hits

Hvordan muslimer kan redusere muslim-fiendtlighet fra en passiv offerrolle til en aktiv deltaker i sin skjebne

kommentarer 30 kommentarer

Rapporten fra HL-senteret; "Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017" viser at det finnes skepsis og fiendtlighet mot muslimer i Norge. Dette må vekke bekymring for alle som bor i Norge. Hva skal vi som nasjon gjøre med dette? Tradisjonelt sett har man lagt skylden på rasisme og fremmedfrykt hos etnisk norske. De som har vist skepsis til muslimer blir av og til kalt for islamofober, rasister og intolerante mennesker. De kan bli sett på som mennesker med lavere moral, mindre toleranse og lite medmenneskelighet og raushet over andre mennesker.

Vi trenger en ny tilnærming

Å legge skylden bare på storsamfunnet eller islamskeptikere for muslimfiendtlighet, er etter min mening en kontraproduktiv tilnærming. Det å legge hele ansvaret på storsamfunnet og be den politiske eliten å bekjempe muslimfiendtlighet blir altfor passivt.

Jeg har snakket med en god del mennesker som er skeptiske til muslimer. Disse, slik jeg vurderer det, er hverken rasister, antihumanister eller fremmedfiendtlige. Blant dem finner jeg hovedsakelig hyggelige mennesker som er bekymret for fremtiden, for Norge, som synes at muslimene skiller seg altfor ofte ut på en negativ måte i samfunnet. Jeg tror at hvis de blir beskyldt for noe de ikke er (rasister, menneskefiendtlige, osv.), risikerer vi å skyve dem ytterligere unna, gjøre dem enda mer skeptiske og i verste fall fiendtlige mot norske muslimer. Fra psykologien vet vi at press, moralsk pekefinger eller beskyldninger fører til økt motstand, ikke holdningsendringer. En kraftfull offensiv mot mennesker som er skeptiske til muslimer kan kanskje føre til at muslimfiendtligheten forsvinner fra overflaten, men det betyr ikke at den blir borte. Muslimfiendtlighet trenger ikke å uttrykke seg i en eksplisitt form, men kan vise seg i mange implisitte former. De implisitte formene kan føre til mye mer skade enn de eksplisitte.

Muslimer må ta ansvar

Det som gir håp er at norske muslimer er en svært heterogen gruppe og mange av dem er sekulære, liberale og tar avstand fra fundamentalistisk islam. Disse må mobiliseres og danne en front mot krefter som skader muslimenes omdømme i samfunnet. Nå snakker ikke jeg bare om høyreekstreme bevegelser og innvandringsfiendtlige organisasjoner, men også krefter internt blant muslimer som er svært skadelige for muslimene selv. Muslimer selv kan gjøre mye for å redusere muslimfiendtligheten i Norge. Først og fremst må muslimene vise tydelig at de vil ta vare på Norge og de humanistiske og sekulære verdiene som finnes i landet. Jeg snakker om ytringsfrihet, likestilling og atskillelse av religion fra stat, bl.a. Norske muslimer må reagere på ukultur, tradisjoner og praksis som strider imot disse verdiene. Religiøse praksiser som hindrer integrering må avvikles, uansett hvor hellige man tror disse tradisjonene er. Muslimer må avstå fra politisk og fundamentalistisk islam, fordi disse skaper avstand og splittelse i samfunnet. De må slå hardt ned på interne krefter som forsøker å hindre ytringsfrihet og støtte fullt ut alle former for ytringsfrihet, inkludert ytringer som er kritiske til religionen islam.

Norske muslimer vinner mye ved å blande seg inn i samfunnet, ikke trekke seg unna, ikke tenke at de er annerledes eller tilhører en spesiell gruppe. Deres barn skal oppdras først og fremst i tråd med de sekulære verdiene, ikke de religiøse. Foreldrene skal oppmuntre sine barn til å bli en del av det norske samfunnet, finne seg norske venner, delta i skole- og fritidsaktiviteter og slik legge grunnlag for at det blir naturlig at de også kan velge seg norske partnere om de vil når den tid kommer. Åpenhet og selvkritisk holdning i forhold til utfordringene som finnes i de muslimske miljøene, samt uforbeholden støtte til ytringsfriheten vil øke respekten for muslimene i det lange løp. Slik jeg ser det; ett av de viktigste midlene vi har mot muslimfiendtlighet er sekulære muslimer som skriver og arbeider for reformasjon av islam. Muslimer burde behandle dem som helter, ikke fiender.

