahram Shaygani

04.11.2017 kl.14:33

Martin A. Engeset: Det å finne faktafeil, kontraverser og rare sitater i religiøse tekster som ble skrevet for over 1000 år siden er ikke vanskelig i det hele tatt. Hele bloggen prøver å vise hvordan disse bøkene blir helliggjort og hva ligger bak den

Geir

04.11.2017 kl.14:19

Ja religion preger nyhetsbildet i 2017 enda så mye PK media feier under teppet. Og hvilken religion er det ? Og hvorfor er det et tema ? Hvorfor er ikke såkalt religion et privat foretagende ? Jeg var i begravelse her om dagen. Presten messet om fint og fredelig det var i himmelen, ingen ked nød og ondskap fantes ikke. Hva da med denne religionen vi snakker om i denne artikkelen. Ja den lover en haug jomfruer i himmelen til den som mister livet i en aksjon for å drepe eller skade de som har en annen religion. Snakk om kontrast. Man skal drive å feie over disse jomfuene i himmelen. Har noen tenkt på hva jomfruene mener om saken eller er de ikke meningsberettiget ? Og hvor skulle de komme fra ?

Bjørn Tore

04.11.2017 kl.14:41

Et grunnleggende spørmål, hvordan kan et sted mellom 1,3 og 1,7 milliarder muslimer tilbe Muhammed som var en pedofil massemorder, hvordan..!!

Shahram Shaygani

04.11.2017 kl.14:47

Bjørn Tore: Ville du svare på det? hva er din hypotese der?

Audun Berg

04.11.2017 kl.15:58

Som vanlig kommer SS med en akademisk utgring om islam og unnsyldninger for hvordan det er slik og slik. Men han går rundt grøten. Han svarer ikke på direkte spørsmål og unngår å nevne det virkelige problemet. Nemlig islam og koranen. Han kan jo bli drept sier han jo selv. Da er det klart at det er klokest å holde kjeft.

Men at høyt utdannede folk som SS tror på dette sammenraskede tøvet skjønner jeg ikke. Jeg ville heller tatt avstand fra å tro på en pedofil massemorder. Nei da vil jeg heller tro på vår profet Jesus. Fordi han talte tilgivelse, barmhjertighet og fred så skulle han også drepes. Om du er så tøff SS så gjør som Luther. Stå opp og reformer islam. Man isteden så er det like greit å omvende seg til protestant. Jeg og mange andre lever godt med det der. Og vi har ikke drap som den største ære.

Shahram Shaygani

04.11.2017 kl.16:53

Audun Berg: Mener du virkelig det? En unnskyldning? Helt utrolig

Huldra

04.11.2017 kl.16:00

Kjære alle sammen. Mener dere på ramme alvor at det sitter en gammel, skjeggete mann, på en sky, på vår felles himmel? Den er blå, grå, litt hvit, litt rød, gul, orange. Dere vet at jordkloden er en rund planet som svever i et enormt,uendelig verdensrom. I et solsystem vi tilhører. Det finnes også flere solsystem i dette enorme verdensrommet som ingen vet hvor begynner eller ender. (Begynner å gå lei her). Det befinner seg ingen "guder",( hva nå enn det måtte bety).Eller skjeggete gamle idioter der som forteller hva dere skal gjøre. De har heller ikke skrevet tåpelige bøker (som de har tilegnet biblioteket).

fra Gud

04.11.2017 kl.16:07

Dette er fra Gud, fordi det står i bibelen.

1 det blir en vanvittig nådeløs krig der midtøsten blir invadert og islam blir forbudt-

2 det kommer vanvittig lidelsestid med sult og røverbander som varer i 3,5 år.

3 det kommer en fredstid på en uviss periode, kanskje 20 år.

4 jesus kommer og alle som Gud ikke har velsignet blir drept.

5 det blir et tusenårsrike på jorden hvor Jesus er konge vog regent, og menneskene dør ikke.

6 djevelen slippes løs etter 1000 år i fangenskap, og han lurer menneskene til opprør mot Gud, Gud dreper dem alle.

7 de gjennlevende få får barn og befolker hele universet, og alle lever evig.