Dette er en annerledes tenkning, en ny vei, som kan redusere fiendtlige holdninger mot muslimer i Norge.

 

30 kommentarer

Simen Fulland

14.01.2018 kl.23:18

Tiltredes!

Mye fornuftig her Shahram:-)

Slik jeg kjenner mine landsmenn er det knapt noen som er rasister.

De gir blanke i hudfarge og er veldig opptatte av rettferdiget og likhet.

Problemet til Islam er at deler av religionen, sharia, er direkte i strid med grunnleggende menneskerettigheter, likestilling mellom kjønnene og skille mellom stat og religion.

Dersom muslimene selv klarer å kvitte seg med Sharia og fundamentlistisk islam er problemet løst.

Da kan muslimer leve fritt både gutter og jenter, leve som de vil, leve med hvem de vil, og de vil ikke bli lagt mere merke til enn andre borgere i landet.

Religiøse eller ikke.

Frem til det skjer må alle, både ikke muslimer og muslimer, gjøre det de kan for at religiøs fundamentalisme bekjempes så fort som mulig.

Stå på Shahram, vi trenger stemmer som din!

Mvh Simen Fulland

Kjetil

15.01.2018 kl.00:55

Jeg såg et program på TV om en amerikaner som reiste til flere land for å hente ideer til et bedre samfunn for menneskeverdet.

Da var han i Italia, der fikk barna mat på skolen og de satt samlet rundt bord og spiste i en time. Det var barn fra alle folk som satt sammen og spiste, dette skapte samhold.

Reznov

15.01.2018 kl.12:22

Godt reflektert Sharam. Ikke ofte jeg er enige i dine innlegg men her har du veldig rett! Vi muslimer kan gjøre det bedre mtp å sloss mot ukultur, ikke gå i ekstremisme samt gjøre religionen privat. Som muslim er jeg for at min religion holdes i mitt private liv og ingen moralpoliti har noe å gjøre med min tro så lenge jeg ikke påtvinger andre det. Men selvom vi muslimer må bekjempe ukulturen, trenger vi også at Norge bekjemper muslim hatet som foregår. At en håndfull begår horrible gjerninger skal ikke gå utover noen som er uskyldige.

Lars Sletten

15.01.2018 kl.12:41

Jeg er stygt redd for at muslimene,vil få samme skjebne som jødene,under ww2,når globalist eliten ikke ser noen destabiliserings nytte i de lenger,Den nye ideologien som forsøker å skape et nytt verdens DDR Tyranismen,en blanding av Nazisme/kommunisme,Satanisme,tar ingen hensyn,til meneskeliv.jeg har ingenting imot andre etnisiteter og hudfarger,men er sterkt imot menneskerett brytende ideologier,og kriminelle,og krigsforbrytere,terrorister,menneskesmuglere som skjuler seg bak asylanter.

Alexio

15.01.2018 kl.12:41

Religion Islam premissleverandører som har feilet. Wahhabismen ideologien finansiering av Saudi Arabia i hele verden uten toleranse overfor andres religion. De misbrukt sin rikdom ved å ødelegge mange familier i Afrika som tidligere kunne sitte på samme bord for fredelig diskusjoner mellom ting og tang. Det var siden denne gang det. Nå det er bare fiendskap mellom familie medlemmer på grunn av wahhabisme som er sektærisert bevelgelse grenen av islam som plassere seg selv over alle religioner. Uten toleranse og forståelse av religion basis er velferd for alle guds skapelser. Libanon var Midt-Østen Hollywood i sin tid. I stedet for å utviklet seg i modernisme, man latt religiøse fanatisme tatt overhånd over hodet på folk. Selvmotsigende at de fleste av disse argumenterer ideologien deres med vold for alle som ikke under radaren deres. Islam som fred religion ble kapret av disse som tok patent på profeten mens de selv ikke perfekt angående religionen preskripsjoner. Hvorfor man lar ikke Gud ta seg over og dømme vår syndig overtramp? Det er det som de fleste muslimer prekerer som vanlig. Sosial kontroll er for sterke, akkurat som kristianisme var en gang, der man greidd å riste fra slike hemmende mennesker utvikling.