Lars Sletten

04.11.2017 kl.16:20

Hvorfor ikke fortelle sannheten Shahram,de fleste terror aksjoner er false flagg og muslimene er kun globalist eliten brikker i deres høye spill for å destabilisere Europeiske land 9/11 da tårnene falt er jo en av de største bevisene på dette,da tok de Irak,neste Libya,så Syria,IS er ikke noe muslimsk fenomen men kun leiesoldater derfor maskering.For meg så er ikke islam noen religion men kun en ideologi på linje med Nazismen og kommunismen.og er kun bassert på frykt og undertrykking av mennesker.defor er de perfekte for globalist eliten,som antagelig forsøker å ta verdens makt.

Dette burde du vite og opplyse fremfor å villede,muslimer og Nordmenn bør samarbeide og få belyst disse mørke kreftene,og få de frem i lyset så vil terroren stoppe opp,det samme med mye av kigeriene terroren brukes for å forvare angrep på land etter land i den muslimske verden, ovenfor egen befolkning,politikere og presse sprer løgn propaganda for å føre befolkningen bak lyset.disse hyperkriminelle nettverkene

har forgreninger til de fleste lands regjeringer og opperer fritt fritt over landegrensene og benytter landenes etteretningsorganisjasjoner og Nato,og slår til med omreisende world tour of terror (Rocky Horror Show)med sine false flagg terror aksjoner som noen ganger er kun skuespill uten drepte og sårede og andre ganger blanding av drepte og skuespillere.kan lett avsløres med å studere bilder og film fra Terror aksjoner selve aksjonene blir sjelden filmet da de sperrer av området som regel med busser og gjør skuespillerne klare,smeller av og åpner opp og et kaos vises,dette utføres som regel sammen med terror øvelser rett før,eller så går øvelsen over til en virkelig false flagg aksjon.

jeg er ikke noen muslimhater men denne religionen tiltrekker ekstremister og kriminelle pga at islam ikke er reformert,kristendommen var like ille,Norge ble kristnet med sverd og halshugging,men er reformert og tilpasset tiden vi lever i dag.oppvåkningen er iferd med å bre seg over store deler av Europa og jobber for å få de mørke kreftene frem i lyset via kanaler på sosiale nettverk og internett,her er et barneskole eksempel på hva som skjer i denne korte videoen.

https://www.lightonconspiracies.com/the-tiny-dot/

Lars Sletten

04.11.2017 kl.16:34

Dette er kun en avsporing fra virkeligheten det vet du shahram.

Terje Johnsen

04.11.2017 kl.19:42

Hei Shahram

Interessant psykoanalytisk artikkel dette. Du nevner noe om det åndelige spekteret av menneskelig bevissthet. Skjønner ikke helt dette. Hva er bevissthet og hva er det åndelige? Hvis du klarer å definere disse fenomenene, vil jeg gjerne vite hva er forskjellen mellom ånd og bevissthet

Shahram Shaygani

04.11.2017 kl.21:07

Terje Johnsen: Hei jeg skal forsøke å forklare. Slik jeg ser det har bevisstheten tre spekter: Før-personlig, selvbevissthet og transpersonlig. Førpersonlig er når bevisstheten er der, men man har enda ikke utviklet en selvbevissthet. Dette kan for eksempel dreie seg om spedbarn som er bevisst, men har enda ikke utviklet et selv. Selvbevisst er når man har utviklet et jeg, jeg finnes og jeg er bevisst på meg selv og mine grenser. Jeg eier mine følelser og tanker. Transpersonlig er når bevisstheten søker etter større enn bare meg. Ånd er et vanskelig begrep å definere, men når jeg skriver åndelig her, tenker jeg på den transpersonlige i bevisstheten. Så det trenger ikke nødvendigvis dreie seg om en gud eller en religion.

Irene Myrbostad

04.11.2017 kl.19:43

Bra analyse. Tillater meg å klippe fra nest siste avsnitt: "Slik jeg ser det, finnes det en svært idealisert religiøs identitet blant mange praktiserende muslimer, også de som er fredfulle og tar avstand fra vold. Den religiøse identiteten er godt sammensmeltet med selvfølelsen hos mange muslimer. Dette gjør at kritisk tenkning rundt religionen islam oppleves som et angrep på Selvet og blir opplevd som svært krenkende. Enda mer alvorlig, Selvet driver med selvsensur, tillater ikke at noen form for kritisk tenkning rettes mot den religiøse identiteten i seg selv." - Dette er en veldig god og presis beskrivelse på hva hva jeg tenker er selve akilleshælen blant muslimer.

Pål Eklund

04.11.2017 kl.20:22

Shahram Shaygani, du beskriver svært godt hva som er drivkraften for religiøs tro og hvorfor det er helt usannsynlig at den vil forsvinne. Det er de samme prosessene som foregår i alminnelige mennesker, det være seg kristne eller muslimer. Den store forskjellen mellom gruppene er at evangeliene og Jesus peker på likhet, nestekjærlighet, og tro, mer enn gjerning, som veien til sikker frelse. Som kontrast peker Koranen (etter abrogasjon) og Muhammed (etter flukten til Medina) på ulikhet, krig mot de vantro, og detaljstyrte gjerninger som veien til en (usikker) frelse. Når martyrdød i jihad er eneste sikre vei til paradis, er vold og terror så og si en iboende egenskap. Islamkjenneren Hamed Abdel-Samad sier han ikke tror reform av islam er mulig, men at han tror muslimer flest kan påvirkes til å distansere seg fra de skadelige delene av ideologien. Han mener videre at islam, fra utsiden, kan presses til å innta en ikke-politisk rolle. For min del tror jeg at dette krever at våre myndigheter, media og åndseliten innser at det er nødvendig med iherdig kamp mot store deler av tradisjonell, standard islam, ofte betegnet som politisk islam. Sistnevnte må absolutt ikke innrømmes beskyttelse under dekning av prinsippet om religionsfrihet.

Shurika Hansen

04.11.2017 kl.21:34

Det er trist og svært unødvendig at det skal være så vanskelig å lese det Shahram skriver. Flere av dere som kommer med beskyldninger bør skamme dere. Det er lett å stemple andre, men det å forstå krever innsats. Slik jeg forstår dette innlegget så trekker det frem de negative sidene ved islam på en akademisk og god måte. Det er fint å se denne kritikken fra en psykologisk standpunkt. Det er også fint at det kommer fra noen som forstår hvordan det er å leve i muslimsk land og vet hva indoktrinering er. Vi bør egentlig alle lese innleggene 2 ganger før vi uttaler oss. Her var det så mange umodne kommentarer at jeg har ikke ord

Bernt Brun

04.11.2017 kl.23:54

Utrolig at noen klarer å lese dette som unnskyldninger for Islam. Blogginnlegget handler om hvorfor det er mangel på kritikk mot islam spesielt fra muslimer selv. Og til de som ikke skjønner det vil jeg gi det rådet at dere slipper å drite dere ut i offentlighet hvis dere lar være å kommentere.

Audun Berg

05.11.2017 kl.05:54

Hva er det som er så fantastisk fint med islam?

Jan Johnsen

05.11.2017 kl.11:17

Veldig stimulerende tanker om religion og identitetsutvikling. Mye av det du skriver passer godt på den utvikling man finner i kristne miljø og menigheter. Tror også at du treffer godt når du beskriver hva som kan være spiren til muslimsk terrorisme.

Innlegget ditt er etter min mening et godt utgangspunkt for en dypere forståelse for hva som skaper motsetninger og aggresjon mellom ulike religiøse grupper. Økt forståelse er etter min mening forutsetningen for en fruktbar dialog mellom muslimer og de som har vokst opp med en identitet preget av kristen tro og tanke. Den dialogen tror jeg mange er interessert i å være med på.

Terje Johnsen

05.11.2017 kl.11:57

Hei igjen Sharham. Dine refleksjoner om bevissthet oppfatter jeg som svært interessant. Når det kommer til religion, være seg islam, kristendom, Bahai osv, er jeg ikke så interessert. Det åndelige mener jeg er enkelt å definere. Det er noe som går ut og inn, opp og ned. Akkurat som når vi reproduserer oss selv ved et samleie. Sex. Tenk dere situasjonen når dere puster. Ligger i senga. Brystkassen går opp og ned. Pusten går inn og ut. Vi overlever ikke lenge uten denne dynamikken, og selvfølgelig må den betraktes som hellig i alle religioner. Dette er det åndelige. Hvem har rett? Lutheranere, katolikker, muslimer?

05.11.2017 kl.13:19

Sharham du har helt rett. Islam smeltes sammen med personens identitet, de former barna som om islam blir en del av deres "selv" og Dere identitet. Derfor tar de det personlig og blir sinna om man prater om islam. Religion skal bare være en tro.

I islam er troen sammensmeltet med både arabisk språk, altså manges språk og deres personlige identitet. Det er dette som gjør islam potensielt farlig.

Skriv en ny kommentar

hits