Judas Iscaroit

15.01.2018 kl.13:50

Den eneste løsningen på galskapen er å fjerne multikulturen fra hele vesten. At disse må integreres i sitt eget land. Eller enklere, send dem til Saudi-Arabia. Til sitt primitive opphav.

Layla Noor kuffar

15.01.2018 kl.14:58

Kunne kanskje vært en idé å tvinge ekstremistene til å jobbe for nav-stønaden. Da hadde de mindre tid til å pønske på hvordan de kan plage sine medmennesker.

Humm

15.01.2018 kl.15:00

Ja hva skal man si, Dette tema har vel vært på dagsorden i et par tiår, har det skjedd noe?

Hadde muslimer generelt vært enig det som nevnes i artikkelen over hadde mye hvert gjort, men utfordringen er vel alle de inviterte Imamer som sprer om seg med hatpropaganda hver eneste gang de messer i moskeen.

For å få bukt med problemet så må det nok til en holdningsendring blant politikere som forbyr den slags.

Men det veier vel mer opp å være politisk korrekt enn fornuftig oppi alt dette.

Dipper

15.01.2018 kl.15:28

Meget bra artikkel, men det jeg lurer på er om slike innlegg som dette skrives på språk som Muslimer i Norge kan forstå. Dette er skrevet til de få Muslimer som kan norsk og etniske nordmenn. Du Shaygani som har kontakter inn mot muslimske miljøer, hvordan blir slike innlegg mottatt, forstått og ikke minst gjort noe med?

Freud

15.01.2018 kl.15:51

Jeg anbefaler forfatteren å følge kommentarfeltene noen dager på de alternative medier HRS,Document.no og Resett. Han vil bli skremt av islam-og muslimfiendtligheten der. Islam sammenlignes med nazisme. Muslimene har en plan om å overta verdensherredømmet, og de er godt i gang med europeiske land. Norge blir muslimstyrt om 10-20 år, sharia blir innført og ytringsfrihet og religionsfrihet forbudt.

Mot en slik konstruert virkelighetsbeskrivelse er det umulig å argumentere.

Shahram Shaygani

15.01.2018 kl.15:53

Freud: Hei ja, det har jeg gjort og dette er svært bekymringsfull utvikling. Derfor trenger man å tenke ut av boksen og jeg har stor tro på sekulære krefter blant muslimer.

Karianne

15.01.2018 kl.16:18

Så flott og klok artikkel, Shahram Shaygani. Takk for dine innspill som jeg håper mange leser. Det viktigste er som Dipper spør: Hvordan blir dette mottatt hos dem det faktisk gjelder? - muslimene selv.

For det er mange mennesker som ikke bryr seg noe som helst om hudfarge, etnisitet osv - men om hvordan folk oppfører seg, om de er tilhengere av sharia og ønsker å kvele ytringsfriheten og enda mer skremmende, prøver å drepe sine døtre om de finner seg norsk kjærest, eller ta livet av homofile etc? Det er slike mennesker og handlinger som skaper et gigantisk gap mellom nordmenn og muslimer.

Så jo flere muslimer som står frem og støtter norske verdier, jo mindre muslimfrykt (og hat fra noen) vil det bli.

Ingen nordmenn ønsker at Norge skal bli muslimstyrt (sharia) i fremtiden. Det er en grøssende tanke som aldri må skje.

Reidun

15.01.2018 kl.16:36

Hei Shahram Shaygani.

Jeg mener at du har " truffet spikeren på hodet " med denne flotte og reflekterende bloggen.

Postmac

15.01.2018 kl.17:05

Å være sekulær muslim er vel strengt tatt en umulighet. På linje med å være f.eks. en gift ungkar.

Johnsen

15.01.2018 kl.17:54

Den påstanden kan du vell avvikle hva som helst.

Eksempel: hvordan etnisk nordiske kan redusere høyreekstremisme frykten (ny nazister) fra en passivrolle til en aktiv deltaker i minoritetenes skjebne?

Man må stå for sine verdier og ytringer, og godta at vi alle er forskjellige. Skribenter som deg glemmer at ytringsfriheten er ikke bare er å slå ned på noen grupper, men også la disse gruppene få ytre sin frihet.

Ekstremister i alle former er en fare for samfunnet, og de må vi stå imot som en helhet. Alle er ansvarlige.

Johnsen

15.01.2018 kl.18:02

Tyrkia, Bosnia, Albania etc.. er eksempler på på sekulære muslimskeland Postmac, der stat og religion er atskilt.

Forresten, hvordan en ugift ungkar lever i Norge har ingenting med sekularisme å gjøre. Det er store forskjeller i normer og levemåter på ungkarer fra Norge kontra andre ikke muslimske steder i verden. Land som Japan, India, Brasil, Italia osv...

Tor

15.01.2018 kl.18:43

Og enda en artikkel som unngår å nevne den økende antisemittismen blant muslimer.

Freud. Prøver du å påstå at islam er fryd og gammen?

Alt er superdupert med en totalitær ideologi som islam?

Om alt var så superdupert med islam, hvorfor flykter muslimer til kristne land?

Laila

15.01.2018 kl.18:52

Helt utrolig naivt å tro at vi vil få et godt demokratisk land i fremtiden. Heldigvis er jeg både kongelig og av uradel så jeg planlegger å søke makt med muslimene. Etniske nordmenn kan jo ikke engang støtte sine egne.

Ellingkristoffersen

15.01.2018 kl.18:55

Dette er jo bare tull, og det tror jeg du vet..

Dette handler ikke om det du kaller "fundamentalistisk" eller "poltisk" islam.

Dette handler om mainstream hverdagslig Islam.

Norges største muslimske menighet sier det rett ut på sine egne websider; en kvinne kan ikke reise fra Asker til Ski uten eskorte fra et mannlig slektsmedlem.

Jeg er åpenbart islamofob, rasist og hater for å være uenig i dette.

Jeg mener kvinner helt fint kan reise fra Asker til Ski uten mannlig anstand.

Men det mener ikke VANLIG MAINSTREAM islam. Her snakker vi ikke om Islam.net eller noen annen form for ekstremistgruppe.

http://wim.no/kvinner/399-reise-uten-mahram-oppklaring

Dette er en menighet som har hatt kronprinsen på besøk, flere statsministre og en kobbel med statsråder.

Problemet er ikke fundamentalisme, problemet er mainstream.

Scott Johansen

15.01.2018 kl.19:29

Løsningen ligger i oppdragelsen og foreldrenes plikt til å bidra til at deres barn blir gode og produktive borgere. Barn som oppdras til å tenke selv og med en sterkt rettferdighetssans og som ikke aksepterer myndighetsovergrep, som er utbredt i Norge.

Oppdragelse av egne biologiske foreldre er hvor det meste kan forebygges, og hindre fremtidig utenforskap...

Espen

15.01.2018 kl.23:28

Flott innlegg :-)

Alle må bidra hvis integreringen skal virke!

Postmac

15.01.2018 kl.23:33

Johnsen, du fikk ikke med deg poenget mitt. For det første nevnte jeg ikke sekulære muslimske land men sekulære muslimer. For det andre nevnte jeg ikke ugifte ungkarer som du skriver men GIFTE ungkarer, som et eksempel på et selvmotsigende begrep på samme måte som begrepet "sekulære muslimer".

Audun Berg

16.01.2018 kl.04:29

Flott SS. Jeg kan støtte deg i det aller meste. Eller alt for den del. Men jeg kan ikke forstå at dette skulle være noe problem. Det hele dreier seg om å godta våre grunnleggende verdier og vår religion. Veldig få med litt erfaring er fremmedfiendtlige egentlig. Men muslimene oppfordrer til problemer med sin oppførsel.

Jeg oppfordrer deg til å gå i en Norsk kirke og høre på en preken om du ikke allerede har gjort det. Du kan også ta opp det som blir messet i moskeene og oversette det som disse hatpredikantene forkynner. Jeg finner ikke mange her som preker hat og drap over en lav sko slik som islamistene. Men jeg kan støtte Judas Iskariot.

Det hele er så enkelt at det er bare å omvende dere til kristendommen og holde de ti bud. Ikke så enkelt å leve etter de ti bud alltid, men om en bare greier litt så hjelper det.

For øvrig så kan jeg ikke forstå at en så høyt utdannet og tydeligvis intelligent mann som SS kaller seg muslim. Det strider mot all sunn fornuft.

Men du har muligheten SS, begynn reformasjonen av islam i dag. Eller heller kast islam ut av Norge slik at vi kan unngå flere problemer. Islam er det største hinderet for utvikling i alle disse landene der koranen er det eneste riktige. Det nye testamentet har et mye bedre budskap.

tta

16.01.2018 kl.09:04

En god artikkel fra en mann som ser på saken i et litt bredere perspektiv.

jens

16.01.2018 kl.09:17

Hadde en gang i tiden troen på at dette ville fungere. Nå ser jeg at det ikke gjør det. Nå ønsker jeg å internere, eller kaste ut alle ekstreme og bokstavtro muslimer fra Europa(ikke bare Norge). De hører ikke hjemme her. Det eneste de gjør i alle land de migrerer til er å segregere seg og skape konflikter. De ønsker ikke å bli en del av samfunnet, og de er alt for forskjellige verdi og kulturmessing. De flytter på egne områder, får barn og sprer seg utover. De er ikke her for å bli likt eller for å integrere seg.

16.01.2018 kl.10:12

Da må dere avskaffe " misjonsbefalingen " og sharialovene ......disse taler for seg..og er skremmende lesning......!

Evensen

16.01.2018 kl.22:44

Interessant.

Her snakker du om hva en person som er utsatt for ideologisk hat SELV kan gjøre for å unngå hatkriminalitet mot seg selv.

Ville du sagt det samme til noen som var utsatt for seksualisert hat, f.eks. Voldtekt?

"Her er det voldtektsofferet SELV kan gjøre for å unngå å bli voldtatt. Det blir for passivt å forvente at storsamfunnet skal ordne opp."

Det mest fascinerende er at forfatteren synes å oppleve seg selv som en "frihetsforkjemper" ved å sparke nedover og drive victim blaming på denne måten.

Skremmende

Shahram Shaygani

17.01.2018 kl.06:40

Evensen: Du viser med din kommentar en holdning som jeg har vært sterk motstander av. Er det slik du ser på muslimene? At de bare er ofre? Er ikke dette en nedlatende holdning? Man trenger ikke bare å skjebne sin skjebne, man kan også skape den i den grad det er mulig. Men du ser ikke en slik potensiale hos en del av våre samfunnsborgere?

Ei_heks

17.01.2018 kl.01:03

Kjempebra skrevet.

Jeg tenker at et viktig element kan være valg av morsmål. Det er mulig jeg tar feil, men jeg oppfatter at norsk er sekundærspråk. Ikke primærspråket. Da er forskjellen der allerede i utgangspunktet når barna skal ut i det norske samfunnet.

Kvinne

20.01.2018 kl.23:59

Jeg mener at man må forholde seg til det land man velger å fortsette å bo i. I denne sammenheng må man forholde seg til den kultur og moral som finnes i dette landet.Hvis jeg hadde valgt å bo i et land hvor muslimer flertallig, så er det en selvfølge at dette ville få konsekvenser for mitt liv. Jeg kunne ikke forlangt at landets borgere skulle innrettet seg etter meg som innvandrer. Respekt og konsekvens av valg man gjør. Det er bra at det finnes flere som deg som tenker at det finnes flere svar og løsninger på ett problem.Ett av problemene er analfabetisme og lite utdanning som fører til at man ikke vet og kan nok om diverse propaganda man får opplyst. Og at man ikke forstår at vold og ufred ødelegger mennesker. Og at mange fra barnsben av får en propaganda av hat og ingen motforestillinger. Hvem kan tro at det er riktig å tro på en gud som ønsker død og at mennesker skal leve i ufred med hverandre? Er det kjærlighet ? Gir det liv og lykke til livet ? Livet er kort. Vi har en liten jord og de aller fleste vil leve i fred og de ønsker at de de elsker skal ha et bra liv. I bunn og grunn er vi alle brødre og søstre. Jeg håper at du får mange med deg. Fred,kjærlighet og vennskap gir livet verd å leve.

Skriv en ny kommentar